Mumc+ foto online folders

Patiëntinformatie

Escitalopram

fabrieksnaam: Lexapro

Uw arts heeft met u gesproken over een behandeling met escitalopram. In dit blad krijgt u aanvullende informatie over dit medicijn.

6-mercaptopurine

Algemene informatie

Escitalopram kan worden gegeven bij het prikkelbare darmsyndroom, bij angstklachten of een angststoornis, bij depressieve klachten of een depressie.

Hoe werkt escitalopram?

Het middel remt de heropname van serotonine in de zenuwcellen. Serotonine is een stof die zowel in zenuwen, dus onder andere in het brein, als in de darmen belangrijke functies vervult. Het middel is betrokken bij het voelen van pijn en de beweging van de darmen, maar ook bij het ervaren van angst of welbevinden. Naar de exacte werking van escitalopram wordt nog steeds onderzoek gedaan, maar door inwerking van dit middel op de heropname van serotonine, kunnen verschillende functies van dit stofje beïnvloedt worden.

Let op: escitalopram kan veilig ingenomen worden met meeste andere medicatie. Voorzichtigheid is geboden bij medicijnen die invloed kunnen hebben op het hartritme. Een reden om het middel niet voor te schrijven is de aanwezigheid van bepaalde ritmestoornissen van het hart. Uw arts zal hier rekening mee houden bij de keuze voor de behandeling.

Hoe gebruikt u escitalopram?

Escitalopram wordt gegeven als tablet of als vloeistof van 5, 10, 15 of 20 milligram. De tablet neemt u in met water en van de vloeistof druppelt u in water.

De arts bespreekt met u hoeveel u moet in nemen, op welk tijdstip en hoe. Meestal wordt ervoor gekozen om de dosering van escitalopram langzaam op te hogen. Dit houdt in dat u met een lagere dosering start en op advies van uw arts, langzaam de dosering verhoogt. U vindt deze informatie ook op het recept dat u van de arts krijgt en op het doosje van de medicatie.

Belangrijk is om te weten dat de werking pas na enkele weken goed merkbaar is en pas na drie maanden maximaal is. Bijwerkingen kunnen wel eerder ontstaan.

Verminderde concentratie

Het gebruik van escitalopram, voornamelijk in de eerste weken van de behandeling, kan leiden tot verminderd reactie- en concentratievermogen. Bij u dagelijkse bezigheden zoals autorijden, kan dit hinderlijk zijn.

Hebt u een van bovengenoemde bijwerkingen, dan mag u niet autorijden.

Wat zijn de bijwerkingen?

Bijwerkingen bij het gebruik van escitalopram zijn vaak tijdelijk en kunnen onderdrukt worden met tijdelijke andere medicatie. De arts bespreekt dit met u als dit voor u van toepassing is.

Vaak voorkomende bijwerkingen (bij meer dan 1 op de 10 personen) zijn:

 • hoofdpijn
 • misselijkheid

Bij het acuut staken van escitalopram zonder afbouwen, kunnen ontwennings verschijnselen optreden. Bij 1 op de 10 personen kunnen de volgende bijwerkingen ontstaan:

 • veranderde eetlust
 • toename van angstklachten
 • rusteloosheid
 • nare dromen
 • verminderd libido
 • slapeloosheid of juist slaperigheid
 • duizeligheid
 • diarree of obstipatie
 • braken
 • droge mond
 • erectiestoornissen
 • vermoeidheid.

Neem bij ernstige bijwerkingen contact op met uw arts.

Contact

Als u na het lezen van dit informatieblad nog vragen heeft, neem dan contact op met de Polikliniek Interne Geneeskunde van het Maastricht UMC+ via tel. 043-387 51 00 (tijdens kantooruren).

Laatst bijgewerkt op 25 oktober 2021