Hoofdingang MUMC+

Folder

Polikliniek Dermatologie

Uw bezoek aan de polikliniek

U heeft een afspraak bij de polikliniek Dermatologie van het MUMC+.

In deze folder krijgt u informatie over:

 • de polikliniek
 • de werkwijze
 • wat we van u verwachten

Hoe komt u bij de polikliniek

Op uw afspraak-formulier staat bij welke polikliniek u een afspraak heeft.
Dat kan zijn:

 • Polikliniek Dermatologie . Volg 7 - 1 (blauw)
  U meldt zich bij de aanmeldzuil op het poliplein

of

 • Polikliniek Hart en Vaat Centrum Maastricht. Volg 5 – 1 blauw
Polikliniek Dermatologie MUMC+
Polikliniek Dermatologie MUMC+

Uw polikliniekbezoek

Zorg dat u zich meldt op het afgesproken tijdstip.
Het ziekenhuis probeert dat u minder dan 15 minuten hoeft te wachten. Er kan echter een plotselinge gebeurtenis zijn, waardoor u iets langer moet wachten.

U heeft een afspraak met een dermatoloog. Dit is een dokter voor de huid. Het ziekenhuis heeft ook de taak om artsen en dermatologen op te leiden Daardoor is het mogelijk dat een arts-assistent of een dermatoloog in opleiding u onderzoekt. Dit gebeurt altijd onder toezicht van de dermatoloog. De dermatoloog blijft verantwoordelijk, zodat iedere patiënt de best mogelijke behandeling krijgt.  

Soms verwijdert de dermatoloog in het eerste consult een stukje weefsel voor onderzoek. Dit heet een biopt. Dit gebeurt onder plaatselijke verdoving.

Soms kunnen we kleine behandelingen direct doen, zoals de behandeling van wratten of kleine moedervlekken. Hierdoor duurt de afspraak ongeveer 15 minuten langer.

Na uw afspraak beslist de dermatoloog hoe uw behandeling verder gaat:

 • U blijft onder controle bij de dermatoloog of
 • U kunt terug naar uw huisarts of
 • U kunt terug naar de specialist die u verwees naar de dermatoloog

De dermatoloog stuurt een verslag over de afspraak en behandeling naar uw huisarts of specialist.

Wat verwachten we van u

U heeft een patiënten-plaatje van het ziekenhuis nodig.
Dit laat u maken bij Bureau Patiënten-registratie op het Poliplein op niveau 1.

Overige informatie

 • Bel ons minimaal 24 uur van te voren als u niet kunt komen.
 • Soms vragen wij u om mee te doen aan onderzoek. Dit kunt u weigeren. Dat heeft geen gevolgen voor uw behandeling.
 • 2 keer per jaar vragen we patiënten om een vragenlijst in te vullen.
  We vragen hoe tevreden u bent over onze zorg.
 • Bent u niet tevreden over de zorg op de polikliniek Dermatologie? Vertel het ons.

U kunt uw medische gegevens bekijken in overleg met uw arts.
Hoe dit gaat, kunt u lezen op de website: www.mumc.nl/patienten-en-bezoekers/praktisch/rechten-en-plichten/inzage-in-uw-medisch-dossier

Contact

Heeft u vragen na het lezen van deze folder? Bel dan met de polikliniek Dermatologie.
Polikliniek Dermatologie:
043-387 50 00

Laatst bijgewerkt op 20 juni 2023. Bekijk de meest actuele versie van deze folder op: info.mumc.nl/pub-499