Maastricht UMC+

Folder

Vaatrisicospreekuur

U bent via uw behandelend arts doorverwezen naar het vaatrisicospreekuur. In dit blad informeren wij u over dit spreekuur en wat hiervoor belangrijk is.

Het vaatrisicospreekuur kan op twee locaties zijn.
1. Polikliniek Hart+Vaat Centrum Niveau 1. Volg 5- 1 blauw.
2. Brugpoli Halverwege de loopbrug ParkeerdekCentrale hal. Volg 3 blauw.

Op uw afsprakenbrief staat vermeld bij welke locatie wij u verwachten.

Als u niet in de gelegenheid bent om de afspraak na te komen, vragen wij u dringend tijdig af te zeggen.

Waarom komt u naar het vaatrisicospreekuur?

U hebt een hart- en/of vaatziekte die mogelijk verband heeft met één of meer van de volgende risicofactoren:

 • roken; 
 • hoge bloeddruk ofwel hypertensie;
 • verhoogd cholesterolgehalte;
 • overgewicht;
 • verkeerde eet/ drinkgewoonten;
 • te weinig lichaamsbeweging;
 • suikerziekte ofwel diabetes mellitus;
 • erfelijke factoren.

Deze risicofactoren kunnen een ziekte van de bloedvaten (atherosclerose /aderverkalking) veroorzaken met als gevolg een vernauwing van uw bloedvaten (slagaderen). De complicaties bij een vernauwing van deze bloedvaten kunnen zijn:

 • een hartinfarct;
 • een herseninfarct (beroerte);
 • etalage benen (vaatvernauwing in de benen).

Misschien herkent u een aantal van deze risico factoren. Deze kunnen mogelijk zo afwijkend zijn, dat een behandeling of aanpassing van uw huidige behandeling noodzakelijk is.

*Hart

Wat doen wij bij het risicospreekuur?

Het doel van het vaatrisicospreekuur is om de risicofactoren die bij u bekend zijn in kaart te brengen. Daarnaast proberen wij ook de nog niet bekende risicofactoren op te sporen. Zo kunnen wij deze riscofactoren zonodig behandelen en daardoor het risico op nieuwe hart/vaatziekten beperken.

Hiervoor zijn een aantal onderzoeken nodig zoals:

 • lichamelijk onderzoek;
 • nuchter bloed- en urine onderzoek;
 • bloeddrukmeting van 20 minuten (liggend op bed).

Verder bespreken wij de vragenlijst die u heeft ingevuld.  Met al deze gegevens stellen wij een risicoprofiel en behandelplan op. Met een risicoprofiel bedoelen wij een overzicht van alle bij u aanwezige risicofactoren voor hart- en vaatziekten. De behandeling bestaat uit persoonlijk advies en ondersteuning bij het aanpassen van uw leefstijl zoals:

 • stoppen met roken;
 • meer beweging;
 • gezonde voeding;
 • gewichtsverlies.

Als dat nodig is schrijven wij medicijnen voor, bespreken wij de medicijnen die u al slikt of passen wij uw huidige medicijnen aan.

Voorbereiding

 • Vul de vragenlijst in die u bij uw afsprakenbrief hebt gekregen en stuur deze minimaal 1 week vóór uw afspraak in bijgevoegde envelop terug.
 • Laat 1 week voor uw afspraak nuchter* bloed afnemen bij de Centrale Bloedafname/Diagnostisch Centrum niveau 1 route 6. *Nuchter wil zeggen dat u de dag vóór het bloedprikken vanaf 23:00 uur niet meer mag eten of drinken. U mag wel uw tanden poetsen en op de gebruikelijke tijd uw medicijnen innemen met een beetje water.
 • Lever bij het Diagnostisch Centrum ook de urinebokaal met de door u verzamelde 24 uurs urine in.

De urinebokaal en de aanvraagbriefjes voor het bloedprikken krijgt u via de post thuisgestuurd. De openingstijden van het Diagnostisch Centrum/Centrale Bloedafname zijn van maandag tot en met vrijdag van 7:30 uur tot 17:30 uur.

Uw afspraak

U meldt zich op de locatie zoals aangegeven op uw afsprakenbrief. Als eerste doen wij een bloeddrukmeting van 20 minuten terwijl u op een bed ligt. Wij vragen u makkelijk zittende kleding zonder strakke mouwen aan te trekken. Daarna komt u bij de verpleegkundig specialist die de vragenlijst met u doorneemt en een lichamelijk onderzoek bij u doet.

Met de bevindingen van de vragenlijst, het lichamelijk onderzoek en de laboratoriumuitslagen, stelt de verpleegkundig specialist uw risicoprofiel en een persoonlijk behandeladvies op dat zij met u bespreekt. Zij doet dit onder supervisie van een vasculair internist. Dezelfde dag sturen wij een brief met alle uitslagen, adviezen en medicatie naar de verwijzend arts of huisarts.

Verdere controle

Afhankelijk van de uitslagen en de wens van u en de verwijzend arts, wordt u voor een korte of langere periode door ons begeleid. Wij proberen samen met u de behandeldoelen te bereiken via leefstijladviezen en zo nodig met hulp van medicijnen of, als u dit wenst, verwijzen wij u voor extra begeleiding door naar bijvoorbeeld een diëtiste, leefstijlcoach of psycholoog. Na het behalen van uw behandeldoelen verwijzen wij u weer terug naar uw verwijzend arts of huisarts.

Contact

Heeft u na het lezen van deze informatie nog vragen, neem dan contact op met onderstaande locatie waar uw afspraak plaatsvindt.

 • Polikliniek Hart+Vaat Centrum
  T: 043 387 27 27
  E: poli.hvc@mumc.nl
  (vermeld bij een e-mail altijd uw voor- achternaam en geboortedatum) 
 • Brugpoli MUMC+ 
  T: 043 387 56 69

Website

Laatst bijgewerkt op 8 augustus 2023. Bekijk de meest actuele versie van deze folder op: info.mumc.nl/pub-565