Mumc+ foto online folders

Patiëntinformatie

Neuscorrectie

U bent door uw huisartsarts doorverwezen naar de polikliniek Plastische Chirurgie voor een neuscorrectie, of u wilt op eigen verzoek een neuscorrectie laten doen. De vorm van de neus is zeer persoonlijk en wordt ook steeds per persoon beoordeeld. De
keuze voor een neusoperatie is dan ook de wens van u als patiënt.

Op dit blad krijgt u informatie over de operatie.

U vindt de polikliniek Plastische Chirurgie op niveau 1. Volg route 7 - 1 (blauw).

Neuscorrectie

Doel van een neuscorrectie

Het doel van een neuscorrectie kan zijn:

 • corrigeren van de uitwendige vorm van de neus;
 • verbeteren van de vorm van de neuspunt;
 • verwijderen van een bochel op de neusrug;
 • rechtzetten van een scheefstaande neus;
 • verkleinen van de neus;
 • verminderen van functionele klachten, zoals neusverstopping of hoofdpijn.

Verwachtingen

Vooraf bespreekt de plastisch chirurg met u de operatie. De correctie van de neus is blijvend. Het succes van een neuscorrectie wordt niet alleen bepaald door de plastisch chirurg maar ook door de kwaliteit van de weefsels van uw neus. De operatie biedt verbetering maar meestal geen perfectie. Vaak krijgen patiënten door een neuscorrectie meer zelfvertrouwen. Toch kunt u na de operatie niet gelukkig zijn met het resultaat, terwijl de plastisch chirurg de operatie wel geslaagd vindt. Dit is gedeeltelijk te verklaren door het feit dat de ingreep diepgaande emotionele consequenties heeft.

Voorbereiding

 • Voor de operatie krijgt u een oproep van de polikliniek Anesthesie, de anesthesist informeert u over de narcose.
 • U wordt één dag opgenomen bij het Chirurgisch Dagcentrum niveau 2.
   Volg H-2 groen.
 • U moet nuchter zijn voor de operatie.
 • Het kan nodig zijn om een aantal dagen voor de operatie bepaalde medicijnen te stoppen, bijvoorbeeld bloedverdunners. Als dat zo is informeert de plastisch chirurg u hierover.
 • Neem een begeleider mee naar het ziekenhuis. Na de operatie mag u zelf niet aan het verkeer deelnemen.

De operatie

U meldt zich op de afgesproken dag en tijd aan de balie van het Chirurgisch Dagcentrum. Afhankelijk van de operatie krijgt u algehele narcose. Bij de meeste neuscorrecties is een sneetje noodzakelijk in de onderrand van het neustussenschot. Door deze huidsnede is het mogelijk het skelet van de neus, dat uit een kraakbenig en een benig gedeelte bestaat, te veranderen. De operatie duurt een tot anderhalf uur

Na de operatie

Na de operatie valt de pijn meestal erg mee. U krijgt soms tampons in uw neus die u moet laten zitten. Ademen moet al die tijd via de mond. Er kan na de operatie een forse zwelling naast de neus en van de oogleden ontstaan. Deze zwelling verdwijnt binnen enkele dagen. Na de operatie krijgt u een pleister met een neuskapje op uw neus.

Na één week wordt dit verwijderd. op de polikliniek. Na het verwijderen van de pleister en het neuskapje, kan er  uw neus nog gezwollen  zijn. Het kan enkele maanden duren voordat deze helemaal verdwenen is. Zelfs in de handen van de meeste geroutineerde plastisch chirurg kan het zijn dat u teleurgesteld bent met het resultaat. In een aantal gevallen is een tweede operatie noodzakelijk voor aanvullende correcties.

Risico’s

Net als bij elke andere operatie zijn er risico’s:

 • Er kan een bloeding of infectie optreden.
 • De wondgenezing kan verstoord worden.
 • De neus is mogelijk niet helemaal symmetrisch.
 • Het resultaat kan tegenvallen.

Controle

U krijgt een afspraak mee voor het verwijderen van de neustampon (na een of twee dagen). Na een week komt u op controle en wordt het kapje op de neus verwijderd en ook de hechtingen onder aan de neus. Na zes weken komt u terug bij de plastisch chirurg die u geopereerd heeft . Ook deze afspraken krijgt u mee.

Weer thuis

De eerst week thuis doet u rustig aan. U mag wel douchen maar het kapje moet droog blijven. Na een week mag u weer gaan werken of naar school. Sporten mag weer na vier weken.

Kosten

Bij ernstige afwijkingen vergoedt de ziektekostenverzekeraar de kosten van de behandeling.
Bij veel patiënten wordt de ingreep echter niet vergoed door de zorgverzekeraar. Op verzoek kunt u dan een prijsopgave van de te verwachten kosten krijgen . In sommige gevallen vragen wij u vooraf om een machtiging voor het innen van de kosten.

Contact

Heeft u na het lezen van deze informatie nog vragen, dan zal de plastisch chirurg deze tijdens het spreekuur graag met u doornemen. Het is handig als u uw vragen van tevoren op papier zet.

Polikliniek Plastische Chirurgie
043-387 70 00

Chirurgisch Dagcentrum
043-387 34 00

Websites

Laatst bijgewerkt op 11 februari 2021