Hoofdingang Maastricht UMC+

Folder

Veneuze chirurgie spreekuur

Bij vaatproblemen

U hebt met uw huisarts of uw behandeld specialist afgesproken dat u een afspraak krijgt op het spreekuur Veneuze Chirurgie van de polikliniek Hart+Vaat Centrum van het Maastricht UMC+ (MUMC+). Dit omdat er mogelijk een probleem is met de aderen in uw bekken, been of arm.

U vindt Polikliniek Hart+Vaat Centrum op niveau 1. Volg 5 - 1 blauw.

Er is geen speciale voorbereiding nodig voor de verschillende onderzoeken. U mag gewoon eten en drinken en u kunt ook uw gebruikelijke medicijnen innemen.

Uw polikliniekbezoek

Bij uw bezoek aan de polikliniek Hart+Vaat Centrum zijn alle gesprekken en onderzoeken meestal op één dag. 

Gesprek: U heeft een uitgebreid gesprek met een van de arts-assistenten of chirurg over uw medische voorgeschiedenis, medicijngebruik, uw huidige klachten en u wordt lichamelijk onderzocht.

Veneuze Duplex (echo-onderzoek van bloedvaten en bloedstroom): Bij dit onderzoek kijken wij naar de aderen in uw benen, liezen, bekken en buik. Deels gebeurt dit in staande, deels in liggende positie. Wij maken een afbeelding van de bloedvaten met behulp van een echoapparaat. Dit apparaat maakt gebruik van geluidsgolven die via een gel op de huid bij de weefsels komen. Ook kijken wij naar de bloedstroom door de aderen om te kunnen zoeken naar vernauwingen of verstopping van de vaten of lekkage van de kleppen.

MRV (Magnetic Resonance Venogram, onderzoek met contrastmiddel): Bij deze scan maken wij met behulp van een magnetisch veld gedetailleerde foto’s van de bloedvaten. Tijdens het onderzoek krijgt u via een infuus in de arm contrastmiddel toegediend. Via de afdeling Beeldvorming ontvangt u een informatieblad met de uitleg van dit onderzoek.

Veneuze chirurgie

Enkele praktische zaken

Houd er rekening mee dat het polikliniekbezoek met de onderzoeken ongeveer 4 uur duurt. Als u niet alle onderzoeken krijgt, duurt het polikliniek bezoek uiteraard korter.
Krijgt u een MRV dan kan het zijn dat er enkele uren zitten tussen dit onderzoek en de afspraak bij de polikliniek Hart+Vaat Centrum. U mag tussendoor gerust even het ziekenhuis verlaten. Na de onderzoeken mag u zelf naar huis rijden.

Uitslag

Aan het eind van uw bezoek bespreekt de arts met u het resultaat van alle onderzoeken en stelt hij/zij een voorlopige diagnose. Ook bespreekt de arts het behandelplan met u.

Contact

Als u na het lezen van dit informatieblad nog vragen heeft, neem dan contact met ons op.
Poli Hart+Vaat Centrum
T: 043-387 27 27 (werkdagen van 08.30 uur tot 17.00 uur)
E: poli.hvc@mumc.nl (poli.hvc@mumc.nl)

Websites

Laatst bijgewerkt op 27 februari 2024. Bekijk de meest actuele versie van deze folder op: info.mumc.nl/pub-561