Mumc+ foto online folders

Patiëntinformatie

Macrogol

Fabrieksnaam: Movicolon

Uw arts heeft met u gesproken over een behandeling met movicolon. In dit blad krijgt u aanvullende informatie over dit medicijn.

6-mercaptopurine

Algemene informatie

Movicolon wordt gegeven bij obstipatie (verstopping). Het middel is goedgekeurd voor gebruik bij volwassenen met obstipatie.

Hoe werkt movicolon?

Movicolon houdt vocht vast in de darm waardoor de ontlasting zachter wordt.

Hoe gebruikt u de movicolon?

Movicolon wordt gegeven in een poedervorm in zakjes, die u in een glas water oplost en opdrinkt. De arts bespreekt hoeveel zakjes u per dag moet innemen en op welke tijdstippen. Deze informatie staat ook op uw recept en medicatiedoosje.

Meestal wordt geadviseerd om eenmaal daags één zakje te gebruiken en minimaal 2,5 liter water te drinken per dag.

Let op: movicolon kan goed gebruikt worden in combinatie met andere medicijnen. Doordat de doorstroming in de darm versneld wordt, kan de opname van bepaalde andere medicijnen verminderd zijn.

Wat zijn de bijwerkingen?

Bijwerkingen die kunnen ontstaan bij het gebruik van movicolon zijn:

  • zeer vaak (meer dan 1 op de 10 mensen) een opgezette buik, maagkrampen, misselijkheid, braken, diarree, winderigheid;
  • vaak (1 op de 10 mensen) hoofdpijn en jeuk;
  • soms (minder dan 1 op de 10 mensen) verstoring van het zoutenevenwicht voornamelijk bij mensen die bekend zijn met nierfunctiestoornissen.

Wanneer moet u movicolon NIET innemen?

Als er sprake is van diarree of te zachte ontlasting, dan hoeft u de movicolon niet in te nemen of u kunt de dosering verlagen. Hiervoor hoeft u geen contact op te nemen met uw behandelend arts.

Contact

Als u na het lezen van dit informatieblad nog vragen heeft, neem dan contact op met de Polikliniek Interne Geneeskunde van het Maastricht UMC+ via tel. 043-387 51 00 (tijdens kantooruren).

Laatst bijgewerkt op 25 oktober 2021