Mumc+ foto online folders

Patiëntinformatie

Endo-echoscopie

Voor u is een endoscopisch onderzoek aangevraagd. Onderstaand nemen we de procedure zelf en alle praktische zaken daaromheen met u door.

Het is absoluut noodzakelijk iemand mee te nemen naar de afdeling voor het gesprek met de arts na het onderzoek én om u naar huis te begeleiden. U mag de rest van de dag niet zelf aan het verkeer deelnemen.

Aangevraagd onderzoek

De arts heeft voor u een endoscopisch onderzoek aangevraagd. Er is u uitgelegd wat dit onderzoek inhoudt en de mogelijke complicaties die daarbij kunnen ontstaan. Ook is u gevraagd of u een vorm van bloedverdunners gebruikt en zijn er afspraken gemaakt of u met die medicijnen moet doorgaan, stoppen of dat ze tijdelijk worden vervangen. Mocht u hierover vragen hebben, dan moet u contact opnemen met de arts die het onderzoek voor u heeft aangevraagd.

Afspraak

U ontvangt van de balie Endoscopie een afspraak wanneer het onderzoek zal plaatsvinden. Mocht de afspraak u niet schikken, belt u dan alstublieft met telefoonnummer 043-3877700.

Voorbereiding op het onderzoek

 • U moet een begeleider meenemen. Organiseert u dat alstublieft tijdig.
 • U moet nuchter zijn (bij een onderzoek in de ochtend vanaf middernacht en bij een onderzoek in de middag vanaf 8 uur ’s ochtends (u mag vóór 8 uur een cracker of beschuitje eten); medicijnen mag u wel innemen met wat water).
 • Nuchter betekent niet eten, niet drinken en niet roken.
endo-echoscopie
1. Endo-echoscopie via de mond

Dag van het onderzoek

U bereikt de afdeling Endoscopie in het MUMC+ via looproute G2 groen. U meldt zich bij onze balie. Wij vragen u om 10 minuten vóór aanvang van het onderzoek aanwezig te zijn.

Op de behandel- of voorbereidingskamer controleren wij nogmaals uw naam en geboortedatum; daarna krijgt u een polsbandje waar dit op staat.

Bij een darmonderzoek vragen wij u om uw onderlichaam te ontkleden .

Hierna kunt u plaatsnemen op het bed. We brengen een infuusnaald bij u in en sluiten we u aan op de monitor.

We doen een “time out” om nóg een keer te controleren of we bij de juiste persoon het juiste onderzoek gaan doen, hoe het zit met bloedverdunnende medicijnen, allergieën voor medicijnen, pacemakers of andere implantaten (heupen/knieën). Ook is dit het moment om ons nog vragen te stellen.

Hierna zal het onderzoek beginnen.

Sedatie/een “roesje”

Bij het aanvragen van het onderzoek is besloten dat u verdoving in de vorm van een "roesje" gaat krijgen. Dit is een slaapmiddel (Midazolam) waardoor u het onderzoek makkelijker kunt ondergaan. Het is géén narcose, u bent niet "weg", u valt niet gegarandeerd in slaap, maar we kunnen het onderzoek dan zonder problemen uitvoeren en de meeste mensen kunnen zich na afloop weinig of niets meer van het onderzoek herinneren.

Omdat sommige mensen minder diep gaan ademhalen, sluiten we u aan op de monitor, zodat we uw hartslag, bloeddruk en zuurstofgehalte kunnen bewaken.

U mag de rest van de dag niet zelf deelnemen aan het verkeer, geen belangrijke beslissingen nemen (bv een notariële akte tekenen) en geen alcohol drinken.

Begeleiding

U moet een begeleider meenemen. De begeleider is aanwezig bij het gesprek met de arts aansluitend aan het onderzoek én om u naar huis te brengen. Organiseert u dat alstublieft tijdig. Wanneer u geen begeleiding mee hebt genomen, zal het onderzoek niet door kunnen gaan.  

De begeleider wacht tijdens het onderzoek in de wachtkamer. Er worden geen begeleiders toegelaten op de kamer tijdens het onderzoek.

Het onderzoek

Een endo-echoscopie is een onderzoek waarbij via mond of anus een endoscoop kan worden ingebracht. Een endoscoop is een dunne flexibele slang  met aan het uiteinde een camera en een lampje; een endo-echoscoop bevat ook nog een echoapparaat aan het uiteinde. Dit apparaat zendt onhoorbare geluidsgolven uit. De echo’s van deze geluidsgolven weerkaatsen in het lichaam en worden opgevangen en omgezet in zichtbaar beeld op een monitor. Hierdoor is het mogelijk om informatie te krijgen over diepere lagen van het maag-darmkanaal of van organen direct buiten het maag-darmkanaal. Het onderzoek duurt ongeveer 30 minuten.  

 

Er bestaan twee soorten endo-echoscopie:

 1. Via de mond. Hierdoor kunnen afwijkingen van de slokdarm, klieren achter het borstbeen, de maag of de alvleesklier worden opgespoord. Ook kunnen puncties worden uitgevoerd of abcessen gedraineerd.
 2. Via de anus. Hierdoor kunnen afwijkingen van de endeldarm of het kleine bekken worden opgespoord. Ook kunnen puncties worden uitgevoerd of abcessen gedraineerd.
De endo-echoscopie via de mond

U moet nuchter zijn (bij een onderzoek in de ochtend vanaf middernacht en bij een onderzoek in de middag vanaf 8 uur ’s ochtends (u mag vóór 8 uur een cracker of beschuitje eten); medicijnen mag u wel innemen met wat water).

