Hoofdingang Maastricht UMC+

Folder

Holter voor ECG-registratie

24/48 uurs of meerdaagse ECG-registratie

U bent door uw behandeld arts verwezen naar het Hart+Vaat Centrum/Maastricht UMC+ voor een Holter of te wel 24/48 uurs/meerdaagse ECG registratie. Doel van dit onderzoek is nagaan of er veranderingen in uw hartritme voorkomen, bijvoorbeeld hartkloppingen. In dit blad krijgt u informatie over het aanbrengen van de Holter, het dagboekje en het terugbrengen van de Holter. Het aansluiten vindt plaats op de polikliniek van het Hart+Vaat Centrum Maastricht, niveau 1. Volg 5-1 blauw. Als u niet in de gelegenheid bent om de afspraak na te komen, vragen wij u vriendelijk tijdig af te zeggen.

Wat is een Holter/ECG-registratie?

ECG staat voor elektrocardiogram. Een elektrocardiogram is een hartfilmpje. Bij de één- of meerdaagse ECG-registratie, wordt uw hartritme één of meerdere dagen achter elkaar geregistreerd. Als u de holter, de draagbare recorder, terugbrengt, wordt deze uitgelezen en kan de arts de registratie beoordelen.

Voorbereiding

 • Gebruik op de dag van het onderzoek geen bodylotion.
 • Draag comfortabele bovenkleding. U kunt een hoog gesloten shirt kiezen, zodat de plakkers niet zichtbaar zijn.
 • Douch voordat u naar het ziekenhuis komt. Na het aansluiten van de holter (recorder) mag u niet meer douchen: de draagbare holter is niet waterdicht. Bij een zevendaags of driewekelijks onderzoek krijgt u een korte handleiding mee naar huis, zodat u zelf dagelijks de recorder kunt aansluiten en wel kunt douchen.
Holter

U meldt zich minimaal vijf tot tien minuten voor het afgesproken tijdstip aan de balie van de polikliniek Hart+Vaat Centrum (niveau 1, volg 5-1 blauw). De hartfunctielaborant haalt u op voor het aansluiten van de holter. U krijgt plakkers op uw huid bevestigd die via kabeltjes verbonden zijn met de holter. Deze draagt u mee in een schoudertasje. Het aansluiten van de holter duurt ongeveer tien minuten. Na het aansluiten, kunt u naar huis of naar de verpleegafdeling.

Dagboekje

U krijgt van de hartfunctielaborant een dagboekje mee naar huis. Het is zeer belangrijk voor het onderzoek dat u dit dagboekje nauwkeurig invult.

Terugbrengen van de Holter

Op het afgesproken tijdstip mag u thuis zelf de recorder verwijderen. De plakkers mag u weggooien. U levert de holter met de kabeltjes én het dagboekje op de afgesproken einddatum en op het afgesproken tijdstip in bij de balie van het Hart+Vaat Centrum Maastricht.

Als u de holter bijvoorbeeld om 15.00 uur gekregen heeft, moet u hem ook weer om 15.00 uur inleveren: anders is de holter niet op tijd beschikbaar voor de volgende patiënt. Lukt het niet om de holter op het afgesproken tijdstip in te leveren, bel dan naar Polikliniek Hart+Vaat Centrum, 043 387 27 27

Mogelijke complicaties

De mogelijkheid bestaat dat u allergisch bent voor de plakkers die bij het onderzoek gebruikt worden. Uw huid kan dan geïrriteerd raken.

De uitslag

De uitslag van het onderzoek krijgt u van uw behandelend arts. De medewerkers die u tijdens het onderzoek ziet, mogen u geen informatie geven over de resultaten.

In het kort

 • Meld u ruim van te voren; minimaal 5-10 minuten voor het afgesproken tijdstip 
 • Gebruik geen bodylotion en draag gemakkelijk zittende kleding.
 • Douche voordat u naar het ziekenhuis komt.

Contact

Denkt u dat er iets mis is met de Holter of heeft u na het lezen van deze informatie nog vragen over het onderzoek? Neem dan contact op met:

 • Polikliniek Hart+Vaat Centrum
  T: 043 387 27 27
  E: poli.hvc@mumc.nl
  (vermeld bij een e-mail altijd uw voor- achternaam en geboortedatum) 

Website

 

Laatst bijgewerkt op 8 augustus 2023. Bekijk de meest actuele versie van deze folder op: info.mumc.nl/pub-574