Hoofdingang MUMC+

Folder

Mohs micrografische chirurgie

In overleg met uw behandelend arts is besloten dat u behandeld wordt met Mohs micrografische chirurgie. In dit informatieblad vindt u alles wat voor u van belang is in verband met deze ingreep.

De behandeling vindt plaats in de polikliniek Dermatologie van het Maastricht UMC+. De polikliniek bevindt zich op niveau 1 (volg route 7).

1: Het direct bekijken van het huidpreparaat (onder de microscoop).
1: Het direct bekijken van het huidpreparaat (onder de microscoop).

Wat is Mohs micrografische chirurgie?

Deze behandeling, ontwikkeld door professor Mohs, kan huidkanker volledig verwijderden zonder (onnodig) weefsel op te offeren. Tijdens de operatie wordt direct gekeken of alle huidkanker is verwijderd.

Voorbereiding

In principe kunt u de medicijnen die u gebruikt doornemen rondom een operatie. Indien de behandelend arts wil dat u met de bloedverdunners stopt rondom de ingreep, dan werd dit tijdens het polikliniek consult met u besproken. Bij twijfel dient u met uw behandelend arts contact op te nemen.

Voorafgaand aan de operatie wordt u gevraagd of u een pacemaker heeft. Dit omdat tijdens de operatie kleine bloedvaatjes met stroom dicht gebrand worden.

De operatie

Op het afgesproken tijdstip meldt u zich aan de balie van de polikliniek Dermatologie. Meestal vindt de operatie plaats onder plaatselijke verdoving en hoeft u dus niet nuchter te komen. Als dat niet zo is, wordt het u uitdrukkelijk gezegd.

Voordat de operatie begint, worden enkele voorbereidingen getroffen. Het hele operatiegebied wordt volledig afgedekt met steriele doeken. Daarna begint de ingreep.

Met een viltstift tekent de arts de huidkanker met een kleine veiligheidsmarge af, waarna het operatiegebied verdoofd wordt. U voelt een prik en het inspuiten van de verdovingsvloeistof geeft een brandend gevoel. Omdat de operatie lang kan duren, wordt langwerkende verdoving gebruikt. Dan wordt de huidkanker weggesneden. U blijft voelen dat de dokter bezig is, maar het doet geen pijn. Als de huidkanker weggesneden is, worden kleine bloedvaatjes dicht gebrand en wordt een verband aangelegd. Dit eerste gedeelte van de operatie duurt 30 tot 45 minuten.

Ondertussen wordt het weefsel naar het laboratorium gebracht voor onderzoek. Het weefselstukje wordt ingevroren en in kleine plakjes gesneden. Deze plakjes worden onder de microscoop bekeken om te zien of er nog huidkanker in de snijranden aanwezig is. Alle randen worden gemerkt met een kleur en er wordt een tekening gemaakt. Zo is precies te zien waar er eventueel nog huidkanker achtergebleven is. Deze procedure duurt gemiddeld 45 tot 60 minuten. Tijdens het wachten mag er iemand bij u zijn en krijgt u beiden iets te drinken.

Zodra de uitslag van het microscopisch onderzoek bekend is, wordt u dat verteld. Als er nog huidkankercellen aanwezig zijn, wordt er nog een stukje huid weggesneden. Aansluitend wordt dit weer onderzocht. Deze procedure wordt herhaald totdat alle huidkanker weg is.

Dan wordt de wond gesloten en gehecht. Als de wondranden niet direct tegen elkaar gezet kunnen worden, wordt huid uit de omgeving van de wond gebruikt of wordt een huidtransplantaat gebruikt. Soms is het nodig hiervoor extra verdoving te geven. Na het sluiten van de wond legt de arts een drukverband aan. Het sluiten van de wond duurt gemiddeld 45 tot 60 minuten. De operatie zal zeker de hele ochtend en soms de hele dag in beslag nemen. Tussendoor krijgt u wat te drinken en, als de operatie tot in de middag duurt, ook iets te eten.

Na de operatie

Na de operatie kunt u weer naar huis. U mag na de ingreep niet zelf fietsen, autorijden of anders aan het verkeer deelnemen. Meestal valt de pijn mee. Als de pijn te erg is, kunt u een paracetamol nemen - geen andere pijnstillers. Andere pijnstillers hebben vaak een bloed verdunnende werking en kunnen een nabloeding veroorzaken.

De eerste dagen na de operatie adviseren wij u het rustig aan doen. De wond mag, tot dat het verband eraf gaat en de hechtingen verwijderd worden, niet nat worden.
Na de operatie verschijnt een rode of blauwe kleur rond het operatiegebied, een soort blauwe plek die kan gaan zwellen, vooral rond de ogen. Dat is normaal en geen reden tot ongerustheid.

Hechtingen in het gezicht worden vaak binnen een week verwijderd. Dit kan vaak bij uw huisarts of uw verwijzend dermatoloog. Soms wil uw arts u nog een keer terugzien bij de polikliniek Dermatologie voor wondcontrole. Omdat er bij u huidkanker geconstateerd is, zal er mogelijk de eerste jaren controle nodig zijn. Het litteken wordt daarbij goed in de gaten gehouden.

Mogelijke complicaties

Zoals bij elke operatie bestaat de kans op een bloeding na de operatie. Om dit te voorkomen, wordt na de operatie een drukverband aangelegd. Als u toch gaat nabloeden, moet u met een theedoek ongeveer 15 minuten stevig tegen de wond drukken. Als de bloeding niet stopt, kunt u overdag contact opnemen met de behandelend dermatoloog of in de avond- en nachturen met de Spoed Eisende Hulp (SEH).

Ook bestaat er een kans op infectie. Dit uit zich in extra veel pijn en een kloppend gevoel rond de wond. Als dit gebeurt, neemt u contact op met de behandelend dermatoloog of met de Spoed Eisende Hulp (SEH). U kunt bellen met een van de onderstaande nummers.

Contact

Polikliniek Dermatologie
043 - 387 50 00 (tijdens kantooruren)

Spoed Eisende Hulp (SEH)
043 - 387 67 00 (buiten kantooruren en in het weekend)

Als u na het lezen van dit informatieblad nog vragen heeft, kunt u deze stellen aan uw behandelend arts.

Laatst bijgewerkt op 20 juni 2023. Bekijk de meest actuele versie van deze folder op: info.mumc.nl/pub-495