Mumc+ foto online folders

Folder

Beëindiging van de zwangerschap; tot 24 weken

Informatie voor ouders

Uw kindje verliezen is een van de meest heftige gebeurtenissen die u als ouder kunt meemaken.

Beëindiging van de zwangerschap

Het slechte nieuws

Er zijn verschillende redenen om een zwangerschap te beëindigen ().
Bijvoorbeeld als een echo afwijkingen aan het kindje laat zien.
Een andere reden kan een afwijkende uitslag van genetisch onderzoek zijn.
Uw arts geeft u hierover zoveel mogelijk informatie.

Daarna krijgt u een gesprek met de verliescounselor. Deze begeleidt u in het proces van verwerken. De verliescounselor bespreekt ook praktische dingen met u. Dit zijn bijvoorbeeld uw mogelijkheden en keuzes voor de bevalling en het begraven of cremeren. 

Manieren om een zwangerschap te eindigen

Er zijn verschillende manieren om de zwangerschap te eindigen. De manier die we samen met u kiezen hangt af van hoelang u zwanger bent.
Een curettage is mogelijk tot ongeveer 14 of 15 weken zwangerschap.
 

Meestal is ook een vaginale bevalling mogelijk. Het opwekken van de bevalling gebeurt dan met medicijnen.

Het idee om een ‘gewone’ bevalling te doen is vaak moeilijk. Uit ervaring weten wij echter dat een ‘gewone’ bevalling via de vagina zorgt voor een beter rouwproces. Vaginaal bevallen geeft minder kans op complicaties.

Opname bij een bevalling met medicijnen

Uw arts of de verliescounselor plant samen met u een afspraak voor uw opname op de verloskamers.
U krijgt een tablet Mifegyne mee naar huis.

De voorbehandeling

Ongeveer 36 uur voor de opname neemt u de tablet Mifegyne. Dit maakt de de baarmoedermond zachter als voorbereiding op de bevalling. Hiervan gaat u niet bevallen en het heeft geen effect op uw kindje. Het kan zijn dat u zich hierdoor minder goed voelt. U kunt ook een beetje buikpijn krijgen.

Krijgt u ernstige krampen in de buik of veel verlies van bloed? Bel dan meteen de verloskamers.

Opname

U ligt op de verloskamer tijdens uw opname. Daar krijgt u 3 tabletten vaginaal ingebracht waardoor () u weeën krijgt. Zo nodig herhalen wij deze behandeling iedere 3 uur.
U kunt koorts en maagdarm klachten krijgen als bijwerking van de tabletten.

Meestal is de bevalling binnen 24 uur, maar het kan ook langer duren.

Medicijnen tegen pijn

Vooral bij een korte zwangerschap kan het langer duren voordat de bevalling goed start. U kunt goede medicijnen tegen de pijn krijgen als u veel pijn heeft. Dit is bijvoorbeeld een ruggenprik of een injectie met morfine. Het is belangrijk dat u zelf vertelt wanneer de pijn te hevig is.

Complicatie

Een complicatie is een negatieve bijwerking van de behandeling. Soms blijft na de bevalling de moederkoek in de baarmoeder vast zitten. De moederkoek heet ook wel de placenta. De gynaecoloog verwijdert dan via uw vagina de placenta uit de baarmoeder. Dit gebeurt op de operatiekamer. U krijgt een korte narcose. Tijdens een narcose bent u in slaap.

Welkom heten en herinneringen maken

Na de geboorte van uw kindje komen 'welkom heten' en 'afscheid nemen' dicht bij elkaar.

Het kindje welkom heten kan bijdragen aan een beter rouwproces. Dit kan bijvoorbeeld door het kindje vast te houden, een naam te geven, te bekijken en foto’s te maken. Het is vaak ook mogelijk afdrukken van de voetjes te maken. Of dit kan is afhankelijk van hoelang u zwanger was.

Andere kinderen van het gezin en opa’s en oma’s zijn welkom om kennis te maken met uw kindje. Het is belangrijk dat u vertelt wat u wilt. De verpleegkundige begeleidt u in dit proces.

De watermethode

De watermethode is een manier van opbaring. Het kindje ligt dan in een mooie bak met koud water.

 • Door het kindje in water te leggen neemt het kindje dezelfde houding aan als in de baarmoeder.
 • De huid krijgt een mooi roze kleur en het kindje vervormt niet.
 • U kunt mooie foto’s maken van het kindje in het water.
 • Het kindje aan vrienden en familie laten zien is makkelijker omdat het er mooi uitziet. Zo kunt u samen afscheid nemen.
 • U kunt het kindje makkelijker aanraken zonder het te beschadigen.
 • U heeft op deze manier langer de tijd met het kindje, tot aan de begrafenis of crematie.

