Mumc+ foto online folders

Patiëntinformatie

Onderwijspolikliniek

Uw bijdrage aan de opleiding van aankomende artsen

De Faculteit der Geneeskunde van de Universiteit Maastricht (UM) en het Maastricht UMC+ werken samen bij het opleiden van artsen. Voor de geneeskunde studenten is het belangrijk dat ze goed worden opgeleid, zodat ze goede zorg kunnen leveren en een kundig arts worden. In hun derde leerjaar gaan deze studenten daarom werkervaring opdoen in het ziekenhuis op een zogenaamde Onderwijspolikliniek. Hier doen de meeste poliklinieken in het Maastricht UMC+ aan mee.

In dit blad krijgt u meer informatie over de Onderwijspolikliniek.

onderwijspoli

Wat is een Onderwijspolikliniek?

Op de Onderwijspolikliniek wordt onderwijs gegeven aan studenten geneeskunde onder  toezicht van een  begeleidend specialist. Hier leren de studenten om de juiste informatie van  een patiënt te krijgen door goed door te vragen tijdens een consult. Ook het op de juiste manier en zorgvuldig lichamelijk onderzoek verrichten bij de patiënt is een belangrijk leerdoel van de Onderwijspolikliniek. Daarnaast is het van belang dat studenten goed inzicht krijgen in de mogelijkheden en onmogelijkheden van verder diagnostisch onderzoek. Wanneer is het bijvoorbeeld zinvol om een darmonderzoek of bloedonderzoek aan te vragen.

Mag ik weigeren?

Ja, u bent vrij om wel of niet mee te doen aan de Onderwijspolikliniek. Vanzelfsprekend heeft niet meedoen geen nadelige gevolgen voor uw verdere behandeling.

De Onderwijspolikliniek

Alle patiënten die met een nieuwe klacht op een polikliniek komen, kunnen gevraagd worden om deel te nemen aan de Onderwijspolikliniek. Tijdens uw bezoek aan de Onderwijspolikliniek wordt u gezien door twee studenten.

De specialist of de arts-assistent in opleiding tot specialist (AIOS) is over het algemeen tijdens het hele consult aanwezig.

Eén student stelt u een aantal vragen en de andere student doet onder leiding van de specialist lichamelijk onderzoek. Daarna wordt door de specialist/AIOS een behandelplan opgesteld.

De begeleidend specialist van de Onderwijspolikliniek is volledig verantwoordelijk voor de inhoud en het verloop van het consult (diagnose en behandeling). Wanneer er onduidelijkheden zijn tijdens het consult kan de specialist bijspringen. Uw gezondheid komt dus altijd op de eerste plaats. Het wordt zeer gewaardeerd dat u wilt bijdragen aan het leerproces van deze aankomende artsen. De totale duur van het consult is 50 minuten.

Deelname aan de Onderwijspolikliniek

U wordt vooraf per brief gevraagd of u mee wilt doen aan de Onderwijspolikliniek. Ook op de polikliniek Kindergeneeskunde kan aan de ouders gevraagd worden om samen met het kind mee te doen aan de Onderwijspolikliniek.

Hebt u na afloop van het gesprek/onderzoek op de Onderwijspolikliniek vragen of opmerkingen, dan kunt u hiervoor altijd terecht bij de specialist die verantwoordelijk is voor de gang van zaken op de Onderwijspolikliniek.

Verder attenderen wij u erop dat meedoen aan de Onderwijspolikliniek betekent dat u meedoet aan een onderwijsactiviteit waarbij wij rekenen op uw aanwezigheid. Lukt het niet om de afspraak na te komen of ziet u liever af van de deelname? Neem dan uiterlijk twee dagen voor de afspraak contact op met de polikliniek waar u in behandeling bent. Wij kunnen de studenten dan inplannen bij een andere patiënt zodat de onderwijsactiviteit niet in gevaar komt.

Engelstalige studenten

Een gedeelte van de studenten geneeskunde is Engelstalig. In  sommige poliklinieken zal aan  u gevraagd worden of u het gesprek in de Engelse taal met de studenten wilt voeren.  Ook   hier hebt u uiteraard de mogelijkheid om te weigeren zonder dat dit nadelige gevolgen heeft voor uw verdere behandeling.

Bescherming vanuw privacy

De betrokkenen bij dit onderwijsprogramma gaan uiterst vertrouwelijk om met uw informatie. De student zal in zijn/haar onderwijsgroep vertellen over het contact met u en er kunnen gegevens, waarin u niet meer herkenbaar bent, worden gebruikt voor onderwijsdoeleinden. De bevindingen van de studenten worden niet vastgelegd in het medisch dossier. De specialist/AIOS is verantwoordelijk voor deze verslaglegging en doet dit zelf. Als u geen bezwaar maakt, betekent deelname aan de onderwijspoli dat studenten in uw patiëntendossier mogen kijken.

Contact

Hebt u na het lezen van deze informatie nog vragen dan kunt u deze stellen aan uw behandelend specialist of u belt met de polikliniek waar u in behandeling bent.

Laatst bijgewerkt op 3 mei 2022