Hoofdingang MUMC+

Folder

Slow Mohs microchirurgie

Operatietechniek bij huidkanker

 Polikliniek Dermatologie
Polikliek Dermatologie

In overleg met uw behandelend arts is besloten dat u behandeld wordt volgens de zogenaamde “Slow” Mohs micrografische chirurgie.
Dit is een operatietechniek voor de behandeling van huidkanker.
In dit informatieblad vindt u alles wat voor u van belang is in verband met deze ingreep.

U meldt zich 10 minuten voor het afgesproken tijdstip aan de aanmeldzuil centraal in de poli hal en volgt de instructie op de loopbrief.

Deze operatie wordt gedaan bij de Polikliniek Dermatologie.

Wat is “Slow” Mohs micrografische chirurgie

Mohs micrografische chirurgie is vernoemd naar Frederick Mohs, de bedenker van deze manier van opereren. Het is een techniek waarbij heel nauwkeurig onder de microscoop wordt bekeken of de tumor volledig verwijderd is.
Dit kan direct met vriescoupe onderzoek ( Mohs micrografische chirurgie) of onderzoek, waarbij het weefsel eerst bewerkt wordt. Dit laatste wordt de “Slow” Mohs micrografische chirurgie genoemd.
Slow Mohs chirurgie is onder andere geschikt voor huidkanker van het type plaveiselcelcarcinoom, basaalcelcarcinoom, lentigo maligna en enkele zeer zeldzame andere huidtumoren.

Wat zijn de voordelen?

 • U kunt na de operatie en de controle door de patholoog er van uitgaan dat de huidkanker geheel verwijderd is.
 • De kans op terugkeer van de huidkanker is aanzienlijk verkleind.

Voorbereiding

 • U hoeft niet nuchter te zijn. Als u toch nuchter moet blijven, wordt u dit uitdrukkelijk gezegd.
 • In principe kunt u de medicijnen die u gebruikt door blijven gebruiken rondom de operatie.
 • Indien de behandelend arts wilt dat u met de bloedverdunners stopt, dan is dit tijdens het va polikliniek consult met u besproken. Bij twijfel kunt u met uw behandelend arts contact opnemen.
 • Voorafgaand aan de operatie vragen wij u of u een pacemaker of een defibrillator (ICD) heeft. Dit omdat tijdens de operatie kleine bloedvaatjes met stroom dicht gebrand worden en dit een effect kan hebben op uw pacemaker of defibrillator, waardoor er speciale maatregelen nodig zijn.

De operatie

Voordat de operatie begint, krijgt u (indien nodig) een operatie jasje aan en nemen wij een vragenlijst met u door.
Het operatiegebied wordt gedesinfecteerd en afgedekt met steriele doeken. Met een speciale huid-stift tekent de arts de huidkanker inclusief een veiligheidsmarge af.

Daarna krijgt u verdoving toegediend. Het inspuiten van de verdovingsvloeistof kan een brandend gevoel geven. Tijdens de operatie voelt u wel dat de arts bezig is, maar het zal niet pijnlijk zijn. Als dit toch het geval is, laat dit dan weten; er kan extra verdoving worden ingespoten. Na het verdoven plaats de chirurg een aantal hechtingen als markeerpunten rondom het operatie gebied. Deze hechtingen blijven na de ingreep zitten totdat u terugkomt voor de uitslag.

Als de huidkanker weggesneden is, worden meestal nog enkele kleine bloedvaatjes dicht gebrand. De wond wordt niet gesloten met hechtingen maar afgedekt met een verband. Het weggenomen weefsel wordt in het pathologisch laboratorium bewerkt en microscopisch onderzocht. De uitslag is na enkele dagen tot een week bekend.

 

Na vijf tot acht dagen komt u terug voor de uitslag. Wanneer blijkt dat nog niet alle huidkanker weg is, moet u opnieuw geopereerd worden. Aan de hand van een vooraf gemaakte tekening en de geplaatste hechtingen is vervolgens precies te bepalen waar een extra stukje huid moet worden weggenomen. Deze procedure wordt herhaald totdat alle huidkanker weg is. Het kan dus zijn dat u een paar weken achter elkaar moet terugkomen.

Als na één of meerdere ingrepen blijkt dat alle huidkanker verwijderd is, wordt de wond gesloten en gehecht. Soms kunnen we de wondranden niet direct aan elkaar hechten. Dan moet er huid uit de omgeving naar de wond wordt verschoven of er wordt een huidtransplantaat in gehecht dat we op een andere plaats op uw lichaam afnemen.
Voor dit laatste kan het noodzakelijk zijn om extra verdoving te geven. Na het sluiten van de wond wordt deze bedekt met een (druk)verband. Soms sluit de plastisch chirurg de wond. Dit is afhankelijk van de grootte en de plaats van de wond. Meestal gebeurt dit onder plaatselijke verdoving, maar soms is het nodig om de wond onder algehele narcose te sluiten. In dat geval moet eerst naar de anesthesist. Een operatie onder algehele narcose vindt altijd op een andere dag plaats.

Na de operatie

 • Na de operatie kunt u meteen naar huis. U mag niet zelf fietsen, autorijden of anders aan het verkeer deelnemen.
 • Meestal valt de pijn mee maar als de pijn te erg is, kunt u een paracetamol nemen. Andere pijnstillers niet innemen zonder overleg met de operateur. Dit omdat pijnstillers vaak een bloed verdunnende werking hebben en daarom een nabloeding kunnen veroorzaken.
 • De eerste dagen na de operatie adviseren wij het rustig aan te doen. De wond mag, totdat het verband eraf gaat en de hechtingen verwijderd worden, niet nat worden.
 • Na de operatie verschijnt soms een rode of blauwe kleur rond het operatiegebied, een soort blauwe plek die kan gaan zwellen, vooral rond de ogen. Dat is normaal en geen reden tot ongerustheid.
 • De hechtingen in uw gezicht worden vaak na een week verwijderd. Dit kan ook bij uw huisarts of uw verwijzend dermatoloog.
 • Soms wilt uw arts u nog een keer terugzien bij de polikliniek Dermatologie voor wondcontrole.
 • Omdat er bij u huidkanker geconstateerd is, zal er mogelijk de eerste jaren controle nodig zijn. Het litteken wordt daarbij goed in de gaten gehouden en de rest van de huid wordt gecontroleerd.

Mogelijke complicaties

 • Zoals bij elke operatie bestaat de kans op een bloeding. Om dit te voorkomen, krijgt u na de operatie een drukverband. Als u toch gaat nabloeden, moet u met een theedoek ongeveer 15 minuten stevig tegen de wond drukken. Stopt de bloeding niet neem dan contact met ons op.
 • Ook bestaat er een kans op infectie. Dit merkt u als u extra veel pijn krijgt en een kloppend gevoel rond de wond. Als dit gebeurt, neemt dan contact met ons op.

Contact

Hebt u na het lezen van dit informatieblad nog vragen heeft, kunt u deze stellen aan uw behandelend arts.

Polikliniek Dermatologie
043 - 387 50 00 (tijdens kantooruren)

Spoedeisende Hulp (SEH)
043 - 387 67 00 (buiten kantooruren en in het weekend)

Laatst bijgewerkt op 20 juni 2023. Bekijk de meest actuele versie van deze folder op: info.mumc.nl/pub-504