Begraven of cremeren

Er zijn een aantal mogelijkheden voor het begraven of cremeren van uw kindje. De verliescounselor bespreekt deze met u.

Het kan u helpen om een begrafenis of crematie te hebben voor de verwerking van uw verdriet. U kunt dan afscheid nemen van uw kindje op een manier die bij u past.

Er zijn meerdere mogelijkheden:

 • Een collectieve crematie
 • Een technische crematie
 • Uw kindje mee naar huis nemen en de begrafenis of crematie zelf regelen
Collectieve crematie 

U kunt kiezen voor een collectieve crematie. Het ziekenhuis regelt de crematie en betaalt ook de kosten. Meestal cremeren we 1 keer in de 3 maanden meerdere kindjes tegelijk. Daardoor kan de tijd tussen uw bevalling en de crematie verschillen van een paar weken tot maanden.

U kunt als ouders niet bij de crematie aanwezig zijn. U weet ook niet wanneer de crematie is. We strooien de as van uw kindje uit op de dag van de crematie. Dit gebeurt op het ‘kinderstrooiveld’ van Walpot Uitvaartzorg/Crematorium in Eijsden. Ook hierbij kunt u niet aanwezig zijn. Het uitstrooien gebeurt met respect.

Het is mogelijk om achteraf een bericht te ontvangen wanneer de crematie was en de as verstrooid is. Wilt u dit weten? Dit kunt u van tevoren vertellen aan de verliescounselor.

De crematie via het ziekenhuis en u ontvangt de as van uw kindje 

U kunt er ook voor kiezen om uw kindje via het ziekenhuis te laten cremeren en de as van uw kindje zelf te ontvangen. Wij vertellen u van tevoren wanneer de crematie is. De kosten zijn tussen de 375 en 400 euro. Het hangt af van uw mogelijke uitvaartverzekering of deze kosten vergoed zijn.

Uw kindje meenemen naar huis en de begrafenis of crematie zelf regelen
 

U kunt uw kindje ook meenemen naar huis. Van het ziekenhuis krijgt u alle formulieren die u nodig heeft, zoals formulieren voor het crematorium of de begraafplaats. U mag uw kindje dan in uw eigen auto naar huis brengen en thuis opbaren. U kunt uw kindje bijvoorbeeld opbaren door de watermethode.

Met een begrafenisondernemer naar eigen keuze kunt u afspraken maken over een crematie of begrafenis voor uw kind.
U kunt ook alles regelen zonder tussenpersoon. U belt dan zelf met de beheerder van een begraafplaats of crematorium.
 

De kosten verschillen en hangen af van uw wensen en van de kosten van de begraafplaats of het crematorium. De kosten voor een crematie of begrafenis verschillen veel per begrafenisondernemer. Als u zelf alles regelt, kunnen de kosten misschien lager zijn.

Sommige verzekeringen voor uitvaarten betalen deze kosten.

Wilt u graag dat uw kind tot aan de begrafenis of crematie in het mortuarium van het ziekenhuis blijft? Dat kan ook. U betaalt hiervoor een vergoeding.

Praktische zaken

Voor de opname
 • U neemt 36 uur voor de bevalling de () tablet Mifegyne met een glas water.
  Heeft u hevige krampen in de buik of veel verlies van bloed?
  Bel de verloskamers op 043-3876240.
 • Zorg voor opvang voor andere kinderen of huisdieren.
Meenemen naar het ziekenhuis
 • Toiletspullen voor de nacht voor u en uw partner
 • Makkelijke kleren
 • Iets voor afleiding. Bijvoorbeeld iets te lezen of een laptop
 • Uw telefoon met oplader
 • Uw medicijnenkaart, als u die hebt
 • Als u dit wenst: spulletjes en kleertjes voor uw kindje
Ontslag
 • Neem een 1 euro munt mee voor de rolstoel.
 • U krijgt achteraf afspraken via e-mail of naar uw huis gestuurd () voor de verliescounselor en de gynaecoloog.
Uw borsten

Uw borsten kunnen reageren op uw hormonen. Er kan bijvoorbeeld () melk uit uw tepels komen. Meestal is het voldoende om een paar dagen een strakke bh te dragen. U kunt bij een zwangerschap vanaf 18 weken medicijnen krijgen die deze klachten ()voorkomen of verminderen. De medicijnen hebben ook bijwerkingen, waardoor we deze niet standaard geven.

