Hoofdingang MUMC+

Folder

Ingreep bij de polikliniek Dermatologie

Uw behandelend arts verwees u door naar de polikliniek Dermatologie voor een ingreep.
Deze ingreep vindt plaats onder plaatselijke (lokale) verdoving.
 

U vindt de polikliniek Dermatologie op niveau 1. Volg 7 – 1 blauw

Kunt u niet naar uw afspraak komen? Geef dit dan zo snel mogelijk aan ons door via:
Telefoonnummer: 043-387 50 00

 Polikliniek Dermatologie
Polikliniek Dermatologie

Voorbereiding

  • Neem een begeleider mee naar het ziekenhuis. Na de ingreep kunt u hulp gebruiken bij het aankleden, lopen of in een auto stappen.
  • U mag na de ingreep niet zelf met de auto rijden of fietsen. Omdat u na de plaatselijke verdoving suf kunt zijn.
  • Draag ruimvallende, makkelijke kleding zodat er genoeg ruimte is voor het verband.
  • Neem uw patiënten pasje en uw afsprakenbrief mee.
  • Bent u overgevoelig voor injectievloeistof, jodium of pleisters? Dan moet u dit van tevoren aan uw behandelend arts doorgeven.

Gang van zaken

U meldt zich tien minuten voor de afgesproken tijd aan de aanmeldzuil op het Poliplein. U volgt de instructie op de brief die geprint wordt.
U neemt plaats in de wachtkamer. Een verpleegkundige haalt u op en brengt u naar een kleedruimte. Het kan zijn dat wij u een operatiejasje geven om aan te trekken. De verpleegkundige vertelt u daar meer over.
Via de kleedruimte komt u in de behandelkamer. Dit is een kleine operatiekamer. Hier wordt u geholpen.

Plaatselijke verdoving

Voor uw ingreep krijgt u een plaatselijke verdoving. Dit betekent dat u een injectie (spuit) krijgt in het gebied dat geopereerd wordt. In dit deel van uw lichaam voelt u dan geen pijn.
U bent helemaal bij bewustzijn.

Na de ingreep

Soms vragen wij u om even in de wachtkamer plaats te nemen. Om te contoleren of er geen nabloeding optreedt.
De arts vertelt u welke leefregels u thuis moet volgen en tot wanneer.
Als het nodig is, krijgt u een recept mee en advies over het innemen van pijnstillers.
Na het maken van een controle-afspraak kunt u naar huis.

Risico’s

Zoals bij iedere operatie bestaat de kans op een bloeding na de operatie. Om dit te voorkomen krijgt u bij sommige ingrepen een drukverband na de operatie.

Ook bestaat er een risico op een infectie. Dit merkt u als u extra veel pijn en een kloppend gevoel rond de wond voelt. Als dit gebeurt, moet u contact met ons opnemen.  

Voor de operatie vragen wij u of u een pacemaker heeft. Dit omdat het dichtbranden van bloedvaatjes met stroom gebeurt.

Thuis

Tijdens de ingreep krijgt u een instructie-formulier mee. Hierop staat wat u kan doen bij pijn en eventuele andere problemen.

Contact

Heeft u na het lezen van deze informatie nog vragen? Dan kunt u contact opnemen met onderstaande telefoonnummers:

Polikliniek Dermatologie
043-387 50 00 tijdens kantooruren

Spoedeisende Hulp (SEH)
043-387 67 00 buiten kantooruren

Laatst bijgewerkt op 20 juni 2023. Bekijk de meest actuele versie van deze folder op: info.mumc.nl/pub-501