Mumc+ foto online folders

Patiëntinformatie

Levertransplantatie - weer thuis, de jaarlijkse controles

Jaarlijkse controle in het Maastricht UMC+

De jaarlijkse controle vindt meestal plaats in de polikliniek van het Maastricht UMC+. Soms is een korte opname nodig. Bij zo’n korte opname graag uw eigen medicijnen meenemen.

De jaarlijkse controle is één jaar na de transplantatiedatum. Het is verstandig daar rekening mee te houden bij het plannen van uw vakantie of andere activiteiten. Zijn er dagen rondom uw transplantatiedatum dat u absoluut niet kunt, geef het dan vroegtijdig door aan de verpleegkundig specialist levertransplantaties zodat er rekening mee gehouden kan worden.

Uw huisarts en uw eigen Maag-, Darm-, Leverarts (de arts die u naar het Maastricht UMC+ heeft verwezen) worden per brief geïnformeerd over de resultaten van deze controles. Meestal duurt het enkele weken voordat de brief in hun bezit is. De verpleegkundig specialist levertransplantaties informeert u zo spoedig mogelijk over eventuele medicijnveranderingen naar aanleiding van een controle.

Het belang van jaarlijkse controles

Een jaarlijkse controle in het transplantatiecentrum is zeer belangrijk:

  1. Voor uzelf. In het Maastricht UMC+ is men op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en ook van eventuele complicaties op langere termijn na een levertransplantatie. Elk jaar wordt opnieuw bekeken hoe uw nazorg en medicatie er het beste uit kunnen zien.
  2. Voor de donoren en de overheid. Het Maastricht UMC+ heeft een belangrijke verantwoordelijkheid tegenover de donoren en de overheid. In detail moet het transplantatiecentrum verantwoording afleggen over de resultaten van levertransplantaties, vooral ook op langere termijn. Daarbij gaat het zowel om overleving als om eventuele complicaties en algemeen welbevinden.
  3. Voor patiënten op de wachtlijst voor levertransplantatie. Als wij weten hoe het gaat met de patiënten die bijvoorbeeld langer dan tien jaar geleden zijn getransplanteerd, kunnen we duidelijke voorlichting geven en zoeken naar verbeteringen.

Contact

Wilt u meer weten of heeft u vragen? Stuur dan een e-mail naar leverziekten.mdl@mumc.nl

Laatst bijgewerkt op 25 oktober 2021