Maastricht UMC+

Folder

Doppleronderzoek

Bij arterieel vaatlijden van de benen en/of de armen

Gezien de aard van uw klachten, zoals pijn in uw benen bij het lopen en koude voeten of handen, is er bij u mogelijk sprake van arterieel vaatlijden. Daarom krijgt u een onderzoek van uw vaten, een doppleronderzoek. Het onderzoek vindt plaats op de polikliniek Hart+Vaat Centrum op niveau 1. Volg 5-1 blauw.

Wat is een doppleronderzoek?

Bij een doppleronderzoek wordt er met een soort pen naar uw bloedvaten geluisterd. Dit gebeurt met een staafje zo groot als een balpen en geleidende gel. De geluidsgolven die het staafje uitzendt, worden door het bloed dat door de slagaders stroomt teruggekaatst. Vervolgens vangt het staafje de golven weer op en dit signaal wordt door het dopplerapparaat hoor- en zichtbaar gemaakt. Het geluid dat u hoort is een versterking van het signaal, dit lawaai is normaal. De golven zijn te zien op een monitor.

Wat is arterieel vaatlijden?

Arterieel vaatlijden ontstaat door het dichtslibben (verkalken) van de slagaders. We noemen dit atherosclerose of slagaderverkalking. De slagaders vervoeren zuurstofrijk bloed van het hart naar de benen en armen. Bij inspanning van de beenspieren (lopen, rennen en dergelijke) kan de bloedtoevoer en daarmee het aanbod van zuurstof aan de beenspieren wel vijf keer zo groot worden. Als de bloedtoevoer belemmerd wordt door het dichtslibben van de slagader krijgen uw spieren te weinig bloed en dus te weinig zuurstof tijdens het lopen. Dit veroorzaakt pijn en/of kramp. We noemen dit etalagebenen (claudicatio intermittens). Soms komt dit ook voor in de armen. Dan heeft u last van pijn bij het gebruiken van uw arm.

Risicofactoren van arterieel vaatlijden zijn: hoge bloeddruk, roken, overgewicht, suikerziekte, leeftijd en of erfelijke aanleg.

Voorbereiding

Er zijn geen voorbereidingen nodig voor dit onderzoek. U hoeft ook niet nuchter te zijn. U moet uw benen helemaal vrij maken. Trek daarom makkelijke onderkleding aan. 

Het onderzoek

U meldt zich op het afgesproken tijdstip bij het Maastricht Hart+Vaat Centrum. Het onderzoek duurt pngeveer 1 uur, bestaat uit 2 delen, is niet schadelijk voor uw gezondheid en doet geen pijn. 

Deel 1: U maakt uw benen benen en armen vrij van kleding en neemt plaats op de onderzoektafel. De laborant brengt gel aan op de te onderzoeken plaatsen. Dit om een goede geleiding van de geluidsgolven te krijgen. Met behulp van het  dopplerapparaat, wordt op diverse plekken van uw benen en/of armen naar de doorstroming  van het bloed in de slagaders geluisterd. Ook meet  de laborant uw bloeddruk aan uw armen, benen  en tenen.

Deel 2: Wij vragen u maximaal 5 minuten op een loopband te lopen. Daarna gaat u weer liggen op de onderzoekstafel en meet de laborant opnieuw de bloeddruk aan de armen en de benen.

 

Onderzoek

Als u niet of moeilijk kunt lopen, wordt het tweede gedeelte van het onderzoek mogelijk niet uitgevoerd. Ook als u alleen voor het onderzoek van de armen komt, hoeft u uiteraard niet op de band te lopen.

Na het onderzoek

Na het onderzoek kunt u naar huis, tenzij u aansluitend een afspraak heeft met uw arts voor de uitslag van het onderzoek.

De uitslag

Over de uitslag van het onderzoek doet de laborant geen uitspraak. Deze krijgt u van uw behandelend arts.

Contact

Als u na het lezen van deze informatie nog vragen heeft neem dan contact op met: 

Polikliniek Hart+Vaat Centrum 
T: 043 387 27 27 
E: poli.hvc@mumc.nl (polikliniekhartenvaatcentrum@mumc.nl)

Websites

Laatst bijgewerkt op 14 augustus 2023. Bekijk de meest actuele versie van deze folder op: info.mumc.nl/pub-484