Aangifte/bijschrijven in trouwboekje / registreren

Is uw kindje stil geboren? Of leefde uw kindje korter dan 24 uur bij een zwangerschapsduur korter dan 24 weken?
Hierbij zijn geen regels voor de aangifte of registratie. U kunt uw kindje officieel aangeven bij de burgerlijke stand van de gemeente Maastricht. Dit is uw eigen keuze. Wij adviseren om eerst online een afspraak te maken bij uw gemeente. Vertel alvast over uw situatie. De gemeente maakt dan een akte met de naam ‘Akte van een levenloos geboren kind’.

Is uw kindje levend geboren en leefde uw kindje even?
Dan kunt u ervoor kiezen om bij de gemeente een akte van geboorte en een akte van overlijden aan te vragen.

Bent u niet getrouwd en wilt u uw kindje de achternaam van de vader geven?
Dan moet u van tevoren de ‘erkenning van de ongeboren vrucht’ regelen. Dit kan bij de burgerlijke stand van uw eigen gemeente.

U mag als ouders zelf uw kindje bijschrijven in uw trouwboekje. U hoeft hiervoor niet naar de burgerlijke stand. U kunt uw kindje ook laten registreren in de Basis registratie Personen. Of u dit wilt is uw eigen keuze.

Medisch

Obductie en onderzoeken

Het is mogelijk om na de geboorte de oorzaak van de dood of afwijkingen van uw kindje te onderzoeken. Soms is dit nodig of u wilt dit zelf graag. Dit kan met een obductie. Een obductie heet ook wel een sectie. Een arts doet de obductie. De arts die een obductie doet heet een patholoog. De gynaecoloog of verliescounselor bespreekt dit onderzoek vooraf met u.

De obductie duurt een paar uur en is meestal op de volgende werkdag. De patholoog onderzoekt stukjes van de organen van uw kindje. Soms verwijdert de patholoog hele organen, bijvoorbeeld het hart, de longen of de hersenen.

Soms krijgt een kindje voor de obductie een MRI scan. De patholoog kan dan de organen en structuren goed bekijken op beeld. De arts die de obductie doet beslist of er een MRI nodig is om de afwijking bij uw kindje te vinden.

Meestal kunnen we een kindje ook na een obductie opbaren met de watermethode. Dit kan niet als het kindje een obductie van de hersenen kreeg. De verpleegkundige beslist samen met u om wel of niet de watermethode te gebruiken.

Kiest u voor extra onderzoeken? Dan kan dit extra geld kosten. Bijvoorbeeld een consult bij de Klinische Genetica. Mogelijk rekent uw zorgverzekering uw eigen risico hiervoor of moet u een deel betalen. Het ziekenhuis betaalt deze kosten niet.
Bespreek met uw arts welke onderzoeken voor u belangrijk zijn.
En vraag aan uw zorgverzekering welke onderzoeken zij betalen. Dan heeft u achteraf geen onverwachte kosten.

De nacontrole in het ziekenhuis

2 tot 3 weken na de bevalling krijgt u in het MUMC+ een gesprek bij de verliescounselor. U kunt dan praten over de gebeurtenissen. Zij kan u begeleiden en ondersteunen in het rouwproces ().

Na ongeveer 10 weken heeft u een controle bij de gynaecoloog. De uitslagen van mogelijke onderzoeken zijn dan ook bekend en wij bespreken deze uitslagen met u. 

Nazorg thuis

De verloskundige en huisarts begeleiden u als u weer thuis bent.

In bijzondere situaties kan er ook kraamzorg komen als u langer zwanger was dan 18 weken. Wilt u graag kraamzorg? Dan beoordeelt de verloskundige uw wens in overleg met de kraamzorg. De kraamzorg is meestal 2 uur per dag tijdens 4 dagen.

Contact

Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen? Mail dan onze verliescounselor:
Email: verliescounselor.vmkc@mumc.nl

U kunt ook bellen:

Vrouw, Moeder en Kindcentrum MUMC+
Telefoon: 043-387 48 00
Polikliniek prenatale diagnostiek:
Telefoon: 088-0049100
Opnamelocatie: Afdeling D2 verloskunde (volg route 2 groen): 
Telefoon: 043-387 62 40

Gemeente Maastricht
Mosae Forum 10, 6211 DW Maastricht
Telefoon: 14043

Websites

Uitvaart organisaties

Laatst bijgewerkt op 20 september 2023. Bekijk de meest actuele versie van deze folder op: info.mumc.nl/pub-582