Hoofdingang MUMC+

Folder

Ingreep bij de polikliniek Dermatologie

Met plaatselijke verdoving

U bent door uw behandelend arts verwezen naar de polikliniek Dermatologie voor een ingreep. Deze ingreep vindt plaats onder plaatselijke verdoving. Op dit blad informeren wij u wat dit inhoudt voor u.

U vindt de polikliniek Dermatologie op niveau 1. 
Volg 7 – 1 blauw

Bent u verhinderd? Geef dit dan zo snel mogelijk aan ons door.
T: 043-387 50 00.

 Polikliniek Dermatologie
Polikliniek Dermatologie

Organisatie polikliniek Dermatologie

Op de polikliniek Dermatologie worden dagelijks diverse spreekuren gedraaid.  Op onze polikliniek zijn ook 2 poliklinische operatiekamers aanwezig.  

Voorbereiding

  • Neem een begeleider mee naar het ziekenhuis. Na de ingreep kunt u namelijk hulp gebruiken bij aankleden, lopen of in een auto stappen.
  • Wij raden u aan om niet aan het verkeer deel te nemen, omdat u na de plaatselijke verdoving toch suf kunt zijn.
  • Draag ruimvallende, makkelijke kleding zodat er genoeg ruimte is voor het verband.
  • Neem uw patiëntenkaartje en uw afsprakenkaart mee.
  • Bent u overgevoelig voor injectievloeistof, jodium of pleisters, moet u dit van tevoren aan uw behandelend arts doorgeven.

Gang van zaken

U meldt zich tien minuten voor het afgesproken tijdstip aan de aanmeldzuil op het Poliplein en volgt de instructie op van de brief die geprint wordt. Neem plaats in de wachtkamer. Een verpleegkundige haalt u op en brengt u naar een kleedruimte. Het kan zijn dat wij u een operatiejasje geven om aan te trekken. De verpleegkundige vertelt u daar meer over. Via de kleedruimte komt u in de behandelkamer, een kleine operatiekamer, waar u wordt geholpen.

Plaatselijke verdoving

U wordt behandeld onder plaatselijke verdoving. Dit betekent dat u een injectie krijgt in het gebied dat geopereerd wordt, zodat dit deel van uw lichaam gevoelloos raakt. U bent volledig bij bewustzijn.

Na de ingreep

Soms vragen wij u om even in de wachtkamer plaats te nemen. Dit om te contoleren of er geen nabloeding optreedt. De arts vertelt u waar u zich thuis aan moet houden en tot wanneer. Als dat nodig is,  krijgt u een recept mee en advies over het innemen van pijnstillers. Na het maken van een controleafspraak kunt u naar huis.

Risico’s

Zoals bij iedere operatie bestaat de kans op een bloeding na de operatie. Om dit te voorkomen, wordt er bij sommige ingrepen na de operatie een drukverband aangelegd.

Ook bestaat er een risico op een infectie. Dit merkt u als u  extra veel pijn en een kloppend gevoel rond de wond voelt. Als dit gebeurd, moet u uw arts waarschuwen.
Voorafgaand aan de operatie vragen wij u of u een pacemaker heeft. Dit omdat het dichtbranden van bloedvaatjes met stroom gebeurt.

Thuis

Tijdens de ingreep krijgt u een instructie formulier mee waarin beschreven staat wat te doen bij pijn en eventuele andere problemen.

Contact

Als u na het lezen van deze informatie nog vragen hebt, kunt u contact opnemen met onze Polikliniek.

Polikliniek Dermatologie
043-387 50 00 tijdens kantooruren

Spoedeisende Hulp (SEH)
043-387 67 00 buiten kantooruren

Laatst bijgewerkt op 5 september 2022