Hoofdingang MUMC+

Patiëntinformatie

Polikliniek Dermatologie

Uw bezoek aan de polikliniek

U heeft een afspraak bij de polikliniek Dermatologie van het Maastricht UMC+ (MUMC+). Op dit blad krijgt u informatie over de polikliniek, de werkwijze en wat er van u wordt verwacht.

  • Polikliniek Dermatologie . Volg 7 - 1 (blauw)
  • Polikliniek Hart en Vaat Centrum Maastricht. Volg 5 – 1 blauw

Uw polikliniekbezoek

U meldt zich op het afgesproken tijdstip bij de aanmeldzuin op het poliplein of het Hart en Vaat Centrum van het MUMC+ als u daar een afspraak heeft.

Eén van de taken van het ziekenhuis is het opleiden van artsen en specialisten. Daardoor is het mogelijk dat een co-assistent en/of een arts-assistent u onderzoekt. Dit gebeurt altijd onder de supervisie en verantwoordelijkheid van een specialist. Soms wordt in een eerste consult, een biopt (stukje weefsel) afgenomen voor onderzoek.

Dit gebeurt onder plaatselijke verdoving. Ook sommige kleine verrichtingen kunnen wij direct doen zoals de behandeling van wratten of kleine moedervlekken. Houdt u er rekening mee te houden dat dit meer tijd in beslag kan nemen; ongeveer 15 minuten.

Afhankelijk van de diagnose en het behandelplan blijft u onder controle bij de dermatoloog of wij verwijzen u terug naar uw huisarts of aanvragend specialist. Deze krijgt een rapportage over onze bevindingen.

Polikliniek Dermatologie MUMC+
Polikliniek Dermatologie MUMC+

Wat wordt er van u verwacht

U heeft een patiëntenplaatje van het ziekenhuis nodig. Dit laat u maken bij Bureau Patiëntenregistratie op het Poliplein op niveau 1.
Het streven is om de wachttijd te beperken tot minder dan 15 minuten. Er kunnen echter onvoorziene omstandigheden zijn waardoor een spreekuur uitloopt.

Overige informatie

  • Laat minimaal 24 uur van te voren weten als u niet op het spreekuur kunt komen.
  • Soms vragen wij u om mee te doen aan een wetenschappelijk onderzoek. Het is uw goed recht om dat te weigeren. Dit heeft geen gevolgen voor uw verdere behandeling.
  • Het invullen van een patiëntenenquête draagt bij aan het tevredenheidsonderzoek dat tweemaal per jaar plaats vindt op onze polikliniek.
  • Bent u niet tevreden over de gang van zaken op de polikliniek Dermatologie dan willen wij dit graag weten.
  • Inzage in uw medische gegevens is altijd mogelijk in overleg met uw behandelend specialist. Informatie over een kopie van uw medisch dossier vindt u op www.mumc.nl/patienten-en-bezoekers/praktisch/rechten-en-plichten/medisch- dossier

Contact

Hebt u na het lezen van deze informatie nog vragen, neem dan contact op met de polikliniek Dermatologie.

Polikliniek Dermatologie
043-387 50 0

Laatst bijgewerkt op 25 oktober 2021