Hoofdingang Maastricht UMC+

Folder

Thymectomie: Robotoperatie van de zwezerik

U bent door uw arts of huisarts verwezen naar het Maastricht UMC+ (MUMC+) om uw zwezerik (thymus) door middel van een robotoperatie te laten verwijderen. In deze folder krijgt u meer informatie over de voorbereidingen, uw opname, de operatie en het herstel. 

Wat is de zwezerik?

De zwezerik, ook wel thymus genoemd, bevindt zich achter het borstbeen. Dit orgaan stuurt op jonge leeftijd het immuunsysteem aan. Later wordt deze functie overgenomen door andere organen en verschrompelt de zwezerik na de puberteit.

 

Anatomie van de borstkas

Welke afwijkingen kunnen voorkomen in de zwezerik?

Bij sommige mensen raakt de zwezerik weer actief, bijvoorbeeld door een ontsteking in het lichaam, auto-immuunziekten of door een tumor. Ziektes van de zwezerik zijn zeldzaam en worden vaak per toeval gevonden, of het duurt soms lange tijd voordat de juiste diagnose is gesteld.
Om de oorzaak van de afwijking te achterhalen zijn verschillende testen nodig, bijvoorbeeld bloedonderzoek en een scan van de borstkas.

Myasthenia gravis (MG) is een spierziekte die is geassocieerd met de zwezerik. Deze spierziekte is een auto-immuunziekte en kan via bloedonderzoek en zenuwgeleidingsonderzoek worden aangetoond.
Patiënten met MG hebben een hogere kans op het ontwikkelen van een tumor in de zwezerik, dan patiënten zonder een afwijking aan de zwezerik.

Tumoren van de zwezerik worden ook wel thymustumoren genoemd. In Nederland ontwikkelen ongeveer 100-140 patiënten per jaar een thymustumor, meestal een thymoom of thymuscarcinoom. Het is belangrijk om te achterhalen of het een thymoom of thymuscarcinoom betreft aangezien de tumoren zich anders gedragen en vaak ook een andere behandeling hebben.
Thymomen zijn doorgaans traag-groeiende tumoren (vaak al vele jaren) die minder snel doorgroeien in andere weefsels, en niet vaak uitzaaien. Thymuscarcinomen gedragen zich vaak agressiever dan thymomen, en kunnen ook sneller doorgroeien of uitzaaien.

Opereren van de zwezerik (thymectomie)

Iedere patiënt wordt in het thymusteam besproken. Het team besluit gezamenlijk of er een indicatie is om een operatie aan de zwezerik uit te voeren.
Vervolgens wordt het advies besproken met de patiënt. Er worden met name patiënten geopereerd die bekend zijn met myasthenia gravis en/of een thymustumor.

Wereldwijd wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat een operatie een gunstig effect kan hebben op de spierziekte myasthenia gravis, maar dit hangt wel af van verschillende factoren die de arts met u zal doornemen

Operatie door de robot

Het verwijderen van de zwezerik wordt een thymectomie genoemd. U wordt door de anesthesist onder volledige narcose worden gebracht voor de operatie.
In het Maastricht UMC+ zijn we sinds 2004 gespecialiseerd in het verrichten van een robot-thymectomie.
Deze ingreep vindt plaats door drie kleine incisies te maken aan de zijkant van de borstkas, waardoor de robotarmen de operatie kunnen uitvoeren.
De chirurg stuurt het robotsysteem aan via een computersysteem op de operatiekamer.

Wat zijn de voordelen van een robotoperatie?

Lange tijd was het alleen mogelijk om de zwezerik te verwijderen door een operatie via het borstbeen. In het Maastricht UMC+ opereren wij sinds 2004 met behulp van de robot aan de zwezerik.
Voor de chirurg biedt de robot een groot voordeel omdat hij/zij gemakkelijker bij de zwezerik kan komen.
De zwezerik bevindt zich namelijk in een kleine ruimte dicht bij de grote bloedvaten, zenuwen en het hart. Het voordeel voor u als patiënt is dat u slechts drie kleine littekens zult hebben en u sneller zult herstellen.
De afgelopen 20 jaar zijn meer dan 600 robot-thymectomieën verricht in het Maastricht UMC+

Robotoperatie zwezerik (thymectomie) Maastricht UMC+ M

Welke voorbereidingen zijn er nodig voor de operatie/thymectomie?

Iedere patiënt wordt in het thymusteam vooraf besproken om zo te bepalen welke behandeling voor u het beste is. Om een goed beeld van de zwezerik te kunnen krijgen hebben we altijd een scan nodig (CT/MRI). De chirurg heeft dit nodig om  een goed operatieplan te maken.
Vaak is er eerder een scan gemaakt. Wij vragen de beelden van de scan dan op. Voordat u geopereerd wordt krijgt u  een intakegesprek op de polikliniek Hart+Vaat Centrum met het team van de cardio-thoracale chirurgie.
Wij plannen tijdens het intake gesprek meerdere onderzoeken afhankelijk van uw situatie, bijvoorbeeld: bloedprikken, longfoto, longfunctietest, afspraken met een  anesthesist en indien nodig een afsprak met een longarts en/of neuroloog

Wanneer wordt u opgenomen?

U wordt een dag voor de operatie opgenomen. Op de opnamedag wordt er een longfoto gemaakt, krijgt u een longfunctietest en wordt er bloed afgenomen.
Een aantal dagen voor de operatie krijgt u bericht van bureau opname wanneer en hoe laat u wordt opgenomen.  

Weer thuis

Als er geen complicaties optreden en uw herstel normaal is, mag u na 2 tot 3 dagen naar huis.  U mag na de robot operaties al uw dagelijkse bezigheden weer hervatten. Meestal kunt u 2 weken na de operatie weer aan het werk.

Mogelijke complicaties

Na de robot operatie kunt u nog een pijnlijk gevoel bij de ribben hebben.

Wetenschappelijk onderzoek

Het thymusteam van het Maastricht UMC+ is actief betrokken bij wetenschappelijk onderzoek. Wij werken veel samen binnen ons eigen ziekenhuis, maar ook met andere ziekenhuizen (zowel in Nederland als wereldwijd). Als er een onderzoek is waar u aan kunt en wilt deelnemen, vragen wij u om  mee te doen. 

Patiëntenverenigingen

Meer informatie kunt u vinden op de websites van onderstaande patiëntenverenigingen 

Contact

Heeft u nog vragen na het lezen van deze folder? Neem dan contact op met :

  • Thymusteam
    E: thymusteam@mumc.nl
  • Planbureau Cardio-thoracale Chirurgie
    T: 043-387 50 70 (op werkdagen van 8.30-16.00 uur) 
     

Website

Laatst bijgewerkt op 25 juli 2023. Bekijk de meest actuele versie van deze folder op: info.mumc.nl/pub-563