Hoofdingang MUMC+

Folder

Lichttherapie

In overleg met uw arts heeft u besloten uw huidaandoening te laten behandelen met lichttherapie. In dit informatieblad vindt u alles wat voor u van belang is in verband met deze therapie.

Let op: de behandeling vindt plaats in het Medisch Centrum Annadal, Brouwersweg 100, Maastricht, 1e etage.

Wat is lichttherapie?

Lichttherapie wordt voornamelijk toegepast bij psoriasis, eczeem en jeuk van de huid, maar kan ook bij andere huidaandoeningen een oplossing bieden. Onderzoek heeft bewezen dat zonlicht een gunstig effect kan hebben op deze huidaandoeningen. Licht wordt dus gebruikt als behandelmethode.

Bij lichttherapie wordt gebruikt gemaakt van kunstlicht. Veel mensen brengen lichttherapie in verband met radiotherapie (bestraling). Dit is een misverstand. Lichttherapie heeft niets met radioactieve straling of röntgenstraling te maken.

Voor de behandeling van huidaandoeningen door middel van kunstlicht worden twee vormen van ultraviolet licht (uv-licht) toegepast: UVA-licht en UVB-licht. Beide komen ook voor in natuurlijk zonlicht. Beide typen remmen de ontsteking van de huid. Welk type uv-licht wordt toegepast, is afhankelijk van het soort huidaandoening en de ernst ervan. Bij lichttherapie wordt gebruik gemaakt van belichtingscabines.Tijdens de behandeling
staat u in deze cabine en wordt u van alle kanten belicht.

1: Cabine voor lichttherapie
1: Cabine voor lichttherapie

PUVA-therapie
De stralen van UVA-licht hebben bij de meeste ziektebeelden weinig of geen effect. Daarom wordt UVA-licht in combinatie met een medicijn, psoraleen, toegepast. Dit medicijn maakt de huid gevoelig voor dit licht. Deze combinatie wordt PUVA-therapie (Psoraleen en UVA) genoemd. De stof psoraleen wordt door de huid opgenomen en maakt de huid extra lichtgevoelig zodat de UVA-belichting beter in de huid dringt. Het medicijn psoraleen kan worden voorgeschreven in tabletvorm. Bij lokale PUVA-therapie worden de huidafwijkingen aan bijvoorbeeld handen of voeten ingesmeerd met psoraleengel. Psoraleen kan ook aan het badwater worden toegevoegd. Dit wordt Bad-PUVA genoemd. U gaat dan eerst gedurende twintig minuten in bad en wordt vervolgens belicht met UVA-licht.

TL01-therapie
Deze therapie is een speciale vorm van UVB-lichttherapie. TL01-lichttherapie is even effectief als de ’standaard’ UVB-lichttherapie, maar veiliger voor uw huid. Daarom wordt in ons dagbehandelingscentrum als u UVB-belichting krijgt, de TL01-lichttherapie toegepast.

Voorbereiding

Neem bij uw eerste bezoek aan de Dagbehandeling Dermatologie alle medicijnen (inclusief zalven!) mee die u thuis gebruikt. Een overzicht ervan is ook goed. Sommige geneesmiddelen kunnen namelijk het effect van licht en psoraleen versterken.

De behandeling

Eerste bezoek
Het eerste bezoek aan de Dagbehandeling Dermatologie duurt gemiddeld een half uur. U heeft eerst een intakegesprek met een dermatoloog in opleiding, onder supervisie van een dermatoloog. We bespreken uitgebreid uw huidaandoening en verzamelen alle gegevens die van belang kunnen zijn voor uw behandeling. De nurse-practitioner bekijkt samen met de arts uw huid en stelt een behandelingsplan op. De verpleegkundige geeft u verder uitleg over de praktische kant van de behandeling en maakt vervolgafspraken. In principe kunt u meteen de eerste keer behandeld worden.

Vervolgbezoeken
De duur van de totale behandeling is afhankelijk van de ernst van de huidaandoening en de reactie van de huid op de behandeling. Gemiddeld zal de behandeling twee tot drie maanden duren.

In de behandelingsperiode moet u zonder onderbreking behandeld worden. Het is belangrijk om de hele behandeling af te maken en zo min mogelijk behandelingen over slaan. Zo heeft de behandeling maximaal effect.

De tijdsduur per behandeling kan variëren van één minuut tot 30 minuten.

Richtlijnen PUVA-therapie

Geen zonnebaden / zonnebank. Vanaf 24 uur voor het begin van de PUVA- behandeling tot het einde van de behandeling mag u niet zonnebaden of gebruik maken van een zonnebank. Dit in verband met het risico op verbranding van de huid.

Inname tabletten. Bij PUVA waarbij tabletten worden ingenomen (orale PUVA), moet u de voorgeschreven hoeveelheid tabletten anderhalf uur voor de belichting innemen. Dat kan het beste met melk en brood. Neem de tabletten niet in op een nuchtere maag en niet bij een vette maaltijd.

Geen gebruik eigen crème of zalf. Tijdens de belichting mag u geen eigen crème of zalf op de huid aanbrengen. Een aantal stoffen kan in combinatie met lichttherapie een vervelende verbrandingsreactie op de huid veroorzaken. Gebruik daarom ook geen crème of zalf vóór de belichting. Gebruik alleen de door uw arts voorgeschreven crèmes of zalven.

