Hoofdingang MUMC+

Patiëntinformatie

MRSA-positief in het ziekenhuis en thuis

Bij onderzoek in het laboratorium is in het kweekmateriaal dat van u afgenomen werd de MRSA- bacterie gevonden. Dat betekent dat u drager bent van deze bacterie. Dit wordt ook wel ‘MRSA- positief’ genoemd. Mensen met een gezonde weerstand worden niet ziek van de MRSA-bacterie. Echter, patiënten met een (sterk) verlaagde weerstand kunnen sneller een infectie oplopen die moeilijker te behandelen is met de gangbare antibiotica.

Daarom worden er tijdens uw verblijf in het ziekenhuis extra hygiënische maatregelen genomen. Dit is om verdere verspreiding van MRSA,  en daarmee besmetting van andere patiënten en medewerkers, te voorkomen. Wat dit voor u inhoudt, leest u in deze tekst.

Afb MRSA

Extra hygiënische maatregelen

 • U wordt in strikte isolatie verpleegd. 
  Dit betekent dat u op een eenpersoonskamer met een voorruimte, sluis genaamd, wordt verpleegd. Het ziekenhuispersoneel kleedt zich om in de sluis en draagt een neusmondmasker, muts, overschort en handschoenen bij het betreden van uw kamer. U mag de kamer alleen verlaten in overleg met de afdelingsverpleegkundige. De deur wordt zoveel mogelijk dicht gehouden.
   
 • Onderzoek / operatie eind van de dag. 
  Uw onderzoek/operatie zal bij voorkeur op het einde van de dag ingepland worden.
   
 • Bezoekers en gezinsleden. 
  Bezoekers en gezinsleden dienen zich voor het bezoek bij de verpleegkundige te melden voor uitleg van gedragsregels. Het is belangrijk dat zij na het verlaten van de kamer de handen desinfecteren met handalcohol. Na dit bezoek mogen zij geen andere patiënten bezoeken. Als iemand van uw gezinsleden wordt opgenomen in het ziekenhuis of een verminderde weerstand heeft, dient u dit door te geven aan uw behandelend arts zodat een controle op de MRSA-bacterie overwogen kan worden.
   
 • Wasgoed.
  Laat uw eigen wasgoed bij voorkeur ophalen en wassen door uw huisgenoten. Als iemand anders dit voor u doet, moet deze persoon zijn handen goed wassen na het aanraken van uw wasgoed.

MRSA-signalering

Wanneer u positief bent bevonden op MRSA, wordt uw naam in een signaleringssysteem opgenomen. Dit betekent dat de baliemedewerker bij het intoetsen van uw naam de melding krijgt om contact op te nemen met de deskundige infectiepreventie. Afhankelijk van uw situatie worden er controlekweken afgenomen en/of zijn extra isolatiemaatregelen noodzakelijk.
Als u één jaar na verschillende controlekweken MRSA-vrij bent, dan wordt uw naam uit het signaleringssysteem verwijderd.

Behandeling bij MRSA-dragerschap

Wij vinden het belangrijk om u zo snel mogelijk MRSA-vrij te krijgen. De MRSA-bacterie verdwijnt, in tegenstelling tot andere, vaak niet vanzelf. Daarom zal worden gekeken of u in aanmerking komt voor een dragerschapsbehandeling. Deze behandeling bestaat uit het aanbrengen van een zalf, drie keer per dag gedurende vijf dagen, vooraan in de neus. In sommige gevallen krijgt u tevens een antibioticum kuur voorgeschreven. Om deze behandeling te ondersteunen vragen wij u ook om zich gedurende deze dagen met een ontsmettende zeep te wassen. Na het wassen kunt u uw huid verzorgen met een huidlotion, om uitdroging van de huid te voorkomen. Na de behandeling worden er MRSA-controlekweken bij u afgenomen. U hoeft zelf niets te regelen voor deze controlekweken. U wordt hiervoor benaderd door u behandelaar(s).  De meeste patiënten worden na deze behandeling MRSA-vrij. Deze behandeling vindt plaats in de thuissituatie en soms in het ziekenhuis.

Ontslag en de thuissituatie

U mag van de behandelend arts naar huis ook als u nog MRSA drager bent. De instructies krijgt u vóór ontslag van de verpleegkundige van de afdeling.

Het feit dat u misschien nog MRSA drager bent als u thuis bent, houdt geen risico in voor uw huisgenoten.

Bezoek polikliniek

Als u drager bent van de MRSA-bacterie wordt uw controle-afspraak, afhankelijk van de aard van uw onderzoek, op het einde van de dag of op een dagdeel ingepland.

Thuiszorg

Als u thuis nog zorg nodig hebt, terwijl u nog steeds MRSA-positief bent, zal de thuiszorg dezelfde beschermende kleding dragen als het ziekenhuispersoneel. Zo wordt overdracht van MRSA naar andere patiënten voorkomen.

Vragen en contact

Wij beseffen dat de situatie en de maatregelen ingrijpend en onaangenaam voor u kunnen zijn. Het is voor ons echter de enige manier om u zo goed mogelijk te behandelen en ook om andere patiënten te beschermen tegen mogelijke besmetting met MRSA. Wij zullen er alles aan doen om uw verblijf in het ziekenhuis zo prettig mogelijk te maken, ook tijdens de isolatieperiode.

Hebt u na het lezen van deze tekst nog vragen dan kunt u die altijd stellen aan uw behandelend arts. Ook kunt u contact opnemen met een medewerker van de  Infectiepreventie via telefoonnummer 043 - 387 71 35.

Laatst bijgewerkt op 29 april 2021