Mumc+ foto online folders

Folder

Medicijn Prucalopride

De fabrieksnaam van dit medicijn is Resolor

Uw arts heeft met u besproken dat u het medicijn prucalopride gaat slikken.
In deze folder krijgt u informatie over dit medicijn.

6-mercaptopurine

Hoe werkt prucalopride?

Prucalopride zorgt voor goede bewegingen van de maag en darmen. Hierbij zorgt het medicijn ervoor dat het voedsel sneller van de maag naar de darmen gaat. Daarom wordt dit medicijn vaker gegeven aan patiënten met een luie of trage maag.
Een luie of trage maag kan komen door maagontledigingstoornissen waarbij de maag niet goed wordt leeg gemaakt. Het kan ook komen door een gastroparese. Dit is een maagstoornis waarbij het voedsel vertraagd wordt verteerd.

Daarnaast wordt prucalopride ook gegeven aan patiënten die lange tijd heel moeilijk kunnen poepen. En als andere laxeermiddelen niet genoeg helpen.

Prucalopride begint te werken binnen 1 tot 2 dagen. Na ongeveer 4 weken is duidelijk of het medicijn bij u werkt of niet.

Hoe gebruikt u de prucalopride?

Prucalopride-tabletten slikt u 1 keer per dag. De dosering is 1 of 2 milligram. U kan het medicijn innemen met of zonder voedsel op elk moment van de dag.

Bent u zwanger?

U kunt dit medicijn niet slikken als u zwanger bent of binnenkort zwanger wilt worden of als u borstvoeding wilt geven. Over het gebruik van dit medicijn tijdens de zwangerschap en bij borstvoeding is er nog te weinig informatie.

Wat zijn de bijwerkingen van prucalopride?

Bijwerkingen zijn effecten van een medicijn die je eigenlijk niet wilt. De volgende bijwerkingen kunt u merken nadat u start met prucalopride:

  • hoofdpijn
  • maag-darmklachten zoals misselijkheid, diarree of buikpijn
  • de eerste dagen kunt u duizelig of moe worden van dit medicijn.  
    Als u duizelig of moe wordt mag u niet autorijden.

Als u last krijgt van bijwerkingen of als u wilt stoppen met de medicatie, neem dan contact op met uw arts. U kunt op elk moment in één keer stoppen met het gebruik van dit middel. Praat hierover met uw arts.

Er zijn van dit medicijn geen belangrijke wisselwerkingen met andere medicijnen bekend.

Autorijden

U mag autorijden als u dit medicijn slikt.
Als u duizelig of moe wordt van dit medicijn dan mag u niet autorijden.

Vergoeding ziektekostenverzekering

Prucalopride wordt niet betaald door uw ziektekostenverzekering. Dit betekent dat u het medicijn zelf moet betalen. Als het medicijn goed bij u werkt, dan kunt u uw zorgverzekeraar vragen om prucalopride toch te betalen. Dit besluit uw zorgverzekeraar.

Contact

Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen? Bel dan met de polikliniek Interne Geneeskunde van het Maastricht UMC+ op nummer 043-387 51 00. Dat kan op werkdagen van 09.00 tot 17.00 uur.

Laatst bijgewerkt op 23 november 2022. Bekijk de meest actuele versie van deze folder op: info.mumc.nl/pub-449