Mumc+ foto online folders

Patiëntinformatie

Medicijn domperidon

Dit medicijn heeft de merknaam Motilium

Uw arts heeft met u gesproken over een behandeling met domperidon.
In dit informatieblad krijgt u extra informatie over dit medicijn.

6-mercaptopurine

Hoe werkt Domperidon?

Domperidon wordt gebruikt bij klachten van misselijkheid of braken. Of om deze klachten te voorkomen. Ook wordt het gebruikt bij patiënten met een ‘luie of trage’ maag (maagontledigingstoornissen / gastroparese).
Domperidon stimuleert de bewegingen van de maag en darmen. Hierbij zorgt het medicijn ervoor dat het voedsel sneller van de maag naar de darmen gaat.

Domperidon tabletten werken binnen 15 tot 30 minuten. Het effect houdt zes tot acht uur aan.

Hoe gebruikt u de Domperidon?

Domperidon tabletten mag u zo nodig 1 tot 3 keer per dag innemen.
Ook kan het zijn dat u de tabletten 3 keer per dag standaard moet innemen voor de maaltijd.
Uw arts bespreekt dit met u.

Neem de tabletten 15 tot 30 minuten voor de maaltijd in met een glas water. U mag niet kauwen op de tabletten en er moet altijd 6 uur tussen elke dosis zitten.

Wanneer moet u domperidon niet innemen?

Bij overgevoeligheid voor metoclopramide of bijwerkingen.
Overleg met uw arts als u last heeft (gehad) van hartritmestoornissen of als u andere hartproblemen heeft (gehad).

Let op: Gebruikt u medicijnen voor de ziekte van Parkinson, HIV, hepatitis C of hartritmestoornissen, geef dit dan altijd door aan uw arts.

Wat zijn de bijwerkingen?

De volgende bijwerkingen komen het meeste voor na het starten van de medicatie:

  • darmkrampen
  • droge mond
  • oncontroleerbare bewegingen
  • diarree

Krijgt u last van bovenstaande bijwerkingen of wilt u stoppen met de medicatie? U kunt in principe op elk moment in één keer stoppen met het gebruik van dit middel.

Gebruik de volgende medicijnen NIET samen met domperidon

amiodaron, anagrelide, arseentrioxide, azitromycine, chloorpromazine, chloroquine, citalopram, claritromycine, disopyramide, droperidol, erytromycine, escitalopram, flecaïnide, haloperidol, ibutilide, ketanserine, kinidine, methadon, moxifloxacine, ondansetron, pentamidine, pimozide, sevofluraan, sotalol, sulpiride en vandetanib.

Bent u zwanger?

Er is nog weinig bekend over het gebruik van domperidon in de zwangerschap.
Wilt u borstvoeding geven? Overleg dan met uw arts. Dit medicijn komt in kleine hoeveelheid in de moedermelk terecht.

Contact

Heeft u na het lezen van dit informatieblad nog vragen? Neem dan contact op met de polikliniek Interne Geneeskunde van het Maastricht UMC+
Telefoonnummer:  043-387 51 00 (tijdens kantooruren).

Laatst bijgewerkt op 28 september 2022