Hoofdingang Maastricht UMC+

Patiëntinformatie

ICD: controle vanuit thuis

U heeft een ICD (Inwendige Cardioverter Defibrilator) gekregen. Om u optimale zorg te leveren, wordt er bij het Hart+Vaat Centrum in het Maastricht UMC+ (MUMC+) gebruik gemaakt van patiëntmonitoring op afstand (telemonitoring). In dit informatieblad krijgt u meer algemene informatie over telemonitoring en hoe het werkt.

Wat is telemonitoring?

Telemonitoring betekent dat u samen met uw arts, vanuit huis, uw gezondheid in de gaten kunt houden met een meetapparaat bij de u thuis.
Hierdoor hoeft u minder vaak naar het ziekenhuis te komen.
Via telemonitoring is het mogelijk om de werking van uw ICD te controleren. Een apparaatje stuurt vanaf uw thuis gegevens door naar het ziekenhuis.

Het apparaat voor telemonitoring

Er zijn per ICD-merk verschillende apparaten voor de telemonitoring beschikbaar. Afhankelijk van uw merk ICD wordt bepaald welk meetapparaat u gaat gebruiken. Dit apparaat verzamelt draadloos, of met behulp van een muis die u op de huid over de ICD plaatst, de benodigde gegevens. Vervolgens worden deze verzonden naar een website die alleen toegankelijk is voor de arts-of de technicus.
     
     

telemonitoring apparaat

Doorsturen en controle van de ICD gegevens

Hoe u de ICD gegevens doorstuurt, kan per apparaat verschillen. U krijgt dan ook uitgebreide uitleg tijdens uw  polibezoek. Ook is er een gebruiksaanwijzing bijgesloten bij het apparaat die u thuis kunt nalezen.

Iedere werkdag controleert de ICD-technicus de gegevens die zijn doorgestuurd. De gegevens  zijn per patiënt verschillend, bijvoorbeeld ‘is de batterij vol genoeg?’, ‘functioneren de draden goed?’ of ‘is uw hartritme normaal?’.
Bij bijzonderheden krijgt de cardioloog of de ICD-technicus een bericht. Is er iets aan de hand dan neemt de arts of technicus contact met u op.

Standaard halfjaarlijkse controles.

U krijgt,  als drager van een ICD,  ieder jaar een contole van het apparaat. Hiervan zal er één in het ziekenhuis zijn, vaak gecombineerd met andere afspraken bij de afdeling Cardiologie en één vanuit thuis.

Contact

Als u na het lezen van dit informatieblad nog vragen heeft, kunt u contact opnemen met de ICDverpleegkundige van het MUMC+.

De ICD-verpleegkundige houdt elke dinsdag en donderdag van 13:00 uur tot 15:30 uur telefonisch spreekuur en is dan bereikbaar op telefoonnummer
043 – 387 27 27, sein 4793.

Laatst bijgewerkt op 26 juli 2021