Hoofdingang MUMC+

Folder

Borstreconstructie, na een borstbesparende operatie

Een borsttumor kan soms “besparend” geopereerd worden. Dit betekent dat een gedeelte van de borst wordt behouden na de operatie. Na de operatie moet de borst bijna altijd bestraald worden. De borstvorm kan na de operatie en de bestraling veranderen. Vele mensen ervaren dit als een “kuil” of bijvoorbeeld een tepel die verplaatst is op de borst. Slechts 30% van patiënten is tevreden met de borstvorm na het verwijderen van een borsttumor (lokaal) en bestraling, Weefsel verschuiven naar het gebied waar de tumor is weggehaald, kan het vervormen van de borst verhinderen. Ongeveer 85% van de patienten vindt, na het lokaal verschuiven of toevoegen van weefsel, het resultaat op lange termijn na de bestraling goed. Vandaar dat opereren door de chirurg en daarna de plastisch chirurg een goede combinatie is bij kleine borsttumoren (en bestraling). In dit blad krijgt u meer informatie over de verschillende technieken en wat er allemaal bij komt te kijken.

Wat kunt u verwachten?

Het doel van een borstreconstructie is om in een beha een mooi decolleté te krijgen. Een gereconstrueerde borst voelt altijd anders aan en zal in vorm en grootte altijd verschillen van een borst die niet geopereerd en niet bestraald is.

Soms is het wenselijk om de andere niet aangedane
borst te verkleinen of te verstevigen om de symmetrie
zo goed mogelijk te maken. Dit doen wij ongeveer een half jaarna de bestraling van de aangedane borst.
Alleen in uitzonderlijke gevallen bespreekt de chirurg met u om beide kanten gelijktijdig te opereren.

Als er een reconstructie is uitgevoerd, is er geen extra risico op terugkeer van de ziekte in het operatiegebied of het ontstaan van uitzaaiingen. Ook de (jaarlijkse) controles worden niet belemmerd door de reconstructie.

Borstreconstructie

Vergoeding van de kosten

Alle ziektekostenverzekeraars vergoeden de kosten van een borstreconstructie, omdat dit een behandeling is om de gevolgen van een borstamputatie zo goed mogelijk te herstellen.

Vóór- en nadelen van een borstreconstructie

Voordelen:

 • Er wordt gebruik gemaakt van lichaamseigen materiaal.
 • Het litteken wordt verborgen in de beha lijn of in de onderste borstplooi.
 • De kans dat uw borst er natuurlijk uitziet in de beha is groot.

 

Nadelen:

 • De operatie duurt langer dan alleen de tumor te verwijderen.
 • U lrijkt een extra litteken op de plek waar extra weefsel wordt weggehaald of verplaatst.
 • Er is een kans dat de gezonde borst aangepast moet worden voor symmetrie.

Voorbereiding

Voor u een borstreconstructie ondergaat, moet u rekening houden met het volgende.

 • Als u geneesmiddelen gebruikt, moet u dit altijd bij uw plastisch chirurg melden.
 • Bepaalde medicijnen mag u een aantal dagen voor de borstreconstructie niet slikken. Bij veranderde medicatie net voor de operatie dus ook contact opnemen met uw plastisch chirurg.
 • U moet minstens zes weken voor de operatie stoppen met roken. Nicotine vernauwt de bloedvaten waardoor problemen met de wondgenezing kunnen optreden.
 • Als u te zwaar bent, kan de plastisch chirurg u adviseren eerst af te vallen.
 • Bespreek met uw plastisch chirurg of het te verwachten is of uw gezonde borst in de toekomst geopereerd moet worden voor een optimaal resultaat. Houdt u er rekening mee dat een borstoperatie zowel lichamelijk als geestelijk zwaar kan zijn.
 • Neem een speciale beha mee naar het ziekenhuis met een voorsluiting. U moet deze beha tot ongeveer zes weken na de operatie dragen.

Verschillende technieken

Er zijn verschillende manieren om uw borst zo goed mogelijk te herstellen.  Dit is afhankelijk van uw eigen borst en de vorm van uw borstkas en de plaats en grootte van de tumor. Samenvattend kan er weefsel vanuit de omgeving naar de borst worden gebracht. Vanuit het onderliggende vetweefsel van onder uw oksel naar de borst of de borst kan iets verkleind worde, terwijl borstweefsel binnen de borst verplaatst wordt daar waar de tumor zat.
Tijdens uw polklinieki bezoek bespreekt uw plastisch chirurg met u welke techniek wordt toegepast. In ieder geval wordt tijdens dezelfde ingreep, direct nadat de chirurg de tumor heeft verwijderd uit uw borst, de borst weer herstelt.

