Hoofdingang Maastricht UMC+

Folder

Slokdarm-echocardiogram met een ‘roesje’

Transoesofageaal echocardiogram (TEE) met sedatie

Wat is een slokdarm-echocardiogram met "roesje"?

Bij een slokdarm-echocardiogram met een roesje worden afbeeldingen van het hart gemaakt via de slokdarm.  Een "roesje" is een vorm van sedatie met slaapmedicatie. Door de medicatie voelt u zich slaperig en comfortabel. U bent wel in slaap, maar niet onder narcose. Om de echo te kunnen uitvoeren, brengen we via uw mond een flexibele slang in uw slokdarm en maag in. Dit onderzoek is een aanvulling op het normale echocardiogram. Zowel bij het uitwendige als het inwendige echocardiogram worden de afbeeldingen gemaakt met behulp van onhoorbare geluidsgolven. Er komt dus géén röntgenstraling aan te pas.
 

echcardiogram

Waarom krijgt u een slokdarmecho met roesje?

Met een normaal echocardiogram vanaf de buitenzijde van het lichaam (TTE) zijn bepaalde delen van het hart niet altijd goed te zien. Uw cardioloog kan dan in overleg met u besluiten om een slokdarm-echocardiogram (TEE) te maken. Zo’n slokdarm echocardiogram is ook noodzakelijk als voorbereiding op bepaalde behandelingen aan de hartkleppen. Met het slokdarm-echocardiogram kan de arts de oorzaak en omvang van de afwijkingen aan de hartkleppen beter beoordelen en bepalen welke behandeling voor u het meest geschikt is. De slokdarmecho vindt plaats op verpleegafdeling D4 (kortverblijf) van het Hart+Vaat Centrum/MUMC+. 

Voorbereiding

Voorafgaand aan het onderzoek
Een aantal dagen/weken voor het onderzoek krijgt u een afspraak met de polikliniek Anesthesiologie om ervoor te zorgen dat de sedatie goed voorbereid en zo veilig mogelijk gegeven kan worden.

De dag van het onderzoek/opname
U moet NUCHTER zijn ten minste 6 uur voor de slokdarmecho.  Nuchter zijn betekent dat u niet mag eten. Drinken mag wel tot 2 uur voor de slokdarmecho (let op: alleen water, thee of koffie zonder melk!). Uw medicatie mag u gewoon innemen met een slokje water. 

Meld u bij afdeling D4 op het afgesproken tijdstip. De verpleging bereidt u voor op de slokdarmecho op een onderzoekskamer. Wij vragen u om eventuele uitneembare gebitsprotheses te verwijderen, dit voor uw uw eigen veiligheid. Tijdens het onderzoek kan dit anders in uw keel of luchtpijp terechtkomen. Verder krijgt u  een operatiehemd aan.

Het onderzoek

Er worden een aantal vragen gesteld door een cardioloog die de slokdarmecho uitvoert. Dit is nodig zodat het onderzoek veilig kan worden gedaan. Ook geeft de cardioloog uitleg over het onderzoek.  Een verpleegkundig specialist ook wel physcian assistant (PA) genoemd bereidt de anesthesie/sedatie voor. Er wordt een infuusnaald ingebracht in uw arm of hand. U wordt aangesloten op een bewakingsmonitor om uw hartslag, bloeddruk, ademhaling en het zuurstofgehalte van het bloed in de gaten te houden. Om uw gebit en de flexibele slang te beschermen, plaatsen wij een bijtring tussen uw tanden. Vervolgens dienen wij u slaapmedicatie en pijnstillende medicatie toe via het infuus.

In uitzonderlijke gevallen kan bij het inbrengen van de flexibele slang, ondanks de sedatie, een sterke kokhalsreflex ontstaan. In dat geval verdoven wij uw keel nog extra met een verdovend middel (lidocaïne) om het inbrengen van de slang gemakkelijker te maken. Pas als u voldoende diep gesedeerd bent begint de cardioloog met het onderzoek.

Het onderzoek inclusief alle voorbereidingen duurt ongeveer een halve dag. 

De uitslag

De uitslag van het onderzoek krijgt u van uw behandelend cardioloog tijdens de eerstvolgende poliklinische controle of een telefonisch consult.

Mogelijke risico’s

Hoewel een slokdarm-echocardiogram een uiterst veilig onderzoek is, komen er in zeer zeldzame gevallen complicaties voor, zoals:

 • Beschadiging van het slijmvlies van de keelholte/slokdarm met wat bloedverlies tot gevolg.
 • Een bloeduitstorting (hematoom) in de keelholte.
 • Ritmestoornissen (zeer zeldzaam).
 • Een scheurtje in de slokdarm (uiterst zeldzaam). Dit zien we met name bij mensen bij wie reeds eerder slokdarmafwijkingen vastgesteld zijn.

Onderging u eerder al maag- of slokdarmoperaties, hebt u maag- of slokdarmziekten of slikstoornissen waarbij eten blijft steken in de keel of slokdarm? Vertel dit dan vooraf aan uw behandelend cardioloog, aangezien dit bij uw onderzoek eerder kan leiden tot een scheurtje in de slokdarm en daarmee tot een serieuze complicatie.

 

Belangrijk om te melden aan uw behandelend arts:

 1. Ziekten of operaties van de slokdarm of maag in het verleden.
 2. Problemen met slikken en/of het zakken van voedsel.
 3. Allergieën voor verdovingsmiddel (lidocoïne).
 4. Gebruik van bloedverdunners.
 5. Aanwezigheid van gebitsprothesen.

Samenvatting van de belangrijkste punten

 • Meld u op afdeling D4 (kortverblijf cardiologie).
 • U moet minimaal 6 uur nuchter zijn voor het onderzoek. U mag wel uw medicatie innemen met een slokje water! Drinken van alleen water, thee of koffie zonder melk mag tot 2 uur van tevoren.
 • Meld een of meerdere van de bovenstaande vijf punten altijd aan de cardioloog. 
 • Als u keelverdoving krijgt, mag u het eerste uur na het onderzoek niet eten en drinken vanwege verslikkingsgevaar. 
 • U mag na deze behandeling alleen onder begeleiding het ziekenhuis verlaten.
 • De eerste nacht na de sedatie moet er iemand bij u in huis zijn.
 • Na vertrek uit het ziekenhuis mag u gedurende 12 uur niet werken of aan het verkeer deelnemen. Ook adviseren wij u in de eerste 24 uur geen financiële beslissingen te nemen.

Tot slot

U bent voor het onderzoek in een academisch ziekenhuis. Dit houdt in dat er bij al de hartfunctie-onderzoeken medisch studenten aanwezig kunnen zijn. Daarnaast leiden wij artsen op tot cardioloog. Deze moeten ook dit specifieke onderzoek leren uitvoeren, altijd onder supervisie van een ervaren cardioloog. Wij vragen uw begrip hiervoor. Hebt u hier bezwaren tegen, maak dit dan voor het onderzoek kenbaar aan de arts of laborant.

Contact

Hebt u vragen over uw doorverwijzing, of vragen na het lezen van dit informatieblad, dan kunt u contact opnemen met uw specialist. Tijdens het onderzoek zelf kunt u ook nog vragen stellen aan de cardioloog of hartfunctielaborant.

Bent u verhinderd voor uw afspraak, geef dit dan zo spoedig mogelijk door aan
Planbureau Hart+Vaat Centrum
T: 043 - 3875202 (werkdagen van 09.00-12.00 uur) 

 

Website

Laatst bijgewerkt op 1 augustus 2023. Bekijk de meest actuele versie van deze folder op: info.mumc.nl/pub-558