Mumc+ foto online folders

Folder

Correctie afstaande oren

U hebt besloten uw afstaande oren van uzelf of van uw kind te laten corrigeren bij de polikliniek Plastische Chirurgie. Afstaande oren zijn een aangeboren misvorming
van het kraakbeenskelet van de oorschelp. De medische term voor deze
correctie is otoplastiek (oto betekend oor en plastiek komt van plastische chirurgie). Een otoplastiek kan worden uitgevoerd vanaf de leeftijd van vijf à zes jaar.

Op dit blad krijgt u informatie over de operatie. U vindt de polikliniek Plastische Chirurgie op niveau 1. Volg route 7- 1 (blauw)

Voorbereiding

 • Voorafgaand aan de operatie krijgt u een oproep van de polikliniek Anesthesie. De anesthesist informeert u over de narcose.
 • U wordt één dag opgenomen bij het Chirurgisch Dagcentrum niveau 2. 
  Volg H-2 groen. Dezelfde dag mag u weer naar huis.
 • U moet nuchter zijn voor de operatie.
 • Het kan nodig zijn om een aantal dagen voor de operatie bepaalde medicijnen te stoppen, bijvoorbeeld bloedverdunners. Als dat zo is, informeert de plastisch chirurg u hierover.
 • Krijgt u algehele anesthesie, neem dan een begeleider mee naar het ziekenhuis. Na de operatie mag u zelf niet aan het verkeer deelnemen.
 • U moet zelf een stevige haarband kopen die de oren goed bedekt.

De operatie

Bij jongeren vanaf 16 jaar en bij volwassenen gebeurt de operatie onder plaatselijke anesthesie (verdoving). Bij kinderen onder de 16 jaar wordt de operatie onder algehele anesthesie uitgevoerd. Zij blijven daarvoor één dag op het Chirurgisch Dagcentrum. De operatie duurt meestal anderhalf uur.
De plastisch chirurg maakt een snee aan de achterkant van het oor. Vervolgens geeft hij het kraakbeen van het oor opnieuw vorm. De overtollige huid aan de achterkant van het oor wordt verwijderd en de huid weer gehecht.

Na een oorcorrectie krijgt u een strak verband (tulband) om het hoofd. U krijgt afspraken mee bij ontslag voor controle op de polikliniek Plastische Chirurgie.
Als het verband afzakt of los laat voor de polikliniekcontrole, neem dan u contact op met de polikliniek Plastische Chirurgie.

Correctie afstaande oren

Complicaties

 • Het rechtzetten van afstaande oren heeft dezelfde risico’s als elke andere operatie. De wond kan gaan nabloeden of er kan een infectie optreden, maar dit komt zelden voor.
 • De resultaten van oorcorrecties zijn over het algemeen goed. Kraakbeen is echter een weerbarstig soort weefsel dat de neiging heeft terug te keren in zijn oorspronkelijke vorm. We kunnen daarom nooit garanderen dat de oren altijd recht zullen blijven staan.

 

 • Een enkele keer kan het noodzakelijk zijn om nóg een correctie uit te voeren, maar een symmetrisch resultaat is ook dan geen garantie.
 • Soms ontstaat er enkele maanden na de operatie overtollig littekenweefsel dat er uitziet als een dikke zwelling aan de achterkant van het oor. Als u hier last van heeft, meld dit dan zo snel mogelijk aan uw plastisch chirurg. Dan kan er tijdig gestart worden met aanvullende littekenbehandeling.

Controle

Na een week komt u naar de polikliniek Plastische Chirurgie. Het operatieverband en ook de hechtingen of hechtdraad knoopjes worden verwijderd. Vanaf dat moment moet u de haarband dragen, twee weken dag en nacht, daarna nog twee weken ’s nachts Dit is om te voorkomen dat de oorschelp naar voren buigt. U mag uw haren weer wassen, de oren deppend drogen en eventueel uw haren voorzichtig föhnen! Hierna moet de haarband weer om. Na zes weken komt u op controle bij de plastisch chirurg

Weer thuis

Het komt vaak voor dat de oorschelpen nog wekenlang rood, gezwollen en gevoelig blijven. Geleidelijk aan verdwijnt dit. Tegen de pijn kunt u pijnstillers innemen zoals paracetamol. Neem bij extreme pijn en nabloeden direct contact op met de plastisch chirurg.
Meestal gebruiken we oplosbare hechtingen. Deze verdwijnen in principe vanzelf. Andere hechtingen worden na één tot twee weken verwijderd op de polikliniek. Na een week mag u weer gaan werken of naar school. Sporten mag weer na vier weken.

Vergoeding van de kosten

De verzekering vergoedt in een aantal gevallen de kosten van het corrigeren van afstaande oren. Kinderen tot ongeveer 13 jaar krijgen de kosten meestal wel vergoed. De verzekeraar gaat ervan uit dat deze groep lijdt onder het hebben van afstaande oren. Daarom hoeft bij de aanvraag voor de operatie bij kinderen geen psychiatrisch rapport te worden bijgevoegd. Wij adviseren u altijd om vooraf bij uw ziektekostenverzekeraar na te vragen of de operatie wordt vergoed. Dit is afhankelijk van de polisvoorwaarden.

Contact

Heeft u na het lezen van deze informatie nog vragen, dan zal de plastisch chirurg deze tijdens het spreekuur graag beantwoorden. Het is handig als u uw vragen van tevoren op papier zet.

Polikliniek Plastische Chirurgie
043-387 70 00

Chirurgisch Dagcentrum
043-387 24 00

Laatst bijgewerkt op 5 oktober 2023. Bekijk de meest actuele versie van deze folder op: info.mumc.nl/pub-542