Na een borstreconstructie

Een plan op maat wordt gemaakt door de zaalarts, verpleegkundige en uzelf bij ontslag. Standaard volgt een controle bezoek bij de polikliniek na twee weken om de hechtingen te verwijderen. Na vier weken komt u bij de arts op controle.
Het doel is om vier weken na de operatie te starten met bestraling.

Adviezen na de operatie

 • Draag kleding die aan de voorkant open kan in verband met de wondverzorging.
 • Draag minimaal zes weken een BH zonder beugel voor extra ondersteuning.
 • Doe rustig aan de eerste twee weken na de operatie. Dus niet intensief sporten, niet tillen.
 • Beweeg de bovenarmen niet boven schouderhoogte.
 • Zorg voor huishoudelijke ondersteuning  zoals koken, schoonmaken en dergelijke voor de tijd na de operatie. U bent vaak enkele weken niet in staat om alles in het huishouden te doen.
 • Ga niet in bad zolang u wonden heeft.
 • Ga niet zwemmen totdat de wonden volledig dicht zijn.
 • Er kan een drain achtergelaten worden in uw borst. Dit is een dun slangetje waarmee vanuit de wond vocht  wordt afgevoerd. Soms moet u met de drain naar huis.
  • U krijgt op de afdeling informatie hoe u eventueel zelf een drain flesje kan wisselen.
  • Wanneer u de drain kan laten verwijderen.
  • Eventueel kan de thuiszorg worden georganiseerd voor de drainzorg als u dit liever niet zelf doet.
 • Wondzorg
  • Laat de bruine steristrips op de littekens zitten totdat u op controle komt na twee weken.
  • Douchen mag als u geen drains heeft. Deppend drogen met een schone handdoek.
 •  Neem eerder contact op
  • bij roodheid bij de insteekopening van de drain in de huid,
  • bij koorts, roodheid en/of toename van pijn van het wondgebied of als  u vragen heeft over de genezing,
  • bij ongerustheid bij u of uw familie,
  • als er wondproblemen zijn,
  • nieuwe verkleuring van de tepel.

Herstelperiode

Na twee tot vier weken kunt u weer starten met werken afhankelijk van het werk dat u doet. Activiteiten die zwaar lichamelijke inspanningen vergen, moet u vermijden, minimaal vier tot zes weken na de operatie.

Mogelijke complicaties

Na een borstreconstructie kunnen altijd een van de de volgende complicaties ontstaan.

 • Een nabloeding.
 • Een infectie.
 • Vochtophoping.
 • Een vertraagde wondgenezing.
 • Doorbloedingsproblemen (necrose) van de huid, tepel en/of de borst.
 • Asymmetrie (licht); niet gelijk aan de andere borst.
 • Littekens ontstaan altijd na opereren.

Vervolgoperaties

Aanpassing aan de andere borst
Het is vaak moeilijk de gereconstrueerde borst gelijk te maken aan de andere borst. Verkleining van de borst, waarbij zowel borstklierweefsel als huid weggenomen wordt, vindt plaats na minimaal zes maanden na de laatste bestraling.
Deze operatie duurt één tot twee uur en meestal gaat u de dag na de operatie naar huis.

Tepel- en tepelhofreconstructie
Als de tepel verwijderd is, kan de tepel opnieuw gemaakt worden vanuit huid op de borst. Meestal gebeurt dit drie tot twaalf maanden na de volledige borstreconstructie. Deze operatie vindt plaats onder plaatselijke verdoving en duurt gemiddeld een half uur per tepel. Meestal wordt de omliggende huid van de borst gebruikt voor reconstructie van de tepel. Hierna komt er drie maanden een tepelring (kunststof pleister) omheen totdat de tepel stevig genoeg is.

Medische tatoeage
Het tepelhof en de tepel kan met behulp van een medische tatoeage worden ‘nagemaakt’. Het tatoeëren vindt poliklinisch plaats. Wilt u geen tepel laten maken door een operatie, dan kan een tatoeage de tepel simuleren door contrast in de kleuren te maken.

Contact met medepatiënten

Wanneer u wilt praten met een vrouw die eerder een borstreconstructie heeft ondergaan, kunt u contact opnemen met het Landelijk Contactorgaan Begeleiding Borstkanker patiënten,
het LCBB 010-436 53 28.
De Borstkanker Vereniging Nederland is ook een vereniging waarbij u laagdrempelig lotgenoten kan ontmoeten borstkanker.nl.

Contact

Heeft u na het lezen van deze informatie nog vragen, dan kunt u deze stellen aan de plastisch chirurg. Het kan handig zijn uw vragen van tevoren op papier te zetten.
U kunt contact opnemen met de
Polikliniek Plastische Chirurgie 043-387 70 00
Buiten kantoortijden kunt u contact opnemen met de
Spoedeisende hulp: 043-387 6700

Laatst bijgewerkt op 5 oktober 2023. Bekijk de meest actuele versie van deze folder op: info.mumc.nl/pub-533