Hoofdingang MUMC+

Folder

Behandeling van spataderen met foam echosclerose

In overleg met uw behandelend arts heeft u besloten uw spataderen te laten behandelen door inspuiting met schuim (foam echosclerose).

De behandeling vindt plaats in de polikliniek Dermatologie van het Maastricht UMC+. De polikliniek bevindt zich op niveau 1 (volg route 7).

De behandeling

Op het afgesproken tijdstip meldt u zich aan de balie van de polikliniek Dermatologie en neemt plaats in de wachtkamer. De arts of en verpleegkundige roept u naar binnen.

In het kleedhokje doet u uw onderkleren uit zodat uw benen onbedekt zijn. Vervolgens gaat u op een klein bankje staan en wordt de te behandelen ader met de duplex, een echoapparaat, opgespoord en met een stift afgetekend. Daarna gaat u op het bed liggen. In de spatader wordt een schuimvloeistof gespoten, een mengsel van Aetoxysclerol en lucht. Dit middel beschadigt de ‘binnenbekleding’ van de spatader. Er ontstaat als het ware een soort ontsteking aan de binnenwand van het bloedvat. De wanden verkleven waardoor de spatader dicht gaat zitten. Voor deze behandeling is geen verdoving nodig. De ingreep duurt ongeveer 10 minuten.

 

Endoveneuze ablatie van spataderen

Wij adviseren u een begeleider mee te nemen. U mag na de ingreep niet zelf fietsen, autorijden of anders aan het verkeer deelnemen.

Na de behandeling

Direct na de behandeling wordt het behandelde bloedvat dichtgedrukt met een schuimrubberen rol die op zijn plaats gehouden wordt door een witte steunkous. Die witte steunkous moet u één week lang dag en nacht dragen. Over de witte kous komt een bruine kous. Deze doet u alleen overdag aan. De tweede week hoeft u geen witte kous meer te dragen en doet u alleen nog overdag de bruine kous aan – voor een periode van twee weken.

Na de behandeling mag u naar huis en kunt u uw dagelijkse bezigheden hervatten. In de eerste week na de behandeling raden wij sporten af. Wel adviseren wij u goed in beweging te blijven en per uur gemiddeld vijf minuten te lopen. Vermijd dus te lange periodes met alleen rust.

Het kan zijn dat de behandelde spatader enkele dagen tot weken na de ingreep pijn doet tijdens het lopen en u een harde streng voelt op de plaats waar de spatader behandeld is. Dit hoort bij de reactie van het lichaam op de behandeling. Als u dit als pijnlijk ervaart, kunt u hiervoor pijnstillers gebruiken.

Blijven de spataderen voor altijd weg na foam echosclerose?

Nee, er kunnen zich weer spataders ontwikkelen. Dit heeft te maken met:

  • het soort spatader;
  • de aanleg voor het krijgen van spataders;
  • ook ontstaan er meer spataderen naarmate u ouder wordt.

Mogelijke complicaties

Hoewel de behandeling van spataderen met foam echosclerose over het algemeen een veilige ingreep is, kunnen er in een enkel geval complicaties optreden.

Allergische reacties. U wordt behandeld met een mengsel van Aetoxysclerol en lucht. Dit middel kan allergische reacties veroorzaken. Die zijn meestal niet ernstig, maar toch vragen wij u het te melden aan de behandelend arts als u allergisch bent voor dit middel.

Injectie met Aetoxysclerol buiten de spatader. Het is mogelijk dat de injectie niet in de spatader gegeven wordt, waardoor weefsel rondom het bloedvat beschadigd wordt. Dit herstelt vanzelf. Het risico is minimaal omdat tijdens het geven van de injectie de hele procedure wordt gevolgd met het echoapparaat. Daardoor kan de arts exact zien waar ingespoten wordt.

Ontsteking van de spatader. Op de plaats waar Aetoxysclerol met de wand van de spatader in aanraking komt, zal irritatie ontstaan. Als van buiten af onvoldoende druk op het behandelde vat wordt gegeven, kan een pijnlijke warme rode plek op de huid ontstaan. Om dit risico zo veel mogelijk te vermijden, wordt direct na de inspuiting een strakke schuimrol op het behandelde bloedvat gedrukt. Als er toch een ontsteking van de spatader optreedt, zal die uiteindelijk vanzelf genezen.

Trombosebeen. In minder dan 1% van de gevallen bestaat de kans dat ook een dieper gelegen ader dichtgeplakt raakt. Dat noemen we dan een trombosebeen. In uitzonderlijke gevallen kan hierdoor een longembolie ontstaan. Voor een trombosebeen of longembolie zal behandeling met ontstollende middelen nodig zijn. Alle behandelingen van spataderen kennen het risico van trombosebeen. Dit is dus niet specifiek voor de foambehandeling.

Raar gevoel. Soms verandert het gevoel in het behandelde been. Dan kan er sprake zijn van zenuwletsel waardoor de huid minder gevoelig is. Dit herstelt in de meeste gevallen na verloop van tijd.

Ontsteking. Na iedere ingreep bestaat de mogelijkheid van een bacteriële infectie. Omdat het niet om een operatie gaat, van is de kans hierop op vrij klein.

Controle

U krijgt een afspraak mee naar huis voor een controle op de polikliniek Dermatologie. Als blijkt dat de spatader nog niet voldoende is behandeld, moet de procedure opnieuw uitgevoerd worden.

Contact

Als er problemen ontstaan met het been, belt u met een van onderstaande telefoonnummers:

Polikliniek Dermatologie
043 - 387 50 00 (tijdens kantooruren)

Spoedeisende Hulp (SEH)
043 - 387 67 00 (buiten kantooruren en in het weekend)

Heeft u na het lezen van dit informatieblad nog vragen, stel deze dan aan uw behandelend arts.

Laatst bijgewerkt op 20 juni 2023. Bekijk de meest actuele versie van deze folder op: info.mumc.nl/pub-506