Hoofdingang Maastricht UMC+

Patiëntinformatie

Hoge bloeddruk/zorglijn hypertensie

Combinatieafspraak

U bent via uw behandelend arts doorverwezen in verband met hoge bloeddruk, ook wel hypertensie genoemd. Om snel een diagnose te kunnen stellen en een behandeling te starten, worden de voor u noodzakelijke onderzoeken zoveel mogelijk gebundeld, dit noemen wij een combinatieafspraak. In dit informatieblad vindt u alles wat voor u belangrijk is in verband met deze afspraak die plaatsvindt op de polikliniek Hart + Vaat Centrum. Deze polikliniek vindt u op niveau 1 van het Maastricht UMC+. Volg 5-1 blauw.

Wat houdt de combinatieafspraak hoge bloeddruk in?

Tijdens de combinatieafspraak wordt u twee ochtenden achter elkaar uitgebreid onderzocht en doen wij het volgende:

 1. lichamelijk onderzoek
 2. bloed- en urineonderzoek
 3. 24-uurs bloeddrukmeting
 4. gesprek met een internist en eventueel met een vasculair verpleegkundig assistent.
bloeddruk meten
Het meten van bloeddruk

Wat is het voordeel van de combinatie afspraak hoge bloeddruk/zorglijn hypertensie?

Wij krijgen snel duidelijkheid over de hoogte van uw bloeddruk en over de eventueel ontstane gevolgen van die hoge bloeddruk voor uw lichaam. Met de resultaten van het onderzoek wordt een behandelplan voor u opgesteld. Een behandelplan bestaat bijvoorbeeld uit een persoonlijk advies voor leefstijlaanpassingen op het gebied van voeding, beweging, roken en overgewicht. Ook kan het zijn dat u medicijnen krijgt voorgeschreven of zijn er nog aanvullende onderzoeken nodig.

Voorbereidingen voor uw eerste afspraak

 • Vul de vragenlijst in (die u via de post ontvangt) en stuur deze minimaal één week voor het onderzoek in de bijgevoegde retourenvelop aan ons op
 • Verzamel urine in de bokalen die bij u thuis zijn/worden afgegeven, volgens de bijgevoegde informatie.
 • Lever de urine in bij het Diagnostisch Centrum, niveau 1, volg route 6-1 blauw. Dit kan op de dag van uw combinatieafspraak, maar mag ook eerder als dit voor u beter uitkomt.
 • Laat nuchter bloedprikken als u bloedbriefjes heeft ontvangen. Dit kan op eerste ste dag van uw combinatieonderzoek of eerder als dit beter uitkomt.

Nuchter zijn betekent: de dag vóór het onderzoek mag u vanaf 23:00 uur niet meer eten of drinken. U mag wel uw tanden poetsen en op de gebruikelijke tijd medicijnen innemen met een beetje water.

 • Bloedprikken kan elke werkdag vanaf 7:30 uur bij het Diagnostisch Centrum (route 6-1 blauw).
 • Als u een hartfilmpje/ECG moet laten maken moet u een half uur eerder aanwezig zijn bij de polikliniek Hart+Vaat Centrum dan uw geplande afspraak. Een aanvraagbriefje heeft u dan eerder ontvangen met de post.
 • Draag op de eerste dag van uw combinatie afspraak makkelijk zittende bovenkleding zonder strakke mouwen in verband met de 24-uurs bloeddruk meting.

Het combinatieonderzoek

Dag 1 ziet er als volgt uit:

 1. Let op: zorg dat u op tijd bent! Houd rekening met het eventueel nog inleveren van de urinebokalen, bloedprikken en/of het maken van een hartflimpje/ECG.
 2. Volg route 6-1 blauw als u nog urine moet inleveren en/of bloedprikken bij het Diagnostisch Centrum.
 3. Volg route 5-1 blauw naar de polikliniek Hart+Vaat Centrum als u zich wil melden voor de combinatieafspraak.
 4. Neem plaats in de wachtkamer waar u wordt opgehaald. In de behandelkamer wordt er een automatische bloeddrukmeter om uw bovenarm bevestigd. Meer uitleg hierover vindt u op het informatieblad "24 uurs bloeddrukmeting".
 5. Soms worden er nog aanvullende onderzoeken gedaan zoals een echo van het hart en/of een echo van de bloedvaten. Als dit voor u van toepassing is, ontvangt u hiervoor een afspraak en nadere informatie.
 6. Als dat  nodigis, heeft u een gesprek met de vasculair verpleegkundig assistent, die onder andere samen met u de vragenlijst doorneemt, die u eerder heeft ingevuld en opgestuurd.

De totale duur van uw afspraken op dag een is:
twee tot drie uur (afhankelijk van het aantal onderzoeken).

Dag 2 ziet er als volgt uit:

 1. Volg route 5-1 blauw naar de polikliniek Hart+Vaat Centrum.
 2. Meld u op het afgesproken tijdstip bij de aanmeldbalie van de polikliniek Hart+Vaat Centrum.
 3. Neem plaats in de wachtkamer waar u wordt opgehaald. De 24 uurs-bloeddrukmeter wordt afgekoppeld.
 4. Vervolgens heeft u een gesprek met de internist die alle uitslagen uitgebreid met u bespreekt en op basis van de onderzoeksresultaten gezamenlijk met u een behandelplan opstelt. Dezelfde dag wordt een brief met alle uitslagen, adviezen en medicatie naar uw huisarts of verwijzend arts gestuurd.

De totale duur van uw afspraken op dag twee is:  anderhalf uur.

Weer thuis

Na de onderzoeken wordt u, afhankelijk van de uitslagen, een korte of langere periode door ons begeleid. Wij proberen samen met u de behandeldoelen te bereiken via leefstijladviezen en zo nodig met hulp van medicijnen.

In het kort

 • Vul de vragenlijst in en stuur deze minimaal een week voor uw afspraak terug.
 • Verzamel de urine en lever deze in bij het Diagnostisch Centrum route 6-1 blauw vóór het bezoek aan het Hart +Vaat Centrum route 5-1 blauw.
 • Laat bloedprikken indien u bloedbriefjes heeft ontvangen.
 • Kom op tijd voor uw afspraak op de polikliniek Hart+Vaat Centrum. (Houd hierbij rekening met het eventueel inleveren van de urine, bloedprikken en het maken van een hartfilmpje/ECG (als dat nodig  is).
 • Het gaat om twee opeenvolgende dagen: - Dag een duurt ongeveer anderhalf  .
   Dag twee duurt ongeveer twee tot drie uur de duur is afhankelijk van het totaal aantal onderzoeken).

Contact

Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met:

Polikliniek Hart+Vaat Centrum

Telefoon: 043-387 27 27

E-mail: polikliniek.hartenvaatcentrum@mumc.nl

Laatst bijgewerkt op 25 oktober 2021