Mumc+ foto online folders

Patiëntinformatie

Levertransplantatie - voor de opname, wachtlijstperiode en oproep

Uw gezondheid tijdens de wachtlijstperiode

Wanneer u tijdens de wachtlijstperiode koorts heeft of zich ziek voelt, moet u contact opnemen met uw huisarts. Meld dit wel altijd aan de MDL-arts van het Maastricht UMC+. Het is mogelijk dat u bij koorts of bepaalde ziekteverschijnselen tijdelijk niet getransplanteerd kunt worden. Soms is dan eerst een behandeling nodig.

Het wachten op de oproep kan spanningen met zich meebrengen, vooral als uw toestand verslechtert en u zich afvraagt of de operatie nog op tijd komt. Tijdens de controles in het Maastricht UMC+ wordt uw lichamelijke en geestelijke conditie nauwlettend in de gaten gehouden.

Geef tijdens de controles duidelijk aan hoe u zich voelt en of u zich ernstig zorgen maakt. Mocht uw gezondheidstoestand tijdens de wachtlijstperiode thuis verslechteren, dan moet u de MDL-arts van het MUMC+ hiervan op de hoogte stellen.

Tussentijdse controles door de MDL-arts

Tijdens de wachtlijstperiode wordt u regelmatig gecontroleerd door een MDL-arts en/of verpleegkundig specialist in het Maastricht UMC+. Bij deze controle onderzoekt de MDL-arts uw lichamelijke conditie. Uw bloed wordt onderzocht en zo nodig worden er andere onderzoeken gedaan.

Daarnaast blijft u doorgaans onder controle van uw eigen MDL-arts. Dit is meestal de arts die u heeft doorverwezen naar het MUMC+.

Afspraken met de verpleegkundig specialist

Met de verpleegkundig specialist levertransplantaties kunt u allerlei onderwerpen bespreken: vragen die u heeft over de procedure bijvoorbeeld, maar u kunt ook met hen spreken over uw psychische gesteldheid. U kunt daarvoor een afspraak maken.

De verpleegkundig specialist levertransplantaties van het MUMC+ heeft spreekuur op maandagmiddag van 13:30 tot 15:30 uur en op donderdagochtend van 08:30 tot 11:00 uur

Voor een afspraak met de verpleegkundig specialist belt u de polikliniek Maag-Darm- Leverziekten van het Maastricht UMC+: 043 - 387 51 00.

Wilt u een afspraak maken, dan kan dit gecombineerd worden met het spreekuur van uw MDL-arts.

Bij minder dringende vragen of opmerkingen kunt u gebruikmaken van emailcontact via het adres: leverziekten.mdl@mumc.nl

De oproep

Zodra een donorlever voor u beschikbaar is, krijgt u een oproep om naar het Klinikum in Aken te komen. De dienstdoende MDL-arts vertelt u hoe laat u op de Notaufnahme in Aken wordt verwacht. Het adres is:

Uniklinik RWTH Aachen, Notaufnahme, Pauwelsstrasse 30, 52074 Aachen

Telefoon: 0049-241 80 00

Laat tijdens de reis naar Aken uw mobiele telefoon aan staan. Soms wordt een operatie op het laatste moment afgelast, bijvoorbeeld omdat de kwaliteit van de donorlever bij inspectie slechter blijkt te zijn dan eerst werd aangenomen.

Risico's bij een levertransplantatie

Het Klinikum te Aken en de chirurgen daar hebben veel ervaring met levertransplantaties. Hoewel het een grote operatie is en het herstel soms veel tijd vergt, zijn de resultaten op langere termijn goed. Gemiddeld overleeft 85 à 90 procent van de patiënten het eerste jaar, 78 procent overleeft vijf jaar en 70 procent tien jaar of langer.

De risico’s zijn afhankelijk van persoonlijke omstandigheden. Vooral tijdens de eerste drie maanden na de operatie zijn er risico’s, zoals:

  • het niet op gang komen van de nieuwe lever
  • infecties
  • anatomische problemen: dit zijn technische problemen die te maken hebben met uw vaatstelsel en verbindingen die aangelegd worden. U kunt hierbij denken aan het afsluiten van een bloedvat door een stolsel of vernauwing van de galweg.

Soms moet er opnieuw geopereerd of zelfs getransplanteerd worden om de problemen op te lossen.

 

Op langere termijn zijn er risico’s als:

  • problemen met de galweg, zoals galwegvernauwingen of galwegontsteking
  • bijwerkingen van de medicijnen die u moet gebruiken om afstoting van de lever tegen te gaan. Mogelijke bijwerkingen zijn: hoge bloeddruk, suikerziekte, hart- en vaatziekten en een verhoogde kans op het krijgen van (huid)kanker.

Ook bestaat er een kleine kans op het krijgen van overdraagbare ziekten van de donor. De donorlever wordt volgens vastgestelde richtlijnen nauwkeurig gecontroleerd op aanwezigheid van ziekten. Soms kunnen bepaalde ziekten echter niet direct aangetoond of uitgesloten worden door onderzoek.

De risico’s zijn uitgebreid met u besproken door de verschillende specialisten tijdens het vooronderzoek. Ook tijdens het familiegesprek dat na afronding van het vooronderzoek plaatsvindt heeft de MDL-arts de risico’s met u doorgesproken.

Contact

Wilt u meer weten of heeft u vragen? Stuur dan een e-mail naar leverziekten.mdl@mumc.nl

Laatst bijgewerkt op 25 oktober 2021