Mumc+ foto online folders

Patiëntinformatie

Domperidon

merknaam Motilium

Uw arts heeft met u gesproken over een behandeling met domperidon. In dit blad krijgt u aanvullende informatie over dit medicijn.

6-mercaptopurine

Hoe werkt Domperidon?

Domperidon stimuleert de bewegingen van de maag en darmen. Hierbij zorgt het medicijn ervoor dat het voedsel sneller van de maag naar de darmen gaat.

Dit middel wordt gebruikt bij klachten van misselijkheid of braken of om deze klachten te voorkomen. Ook wordt het gebruikt bij patiënten met een “luie of trage”maag (maagontledigingstoornissen / gastroparese). Domperidon tabletten werken binnen een 15 tot 30 minuten. Het effect houdt zes tot acht uur aan.

Hoe gebruikt u de Domperidon?

Domperidon tabletten mag u zo nodig één tot drie keer per dag innemen. Ook kan het zijn dat u de tabletten drie keer per dag standaard moet innemen voor de maaltijd. Uw arts bespreekt dit met u. Neem de tabletten15 tot 30 minuten voor de maaltijd in met een glas water. U mag niet kauwen op de tabletten en er moet altijd zes uur tussen elke dosis zitten.

Wanneer moet u domperidon niet innemen?

Bij overgevoeligheid voor metoclopramide of bijwerkingen. Overleg met uw arts bij hartritmestoornissen of als u bekend bent met andere hartproblemen.

Let op: Gebruikt u medicatie in verband met de ziekte van Parkinson, HIV, hepatitis C, hartritmestoornissen geeft dit dan door aan uw arts.

Wat zijn de bijwerkingen?

De volgende bijwerkingen komen het meeste voor na het starten van de medicatie:

  • darmkrampen;
  • droge mond;
  • oncontroleerbare bewegingen;
  • diarree.

Krijgt u last van bovenstaande bijwerkingen of wilt u stoppen met de medicatie, neem dan contact op met uw arts. U kunt in principe elk moment in één keer stoppen met het gebruik van dit middel.

Gebruik de volgende medicijnen NIET samen met domperidon

amiodaron, anagrelide, arseentrioxide, azitromycine, chloorpromazine, chloroquine, citalopram, claritromycine, disopyramide, droperidol, erytromycine, escitalopram, flecaïnide, haloperidol, ibutilide, ketanserine, kinidine, methadon, moxifloxacine, ondansetron, pentamidine, pimozide, sevofluraan, sotalol, sulpiride en vandetanib.

Bent u zwanger?

Er is nog weinig bekend over het gebruik van domperidon in de zwangerschap. Wilt u borstvoeding geven, overleg dan met uw arts; dit medicijn komt in kleine hoeveelheid in de moedermelk terecht.

Contact

Als u na het lezen van dit informatieblad nog vragen heeft, neem dan contact op met de Polikliniek Interne Geneeskunde van het Maastricht UMC+ via tel. 043-387 51 00 (tijdens kantooruren).

Laatst bijgewerkt op 25 oktober 2021