Bescherming van huid en ogen. Op de dag dat u de PUVA-behandeling krijgt, moet u de huid en ogen beschermen tegen zonlicht - ook wanneer het bewolkt is. Draag bedekkende kleding, zonnebrandcrème en een zonnebril die beschermt tegen UVA-licht. Hou er rekening mee dat vensterglas u niet beschermt tegen UVA-licht: deze beschermende maatregelen gelden dus ook in de auto en in huis. Deze voorzorgsmaatregelen gelden alleen voor de vorm van PUVA waarbij tabletten worden ingenomen, de orale PUVA. Als u een lokale PUVA-behandeling krijgt, hoeft u geen zonnebril te dragen en beschermt u alleen de huid die behandeld wordt.Sta bij elke behandeling zoveel mogelijk in het midden van de cabine en neem steeds dezelfde houding aan.

Afdekking lichaamsdelen. Onder bepaalde omstandigheden is het verstandig bepaalde lichaamsdelen (zoals het gezicht) af te dekken. Dat wordt vooraf met u besproken. Zie er zelf op toe dat de huid bij iedere behandeling op dezelfde wijze wordt afgedekt. Bij mannen is het advies om het geslachtsdeel af te dekken met een tangaslip.

Invetten huid na behandeling. De huid wordt vaak wat droger, schraal en soms zelfs een beetje pijnlijk door de belichting. Wij raden u daarom aan na de behandeling uw huid wel in te vetten. U kunt voor een goede crème of zalf de verpleegkundige om advies vragen en zo nodig een recept krijgen.

Enigszins verbrand gevoel. Het is normaal dat u enkele uren tot een dag na de belichting het gevoel heeft dat u een beetje bent verbrand. Als dit langer dan 24 uur aanhoudt, kunt u het doorgeven aan de verpleegkundige. Het tijdschema voor de belichting zal dan aangepast worden.

Afraden gebruik alcohol. Tijdens de gehele behandelingsperiode raden wij het gebruik van alcohol af, omdat de combinatie van psoraleen en alcohol leverschade kan veroorzaken. Dit geldt alleen bij inname van psoraleen-tabletten; dus niet als het middel uitwendig wordt aangebracht.

Anticonceptie. Er is onvoldoende bekend over de schadelijkheid van psoraleen op het ongeboren kind. Daarom moet u voor een doeltreffende anticonceptie zorgen tot drie maanden na de PUVA- therapie. Dit geldt zowel voor mannen als vrouwen en alleen bij de inname van tabletten (niet bij de uitwendige vorm).

Richtlijnen TL01-therapie

Geen zonnebaden / zonnebank. Vanaf 24 uur voor het begin van de TL01-behandeling tot het einde van de behandeling mag u niet zonnebaden of gebruik maken van een zonnebank. Dit in verband met het risico op verbranding van de huid.

Speciale bril. TL01-licht is schadelijk voor de ogen. Daarom draagt u tijdens de behandeling een speciale bril. Deze krijgt u op het dagbehandelingscentrum.

Geen gebruik eigen crème/zalf. Tijdens de belichting mag u geen eigen crème of zalf op de huid aanbrengen. Een aantal stoffen kan in combinatie met lichttherapie een vervelende verbrandingsreactie op de huid veroorzaken. Gebruik daarom ook geen crème of zalf vóór de belichting. Gebruik alleen de door uw arts voorgeschreven crèmes of zalven.

Cabine. Sta bij elke behandeling zoveel mogelijk in het midden van de cabine en neem steeds dezelfde houding aan.

Afdekken lichaamsdelen. Onder bepaalde omstandigheden is het verstandig bepaalde lichaamsdelen (zoals het gezicht) af te dekken. Dat wordt vooraf met u besproken. Zie er zelf op toe dat de huid bij iedere behandeling op dezelfde wijze wordt afgedekt. Bij mannen is het advies om het geslachtsdeel af te dekken met een tangaslip.

Invetten huid na behandeling. De huid wordt vaak wat droger, schraal en soms zelfs een beetje pijnlijk door de belichting. Wij raden u daarom aan na de behandeling uw huid wel in te vetten. U kunt voor een goede crème of zalf de verpleegkundige om advies vragen en zo nodig een recept krijgen.

Enigszins verbrand gevoel. Het is normaal dat u enkele uren tot een dag na de belichting het gevoel heeft dat u een beetje bent verbrand. Als dit langer dan 24 uur aanhoudt, kunt u het doorgeven aan de verpleegkundige. Het schema voor de belichting zal dan aangepast worden.

Mogelijke bijwerkingen

Tijdens de PUVA-therapie kunnen de volgende bijwerkingen optreden: jeuk, droge huid, roodheid van de huid, misselijkheid, hoofdpijn en duizeligheid. Als u last heeft van een van deze bijwerkingen, kunt u de verpleegkundige of de behandelend arts raadplegen.

Tijdens de TL01-therapie kunnen de volgende bijwerkingen optreden: jeuk, droge huid, roodheid van de huid, koortslip en oogontsteking. Als u last heeft van een van deze bijwerkingen, kunt u de verpleegkundige of de behandelend arts raadplegen.

Langdurige blootstelling aan zonlicht versnelt de veroudering van de huid en kan een verhoogde kans op huidkanker veroorzaken. Ook bij langdurige lichttherapie is dit mogelijk. De hoeveelheid licht waaraan u tijdens de therapie wordt blootgesteld, wordt om deze reden nauwkeurig bijgehouden en beperkt.

Contact

Bij problemen kunt u bellen met een van onderstaande telefoonnummers:

Polikliniek Dermatologie
043 - 387 50 00 (tijdens kantooruren)

Spoedeisende Hulp (SEH)
043 - 387 67 00 (buiten kantooruren en in het weekend)

Als u na het lezen van dit informatieblad nog vragen heeft, kunt u deze stellen aan uw behandelend arts.

Laatst bijgewerkt op 20 juni 2023. Bekijk de meest actuele versie van deze folder op: info.mumc.nl/pub-494