Mumc+ foto online folders

Folder

Lymfoveneuze anastomose (LVA)

Chirurgische behandeling van lymfoedeem

Met uw behandelend arts hebt u besloten voor een chirurgische behandeling bij lymfoedeem. Deze behandeling vindt plaats op het Chirurgisch Dagcentrum.

Wat is lymfoedeem?

Lymfoedeem is een ander woord voor vochtophoping. Deze vochtophoping kan in de arm of in het been plaatsvinden. Lymfoedeem komt vaak voor na de behandeling van kanker waarbij er lymfeklieren verwijderd of bestraald zijn. Maar ook zonder duidelijke aanduidbare oorzaak kan lymfoedeem ontstaan. Op dit blad informeren wij u over de lymfoveneuze anastomose als chirurgische behandeling.

Lymfoedeem
Lymfoedeem
Verbinding tussen ader en lymfevat
Verbinding tussen ader en lymfevat

Wat is een Lymfoveneuze anastomose (LVA)?

Bij een LVA maakt de plastisch chirurg een verbinding tussen een ader en een lymfevat in de aangedane arm of het aangedane been. Op deze manier kan het opgehoopte lymfevocht het verstopte lymfesysteem overbruggen. Het lymfevocht wordt nu afgevoerd via de bloedvaten.

Wanneer komt u in aanmerking LVA?

U komt in aanmerking voor deze behandeling als uw lymfevaten nog niet overal verlittekend en/of verstopt zijn. Dit is bij iedereen anders en niet alleen afhankelijk van het aantal jaren dat u al klachten hebt. De arts doet daarom een lichamelijk onderzoek bij u en aanvullende onderzoeken. Als u nog ergens op het lymfetraject functionele lymfevaten hebt, dan komt u in aanmerking voor een ingreep. Het is wel belangrijk dat u de periode voor de operatie optimaal behandeld blijft door uw huid- en oedeemtherapeut met manuele lymfedrainage en compressietherapie.

De onderzoeken

Tijdens het eerste bezoek bij de plastisch chirurg op de polikliniek vinden verschillende onderzoeken plaats en doen wij verschillende metingen zoals:

  • Het meten van de omtrek van uw arm en/of been.
  • Het invullen van een vragenlijst. Hiermee zien wij hoeveel klachten van het lymfoedeem u in het dagelijks leven heeft.
  • Een ICG exploratie. Dit betekent dat wij tussen uw vingers of uw tenen contrastvloeistof inspuiten. Hierdoor worden de oppervlakkige lymfevaten, die nog ‘open’ zijn, zichtbaar onder de camera. Deze prikjes zijn niet aangenaam maar worden over het algemeen goed verdragen. Dit onderzoek duurt ongeveer 45 minuten.
  • Soms willen we de diepe lymfevaten ook in beeld brengen aan de hand van een lymfescintigrafie. Ook bij dit onderzoek spuiten wij tussen uw vingers of uw tenen contrastvloeistof. Voor dit onderzoek (een scan) krijgt u een nieuwe afspraak en dit onderzoek duurt in totaal een halve dag.

OPGELET: om deze onderzoeken zo correct mogelijk uit te voeren is het belangrijk dat u 24 uur voor de afspraak geen steunkous draagt, anders komt u tevergeefs op de polikliniek.
Deze onderzoeken doen wij opnieuw enkele maanden na de ingreep. Dit om het resultaat van de operatie te beoordelen

Komt u aan de hand van deze onderzoeken niet in aanmerking voor de ingreep, dan krijgt u van uw arts informatie over eventuele andere behandelingen.

Voor de operatie

U mag gewoon verdergaan met uw lymfoedeem behandelingen. Ook mag u uw steunkous dragen tot de operatie. Neemt u bloedverdunners dan heeft de arts dit met u afgesproken of deze gestopt moeten worden enkele dagen voor de ingreep. U hoeft niet nuchter te komen.

De operatie

U meldt zich op het afgesproken tijdstip bij het Chirurgisch Dagcentrum. U vindt het Chirurgisch Dagcentrum niveau 2; volg H – 2 groen

Voor deze ingreep krijgt u lokale(plaatselijke) verdoving. Tijdens de operatie bent u wakker en aanspreekbaar en kunt u de operatie volgen op de monitor van de microscoop. U moet bij deze operatie ongeveer twee uur kunnen stilliggen. U mag uw eigen muziek en oortjes meebrengen zodat u beter kunt ontspannen. Er is een verpleegkundige aanwezig die zorg draagt voor uw welzijn.

 

U krijgt enkele verdovingsspuitjes in uw arm of uw been op de plek waar met de near- infraroodcamera goede lymfevaten gezien werden. Daarna maakt de plastisch chirurg een oppervlakkig sneetje van ongeveer twee centimeter. Onder de operatiemicroscoop zoekt hij/zij een of meerdere lymfe- en bloedvaten op en met een hechtdraad (dunner dan een haar) verbindt hij/zij deze aan elkaar.
Ten slotte wordt de huid gesloten en krijgt u een hechtpleisters op de wond. Na de ingreep kan u meteen naar huis. De ingreep duurt anderhalf tot twee uur.

Na de operatie

  • U mag twee tot vier weken geen druk uitoefenen op het operatiegebied bij de arm/been. Dit betekent dat u de steunkousen niet mag dragen gedurende deze periode en u geen oedeemtherapie mag krijgen in de buurt van de wond.
  • Wees voorzichtig met wrijven en aanraken van de wond.
  • Douchen mag weer na 48 uur. Maar de wond mag niet weken; dus niet in bad of gaan zwemmen.
  • Na twee weken worden de hechtingen verwijderd. Dit kan bij uw huisarts.
  • Na twee maandenkomt u bij de polikliniek Plastische Chirurgie op het lymfoedeemspreekuur. Tijdens deze afspraak wordt in overleg bepaald welke oedeemtherapie u nog nodig heeft. Het doel van de operatie is in ieder geval om uw klachten te verbeteren en u minder uw kous hoeft te dragen in de toekomst.

Mogelijke risico`s

Er zijn geen specifieke risico’s aan deze operatie verbonden. Over het algemeen is het niet mogelijk dat het lymfoedeem na de ingreep verergerd. Wel is het zo dat de operatie niet bij alle patiënten het gewenste effect heeft. Zoals iedere operatieve ingreep is er een kleine kans op infectie/bloeding en littekenproblemen.

Vergoeding

Deze ingreep wordt niet vergoed door uw zorgverzekeraar. De ingreep wordt momenteel enkel in onderzoekersverband uitgevoerd.

Contact

Hebt u na het lezen van deze informatie neem dan contact met ons op of bespreek deze met uw arts tijdens uw polikliniek bezoek.

Polikliniek Plastische Chirurgie
043-387 70 00

Chirurgisch Dagcentrum
043-387 24 00

Websites

Laatst bijgewerkt op 5 oktober 2023. Bekijk de meest actuele versie van deze folder op: info.mumc.nl/pub-549