Mumc+ foto online folders

Patiëntinformatie

Gastroscopie met inbrengen van een duodenumsonde

Inleiding

Voor u is een endoscopisch onderzoek aangevraagd. Onderstaand nemen we de procedure zelf en alle praktische zaken daaromheen met u door.

Het is absoluut noodzakelijk iemand mee te nemen naar de afdeling voor het gesprek met de arts na het onderzoek én om u naar huis te begeleiden. U mag de rest van de dag niet zelf aan het verkeer deelnemen.

Aangevraagd onderzoek

De arts heeft voor u een endoscopisch onderzoek aangevraagd. Er is u uitgelegd wat dit onderzoek inhoudt en de mogelijke complicaties die daarbij kunnen ontstaan. Ook is u gevraagd of u een vorm van bloedverdunners gebruikt en zijn er afspraken gemaakt of u met die medicijnen moet doorgaan, stoppen of dat ze tijdelijk worden vervangen. Mocht u hierover vragen hebben, dan moet u contact opnemen met de arts die het onderzoek voor u heeft aangevraagd.

Afspraak

U ontvangt van de balie endoscopie een afspraak wanneer het onderzoek zal plaatsvinden. Mocht de afspraak u niet schikken, belt u dan alstublieft met telefoonnummer 043-3877700.

Voorbereiding op het onderzoek

  • Wanneer u sedatie / een “roesje” gaat krijgen, moet u een begeleider meenemen. Organiseert u dat alstublieft tijdig.
  • U moet nuchter zijn (bij een onderzoek in de ochtend vanaf middernacht en bij een onderzoek in de middag vanaf 8 uur ’s ochtends (u mag vóór 8 uur een cracker of beschuitje eten); medicijnen mag u wel innemen met wat water).
  • Nuchter betekent niet eten, niet drinken en niet roken.
gastroscopie
Gastroscopie © Van der Zon - Visueel. Deze illustratie is met toestemming overgenomen van de Maag Lever Darm Stichting.

Dag van het onderzoek

U bereikt de afdeling Endoscopie in het MUMC+ via looproute G2 groen. U meldt zich bij onze balie. Wij vragen u om 10 minuten vóór aanvang van het onderzoek aanwezig te zijn.

Op de behandel- of voorbereidingskamer controleren wij nogmaals uw naam en geboortedatum; daarna krijgt u een polsbandje waar dit op staat.

Bij een darmonderzoek vragen wij u om uw onderlichaam te ontkleden .

Hierna kunt u plaatsnemen op het bed. Wanneer u sedatie / een “roesje” gaat ontvangen, brengen we een infuusnaald bij u in en sluiten we u aan op de monitor.

We doen een “time out” om nóg een keer te controleren of we bij de juiste persoon het juiste onderzoek gaan doen, hoe het zit met bloedverdunnende medicijnen, allergieën voor medicijnen, pacemakers of andere implantaten (heupen/knieën). Ook is dit het moment om ons nog vragen te stellen.

Hierna zal het onderzoek beginnen.

Sedatie/een “roesje”

Bij het aanvragen van het endoscopisch onderzoek  de afspraak door de arts wordt er besloten of u een verdoving in de vorm van sedatie / een “roesje” / narcose gaat krijgen. Wanneer besloten is dat het onderzoek onder begeleiding van de anesthesioloog / Physician Assistant zal plaatsvinden, Als uw arts besluit dat bij uw onderzoek anesthesie nodig is, wordt u voorafgaand aan het onderzoek nog opgeroepen opbenaderd door de afdeling anesthesieologie. Op de dag van het onderzoek kan het type verdoving niet meer veranderd worden en als er geen verdoving is afgesproken, kan dit ter plekke niet meer geregeld worden.

Wanneer u sedatie / een “roesje” gaat krijgen, moet u een begeleider meenemen (zie ook bij kopje “begeleiding”). om aanwezig te zijn bij het gesprek met de arts aansluitend aan het onderzoek én om u naar huis te begeleiden. Organiseert u dat alstublieft tijdig. De begeleider dient tijdens het onderzoek in de wachtkamer te wachten. U mag de rest van de dag niet zelf deelnemen aan het verkeer, geen belangrijke beslissingen nemen (bv een notariële akte tekenen) en geen alcohol drinken.

Begeleiding

Wanneer u sedatie / een “roesje” krijgt, moet u een begeleider meenemen. De begeleider is aanwezig bij het gesprek met de arts aansluitend aan het onderzoek én om u naar huis te brengen. Organiseert u dat alstublieft tijdig. Wanneer u geen begeleiding mee hebt genomen, zal het onderzoek niet door kunnen gaan.  

De begeleider wacht tijdens het onderzoek in de wachtkamer. Er worden geen begeleiders toegelaten op de kamer tijdens het onderzoek.

Het onderzoek

Bij een gastroscopie bekijkt de arts via de mond de binnenzijde van de slokdarm, de maag en het eerste deel van de twaalfvingerige darm. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van een endoscoop, een dunne flexibele slang  met aan het uiteinde een camera en een lampje. Het onderzoek duurt ongeveer 15 minuten.

U moet nuchter zijn (bij een onderzoek in de ochtend vanaf middernacht en bij een onderzoek in de middag vanaf 8 uur ’s ochtends (u mag vóór 8 uur een cracker of beschuitje eten); medicijnen mag u wel innemen met wat water).

