Hoofdingang MUMC+

Folder

Ontlasting verzamelen

24 uur of 3x 24 uur ontlasting verzamelen

Met uw behandelende arts heeft u afgesproken dat u één of drie maal 24-uur ontlasting moet verzamelen voor onderzoek. Drie maal 24 uur ontlasting verzamelen is uitsluitend bij de aanvraag van vetanalyse.
Op dit blad informeren wij u hoe u de ontlasting verzamelt, bewaart en inlevert bij het Centraal Diagnostisch Laboratorium van het Maastricht MUMC+.

Ophalen verzamelmateriaal

Van uw behandelde arts of huisarts krijgt u een aanvraagformulier. Met dit formulier haalt u één of drie (bij vetanalyse) emmers van 2,5 liter, met deksel en etiketten, op bij het Centraal Diagnostisch Laboratorium, niveau 5, Maastricht UMC+. Volg de route Laboratoria H-5 (geel).

Eén maal 24 uur ontlasting verzamelen

U verzamelt gedurende 24 uur uw ontlasting. Hiervoor gebruikt u één emmer. Het is handig de ontlasting direct in de emmer te verzamelen.

 1. Verzamel de ontlasting direct in de emmer;
 2. Noteer bij de start van het verzamelen datum en tijd op het etiket en plak dit op de emmer;
 3. Verzamel ontlasting gedurende 24 uur in de emmer en sluit deze goed;
 4. Na het verzamelen de emmer met het aanvraagformulier zo snel mogelijk (binnen 24 uur) naar de balie monsterafgifte van het Centraal Diagnostisch Laboratorium brengen.

Centraal Diagnostisch Laboratorium
Het Centraal Diagnostisch Laboratorium

Drie maal 24 uur ontlasting verzamelen voor vetanalyse

Volg drie dagen achter elkaar bovenstaande procedure. Zorg dat op elke emmer de juiste datum en tijd staan. Breng de drie emmers tegelijk naar het Centraal Diagnostisch Laboratorium.

Schema van verzamelen (data en tijden zijn voorbeelden)

Schema voorbeeld

Opgelet

 •  Plas eerst uit in het toilet, daarna verzamelt u de ontlasting in de emmer.
 • Bij aanvraag van vetanalyse ALTIJD drie dagen achter elkaar ontlasting verzamelen.
 • Als u een of meer dagen van de drie geen ontlasting hebt geproduceerd, moet u toch de lege emmer(s) inleveren en het etiket invullen.
 • Iedere emmer is van tevoren samen met de deksel gewogen, verwissel de deksels niet onderling.

Controle gegevens

Controleer of na het verzamelen de volgende gegevens op het etiket van de emmer staan:

 • uw naam;
 • uw geboortedatum;
 • de datum en tijdstip van begin en einde van verzamelen.

Als een of meer van deze gegevens ontbreken, vul ze dan alsnog in. Bewaar de emmers tijdens het verzamelen op een koele, donkere plaats.

Inleveren

Na het verzamelen brengt u de emmer(s) met ontlasting samen met het/de aanvraagformulier(en) zo snel mogelijk (binnen 24 uur) naar de balie monsterafgifte van het Centraal Diagnostisch Laboratorium, niveau 5, Maastricht UMC+. Volg route Laboratoria H-5 (geel).

Extra emmer

Is de hoeveelheid te verzamelen ontlasting groter dan de emmer, dan kunt u een extra emmer bij de balie monsterafgifte van het Centraal Diagnostisch Laboratorium ophalen.
Het is belangrijk alle ontlasting van de dag of dagen in te leveren, anders kan de uitslag van het onderzoek worden beïnvloed.

Contact

Als u na het lezen van deze informatie nog vragen heeft, neem dan gerust contact op met ons.

Centraal Diagnostisch Laboratorium
043-387 47 02

Laatst bijgewerkt op 26 mei 2023. Bekijk de meest actuele versie van deze folder op: info.mumc.nl/pub-442