Hoofdingang MUMC+

Folder

Behandeling van spataderen met endoveneuze ablatie

In overleg met uw behandelend arts heeft u besloten uw spataderen te laten behandelen door middel van endoveneuze ablatie (behandeling met laserlicht of radiofrequente golven). Op dit blad krijgt u informatie over deze ingreep. De behandeling vindt plaats in de polikliniek Dermatologie van het Maastricht UMC+. (Volg 7 niveau 1 (blauw).

Voorbereiding

Als u overgevoelig bent voor injectievloeistof (lidocaïne) of desinfecterende middelen (jodium of chloorhexidine) vragen wij u dit vooraf te melden aan de arts.
Wij adviseren u een begeleider mee te nemen. U mag na de ingreep niet zelf fietsen, autorijden of op andere wijze aan het verkeer deelnemen.

De behandeling

Op het afgesproken tijdstip meldt u zich aan de balie van de polikliniek Dermatologie. Voor het onderzoek moet u uw onderkleren uitdoen zodat uw benen onbedekt zijn.

Vervolgens gaat u op een klein bankje staan en wordt de te behandelen ader met de duplex (een echoapparaat) opgespoord en met een stift afgetekend. Daarna gaat u op het bed liggen. De behandeling vindt plaats onder plaatselijke verdoving. Deze verdoving bestaat uit enkele prikjes op de plaatsen waar de spataderen worden behandeld.

Het hele operatiegebied wordt volledig afgedekt met steriele doeken en de behandelend arts en de verpleegkundige trekken steriele jassen aan. De verpleegkundige desinfecteert de huid van uw been. Via een klein sneetje wordt een speciale katheter in de spatader gebracht en omhoog geschoven tot aan de lies. Als de katheter op zijn plaats zit, wordt in het traject van de spatader een verdovingsvloeistof gespoten. Een verhitte draad gaat door de katheter en door het direct contact met de vaatwand schroeit de ader dicht.

Endoveneuze ablatie van spataderen
Endoveneuze ablatie van spataderen

De ingreep is in principe niet pijnlijk, maar u voelt wel dat de arts bezig is aan het been. Als het wel gevoelig is, moet u dat zeggen dan kan er verdovingsvloeistof bijgespoten worden.

De totale ingreep duurt ongeveer 45 minuten.

Na de behandeling

Na de behandeling mag u naar huis en kunt u uw dagelijkse bezigheden hervatten. In de eerste week na de behandeling raden wij sporten af. Wel adviseren wij u goed in beweging te blijven en per uur gemiddeld vijf minuten te lopen. Vermijd dus te lange periodes met alleen rust.
Van uw tenen tot aan het bovenbeen krijgt u een elastische kous aan of een compressief verband aangelegd om vochtophoping in uw been te voorkomen. Een compressief verband is een drukverband.  Deze kous of het verband draagt u twee dagen en nachten, daarna vijf dagen alleen overdag.

U krijgt een afspraak mee om één week na de behandeling op controle te komen. Als u thuis pijnklachten krijgt, mag u paracetamol nemen. Soms doet de behandelde spatader enkele dagen tot weken na de ingreep nog pijn tijdens het lopen en voelt u een harde streng op de plaats waar de spatader behandeld is. Dit hoort bij de reactie van het lichaam op de behandeling. Als dit pijnlijk is, mag u hiervoor pijnstillers gebruiken.

Mogelijke complicaties

Hoewel de behandeling van spataderen met endoveneuze ablatie over het algemeen een veilige ingreep is, kunnen er soms complicaties optreden.

Ontsteking van de spatader. Door irritatie van het bloedvat kan een pijnlijke, rode, warme plek op de huid ontstaan. Dit geneest vanzelf.
Pijn in het behandelde gebied. Doordat er met hitte wordt gewerkt, kan het weefsel rondom de ader wat gevoelig zijn na de behandeling. Dit trekt vanzelf weg.
Blauwe plekken. Deze kunnen korte tijd na de behandeling ontstaan omdat u meerdere prikjes in het been hebt gehad. Ze trekken vanzelf weer weg.
Trombosebeen. In minder dan 1% van de gevallen bestaat de kans dat ook een dieper gelegen ader dichtgeplakt raakt. Dat noemen we dan een trombosebeen. In uitzonderlijke gevallen kan hierdoor een longembolie ontstaan. Voor een trombosebeen of longembolie is een behandeling met ontstollende middelen nodig. Alle behandelingen van spataderen kennen het risico van trombosebeen. Dit is dus niet specifiek voor de endoveneuze behandeling.
Raar gevoel. Soms verandert het gevoel in het behandelde been. Dan kan er sprake zijn van zenuwletsel waardoor de huid minder gevoelig is. Dit herstelt in de meeste gevallen na verloop van tijd.
Verbranding van de huid. In uiterst zeldzame gevallen komt het voor dat de huid verbrandt. Dit komt doordat de katheter verhit wordt tijdens de behandeling.
Ontsteking. Na iedere ingreep bestaat de mogelijkheid van een bacteriële infectie. Omdat het niet om een operatie gaat, is de kans hierop op vrij klein.

Contact

Heeft u na het lezen van dit informatieblad nog vragen, stel ze dan aan uw behandelend arts. Als er problemen ontstaan met uw been, kunt u bellen met een van onderstaande telefoonnummers:

Polikliniek Dermatologie
043 - 387 50 00 (tijdens kantooruren)

Spoedeisende Hulp (SEH)
043 - 387 67 00 (buiten kantooruren en in het weekend)

Laatst bijgewerkt op 20 juni 2023. Bekijk de meest actuele versie van deze folder op: info.mumc.nl/pub-505