Tijdens een gastroscopie ligt u op uw linkerzijde op de onderzoeksbank.  Als u een gebitsprothese heeft, moet u die uitdoen. Soms krijgt u een drankje dat eventuele slijmvorming in de maag tijdens het onderzoek helpt voorkomen. Uw keel wordt verdoofd met een spray. Deze spray zorgt ervoor dat u minder hoeft te kokhalzen tijdens het onderzoek.

Een verpleegkundige plaatst een bijtring tussen uw kaken om zowel uw gebit als de endoscoop te beschermen. De arts brengt de endoscoop door de ring in uw keel. Vervolgens vraagt hij of zij u om te slikken. Doordat u de flexibele slang als het ware inslikt, komt deze gemakkelijk in de slokdarm terecht. Vanaf dit punt bestuurt de arts de endoscoop verder.

Wanneer de twaalfvingerige darm (het duodenum) is bereikt, wordt de voedingssonde geplaatst.

Bij het aanmaken van de order voor dit onderzoek door de behandelend arts, heeft deze voor u ook thuiszorg aangevraagd of uitgebreid voor de verzorging van de sonde én is een consult voor begeleiding door een diëtiste uitgeschreven. Deze organiseert de levering van de sondevoeding bij u thuis en rekent ook de voor u benodigde hoeveelheid uit. Wij willen u er nadrukkelijk op wijzen dat de sonde NIET gebruikt mag worden voor medicijnen, hierdoor verstopt de sonde namelijk.

Mogelijke complicaties

Hoewel een gastroscopie over het algemeen een veilig onderzoek is, kunnen er in een enkel geval complicaties optreden.

  • De kans op ademhalingsproblemen of stoornissen in de hartfunctie neemt toe. Via een knijpertje op uw vinger of aan uw oor wordt u hierop voortdurend gecontroleerd. Ook wordt elke vijf minuten uw bloeddruk gecontroleerd.
  • Wanneer er nog voedsel in uw maag aanwezig is, kunt u zich verslikken in voedsel dat tijdens het onderzoek wordt ‘opgeboerd’. Als het voedsel in de luchtpijp komt, kan er bovendien een luchtweginfectie optreden.
  • Door het krachtig opboeren tijdens het onderzoek of door het moeizame passeren van de endoscoop, kan het slijmvlies  soms beschadigd raken. Dit kan een lichte bloeding veroorzaken.
  • Er bestaat een kans dat u keelpijn heeft. Deze pijn is meestal binnen een dag verdwenen.
  • Wanneer de gastroscoop moeizaam de keel passeert of er vernauwingen in de slokdarm zijn, kan een scheurtje in de slokdarm ontstaan.

Wegnemen van stukjes weefsel (biopten), cellen of poliepen

Bij afwijkingen van het slijmvlies kan de arts tijdens het onderzoek besluiten om stukjes weefsel weg te nemen zodat het onder de microscoop kan worden beoordeeld door de patholoog. U voelt het nemen van de weefselstukjes niet, maar het kan wel leiden tot wat bloedverlies.

Wanneer de arts tijdens het onderzoek poliepen ziet, kunnen deze meestal direct verwijderd worden. Dat gebeurt door een lus van metaaldraad als een lasso om de poliep heen te leggen. Door het metaaldraad wordt elektrische stroom gestuurd waardoor de poliep wordt afgesneden. U voelt dit niet; het kan wel leiden tot bloedverlies. Ook poliepen worden na afloop van het onderzoek door de patholoog onder de microscoop onderzocht.  

Na afloop van het onderzoek

De arts die het onderzoek uitvoert, bespreekt direct na afloop de bevindingen met u. Ook uw begeleider is hierbij aanwezig.

Nazorg

U krijgt een kaartje mee naar huis met daarop de telefoonnummers die u kunt bellen als zich thuis complicaties zouden voordoen. Ook staan hier de leefregels, vervolgafspraken en (indien van toepassing) het advies over het herstarten van de bloedverdunnende medicijnen op.

Wanneer u sedatie / een “roesje” hebt gehad, moet u na afloop van het onderzoek ongeveer een uur uitslapen op de uitslaapkamer. Wanneer u goed wakker bent, krijgt u van ons iets te eten/drinken. Heeft u dit niet gehad, dan kunt u direct naar huis.

Uitslag van het onderzoek en verdere behandeling

Op het kaartje dat u mee naar huis krijgt na het onderzoek, staat vermeld bij wie en wanneer u terug komt voor alle uitslagen en eventuele verdere behandeling.

Als uw huisarts het onderzoek heeft aangevraagd moet u zelf een afspraak maken voor de uitslag, ongeveer 10 dagen na het onderzoek.

Opleiding

In het Maastricht UMC+ worden artsen opgeleid tot maag-darm-leverarts (MDL-arts). Het kan voorkomen dat een MDL-arts in opleiding het onderzoek bij u verricht. Deze arts wordt altijd bijgestaan door een ervaren MDL-arts.

Contact

Als u na het lezen van dit informatieblad nog vragen heeft, kunt u deze stellen aan uw behandelend arts of bellen met de afdeling Endoscopie van het Maastricht UMC+ via tel. 043-3877700  (op werkdagen van 8.00 tot 16.30 uur) of stuur een e-mail naar endoscopie@mumc.nl

Laatst bijgewerkt op 25 oktober 2021