MUMC+

Folder

Verpleegafdeling C3 (CCU)

Informatie voor patiënt en familie

U bent opgenomen op verpleegafdeling C3, CCU (Cardiovasculaire Care Unit). De CCU is een afdeling waar patiënten 24 uur per dag intensieve zorg ontvangen na een hartoperatie of als sprake is van een acute aandoening aan het hart. Er vinden behandelingen of onderzoeken plaats ter voorkoming van of na een hartinfarct. Binnen de CCU ligt u 24 uur per dag aan de monitor ter bewaking van het hartritme.

Verpleegafdeling C3 (CCU)

Zorg op de afdeling

Een heel team van verpleegkundigen en artsen staat dag en nacht klaar om u de juiste zorg te geven. Het verpleegkundig team bestaat uit IC (Intensive Care)-verpleegkundigen en MC (Medium Care)- verpleegkundigen. De verantwoordelijk verpleegkundige is het eerste aanspreekpunt voor u. 

De medisch verantwoordelijke binnen de afdeling is de cardioloog of de cardiochirurg. Het medisch beleid wordt dagelijks bepaald door de zaalarts die samen met de verpleegkundige ‘visite loopt’. Dit houdt in dat zij dagelijks kort alle patiënten bezoeken en de gezondheidstoestand bespreken. Wilt u een van de artsen spreken, vraag hier dan naar bij een van de verpleegkundigen, zij kunnen een afspraak voor u maken. De visite vindt elke dag plaats tussen 9.15 en 10.30 uur, ook in het weekend.

Afspraken binnen de afdeling

  • Voor patiënten die gekoppeld zijn aan de hartbewaking is het, in verband met de veiligheid, niet toegestaan om de afdeling te verlaten.
  • Op kamer 26 en 32 hangen camera’s zodat verpleegkundigen via een beeldscherm de patiënt voortdurend kunnen zien. Ook al is de verpleegkundige niet zelf in de kamer. De beelden worden niet bewaard.
  • Natuurlijk mag u uw mobiele telefoon gebruiken binnen de afdeling. Graag even het geluid aanpassen in verband met overlast voor de andere patiënten;
  • In verband met de hygiëne is het niet toegestaan om bloemen te ontvangen.

Bezoekregeling

Vanwege de rust en privacy voor de patiënten vragen wij u vriendelijk met niet meer dan twee bezoekers tegelijk op bezoek te komen. Bent u met meer mensen, dan moet het andere bezoek buiten de afdeling te wachten. U kunt even plaatsnemen in de familiewachtruimte die zich vlakbij de afdeling bevindt. Neemt u gerust een kopje koffie.

Bezoektijden: 14.00 - 15.00 uur en  19.00 - 20.00 uur.

Graag even melden bij de verpleging voordat u naar uw familielid gaat.

N.b. gedurende de hele dag (tussen 09:00 en 17:00 uur) kunnen patiënten opgeroepen worden voor een onderzoek of behandeling. Dit is niet altijd ruim van tevoren bekend. Het kan dus zijn dat een patiënt niet op zijn/haar kamer  is  als er bezoek komt.

Vertrek van de afdeling

Zodra u voldoende hersteld bent, gaat u naar een andere verpleegafdeling. De zaalarts en/of de verpleegkundige informeert u hierover. Via het elektronisch dossier zijn al uw gegevens direct beschikbaar op de nieuwe verpleegafdeling.

Contact

Elke patiënt wordt gevraagd een contactpersoon door te geven. Deze contactpersoon kan op elk tijdstip (ook ’s nachts) bellen met de afdeling om te vragen hoe het met de patiënt gaat.

T: 043 - 387 43 35 of 043 - 387 44 93.

Wilt u en/of uw contactpersoon de zaalarts spreken, maak dan een afspraak hiervoor via de verpleegkundige. Bij vragen, onduidelijkheden en/of klachten kunt u altijd bij de verpleegkundigen of een van de teamleiders terecht.

Website

Laatst bijgewerkt op 15 februari 2024. Bekijk de meest actuele versie van deze folder op: info.mumc.nl/pub-569