Tijdens een endo-echoscopie via de mond ligt u op uw linkerzij op de onderzoeksbank. Als u een gebitsprothese heeft, moet u die uitdoen. Uw keel wordt verdoofd met een spray. Deze spray zorgt ervoor dat u minder hoeft te kokhalzen tijdens het onderzoek. Een verpleegkundige plaatst een bijtring tussen uw kaken om zowel uw gebit als de endoscoop te beschermen. De arts brengt de endoscoop door de ring in uw keel. Vervolgens vraagt hij of zij u om te slikken. Doordat u de flexibele slang als het ware inslikt, komt deze gemakkelijk in de slokdarm terecht. Vanaf dit punt bestuurt de arts de endoscoop verder.

De endo-echoscopie via de anus

Om in de anus te kunnen kijken, moet de endeldarm leeg zijn. Daarom krijgt u voorafgaand aan het onderzoek op de afdeling endoscopie een klysma om de endeldarm schoon te spoelen. Het spoelen duurt een kwartier.

Tijdens een endo-echoscopie via de anus ligt u op uw linkerzijde op de onderzoeksbank.  Via de anus brengt de arts de endoscoop een klein stukje (maximaal 10 centimeter) in de endeldarm.

Mogelijke complicaties

Hoewel een endo-echoscopie over het algemeen een veilig onderzoek is, kunnen er in een enkel geval complicaties ontstaan.

 • De kans op ademhalingsproblemen of stoornissen in de hartfunctie neemt toe. Via een knijpertje op uw vinger of aan uw oor wordt u hierop voortdurend gecontroleerd. Ook wordt elke vijf minuten uw bloeddruk gecontroleerd.
 • Wanneer er nog voedsel in uw maag aanwezig is, kunt u zich tijdens een echo-endoscopie via de mond verslikken in voedsel dat tijdens het onderzoek wordt opgeboerd. Als het voedsel in de luchtpijp komt, kan er bovendien een luchtweginfectie optreden.
 • Door het krachtig opboeren tijdens het onderzoek of door het moeizame passeren van de endoscoop, kan het slijmvlies soms beschadigd raken. Dit kan een lichte bloeding veroorzaken.
 • Bij een endo-echoscopie via de mond kan soms een scheurtje in de slokdarm of dunne darm optreden. Dit kan gebeuren als de keel moeizaam te passeren is of als er vernauwingen in de slokdarm of maag zijn. Bij een dergelijke complicatie is minimaal een opname en soms ook een operatie noodzakelijk.
 • Bij het afnemen van een weefselmonster tijdens een echo-endoscopie via de mond wordt door de wand van de slokdarm of maag geprikt. Hierbij bestaat een kleine kans op een bloeding of ontsteking.
 • Er bestaat een kans dat u keelpijn heeft. Deze pijn is meestal binnen een dag verdwenen.

Wegnemen van stukjes weefsel (biopten), cellen of poliepen

Bij afwijkingen van het slijmvlies kan de arts tijdens het onderzoek besluiten om stukjes weefsel weg te nemen zodat het onder de microscoop kan worden beoordeeld door de patholoog. U voelt het nemen van de weefselstukjes niet, maar het kan wel leiden tot wat bloedverlies.

Wanneer de arts tijdens het onderzoek poliepen ziet, kunnen deze meestal direct verwijderd worden. Dat gebeurt door een lus van metaaldraad als een lasso om de poliep heen te leggen. Door het metaaldraad wordt elektrische stroom gestuurd waardoor de poliep wordt afgesneden. U voelt dit niet; het kan wel leiden tot bloedverlies. Ook poliepen worden na afloop van het onderzoek door de patholoog onder de microscoop onderzocht.  

Na afloop van het onderzoek

De arts die het onderzoek uitvoert, bespreekt direct na afloop de bevindingen met u. Ook uw begeleider is hierbij aanwezig.

Nazorg

U krijgt een kaartje mee naar huis met daarop de telefoonnummers die u kunt bellen als zich thuis complicaties zouden voordoen. Ook staan hier de leefregels, vervolgafspraken en (indien van toepassing) het advies over het herstarten van de bloedverdunnende medicijnen op.

U moet na afloop van het onderzoek ongeveer een uur uitslapen op de uitslaapkamer. Wanneer u goed wakker bent, krijgt u van ons iets te eten/drinken.

Uitslag van het onderzoek en verdere behandeling

Op het kaartje dat u mee naar huis krijgt na het onderzoek, staat vermeld bij wie en wanneer u terug komt voor alle uitslagen en eventuele verdere behandeling.

Opleiding

In het Maastricht UMC+ worden artsen opgeleid tot maag-darm-leverarts (MDL-arts). Het kan voorkomen dat een MDL-arts in opleiding het onderzoek bij u verricht. Deze arts wordt altijd bijgestaan door een ervaren MDL-arts.

Contact

Als u na het lezen van dit informatieblad nog vragen heeft, kunt u deze stellen aan uw behandelend arts of bellen met de afdeling Endoscopie van het Maastricht UMC+ via tel. 043-3877700  (op werkdagen van 8.00 tot 16.30 uur) of stuur een e-mail naar endoscopie@mumc.nl

De afdeling endoscopie van het Maastricht UMC+ besteedt de grootste zorg aan de samenstelling van deze folder. Desondanks is het mogelijk dat de gepubliceerde informatie onvolledig of onjuist is. Het MUMC+ aanvaardt hiervoor echter geen enkele aansprakelijkheid. Ook sluit het MUMC+ aansprakelijkheid uit voor schade die voortvloeit uit of verband houdt met het gebruik van de gepubliceerde informatie in deze folder/op deze website.

Laatst bijgewerkt op 10 februari 2022