Mumc+ foto online folders

Folder

Beëindiging van de zwangerschap; tot 24 weken

Informatie voor ouders

Uw kind verliezen is een van de meest ingrijpende gebeurtenissen waarmee u als ouder(s) te maken kunt krijgen.

Beëindiging van de zwangerschap

Het slechte nieuws

Mogelijk heeft echoscopisch onderzoek afwijkingen aan uw kind laten zien. Ook kan een afwijkende uitslag van een genetisch onderzoek slecht nieuws betekenen voor de afloop van uw zwangerschap. Een arts zal u hierover meteen voor zover mogelijk informeren. Daarna krijgt u een gesprek met de verlieskundige. Deze begeleidt u verder in het proces en bespreekt praktische zaken met u, zoals uw eventuele keuzes en de mogelijkheden en gang van zaken rondom de bevalling en het begraven of cremeren.

Methode van zwangerschapsbeëindiging

De methode die gekozen kan worden om de zwangerschap te beëindigen, hangt af van de termijn van de zwangerschap. Een curettage is mogelijk tot ongeveer 14-15 weken zwangerschap. Voor meer info zie: ‘Opname bij curettage’. In de meeste gevallen kan een met medicatie opgewekte bevalling noodzakelijk zijn. Het vooruitzicht om een ‘gewone’ bevalling te moeten doormaken, is vaak moeilijk. De ervaring leert echter dat een bevalling via de natuurlijke weg bijdraagt aan een beter rouwproces.

Opname bij een bevalling met medicatie

We plannen een afspraak voor uw opname op een verloskamer. Deze opname is op zijn vroegst mogelijk nadat de 5 dagen wettelijke bedenktijd zijn verstreken. De eerste dag is daarbij de dag nadat u hebt aangegeven de zwangerschap te willen beëindigen. U krijgt wel alvast een tablet Mifegyne mee naar huis.

De voorbehandeling

Ongeveer 36 uur voorafgaand aan de opname neemt u de tablet Mifegyne in. Hiervan gaat u niet bevallen, maar mogelijk voelt u zich hierdoor minder goed en krijgt u een beetje buikpijn. Krijgt u echter ernstige buikkrampen of bloedverlies, neem dan meteen contact op met de verloskamers.
Nadat u bent opgenomen op de verloskamer worden de weeën opgewekt met vaginale tabletten. Zo nodig wordt deze behandeling iedere 3 uur herhaald. Meestal vindt de bevalling binnen 24 uur plaats, maar het kan ook langer duren.
Vooral bij een korte zwangerschapsduur kan het langer duren voordat de bevalling op gang komt. Als u pijn hebt, kunt u pijnmedicatie krijgen. Het is belangrijk dat u zelf aangeeft wanneer de pijn te hevig wordt. Soms blijft na afloop de placenta (moederkoek) in de baarmoeder vastzitten. De gynaecoloog verwijdert dan via de schede de placenta uit de baarmoeder op de operatiekamer. Daartoe krijgt u een korte narcose.

Begraven of cremeren

Er zijn een aantal mogelijkheden voor het begraven of cremeren van uw kind. De verlieskundige bespreekt deze met u.

 • Een begrafenis of crematie in eigen omgeving

Voor de verwerking van uw verdriet kan het helpen om de begrafenis of crematie in uw eigen omgeving te laten plaatsvinden. U kunt dan afscheid van uw kind nemen op een manier die bij u past. Een uitvaartverzorger kan dit voor u regelen, maar u kunt ook zelf contact opnemen met de beheerder van een begraafplaats of crematorium. U bepaalt zelf hoe het afscheid zal plaatsvinden. De kosten voor een crematie of begrafenis variëren sterk per begrafenisondernemer. Als u zelf alles regelt, kunnen de kosten misschien lager uitvallen.

 • Collectieve crematie

Kiest u voor een collectieve crematie, dan regelt het ziekenhuis de crematie en neemt dan ook de kosten voor zijn rekening. Doorgaans worden eenmaal per kwartaal meerdere kinderen tegelijk respectvol gecremeerd. Daardoor kan de tijd tussen uw bevalling en de crematie variëren van enkele weken tot maanden. U kunt als ouders niet bij de crematie aanwezig zijn en u weet ook niet wanneer de crematie plaatsvindt. De as van uw kind wordt op de dag van de crematie uitgestrooid op het ‘kinderstrooiveld’ van Walpot Uitvaartzorg/Crematorium te Eijsden. Ook hierbij kunt u niet aanwezig zijn. Als u dit wenst en dit vooraf bij de verlieskundige aangeeft, is het wel mogelijk om achteraf een bericht te ontvangen wanneer de crematie heeft plaatsgevonden en de as verstrooid is.

 • Een technische crematie

U kunt er ook voor kiezen om uw kind via het ziekenhuis te laten cremeren en de as van uw kindje zelf te ontvangen. Voor deze vorm van crematie, ook wel technische crematie genoemd, zijn de kosten tussen de 350 en 375 euro. Of deze kosten vergoed worden, is afhankelijk van uw uitvaartverzekering.

 • Uw kindje mee naar huis

Met een begrafenisondernemer naar eigen keuze kunt u afspraken maken over een crematie of begrafenis voor uw kind. U kunt ook alles regelen zonder tussenpersoon. Van het ziekenhuis krijgt u alle benodigde formulieren mee voor het crematorium of de begraafplaatsbeheerder, om uw kindje zelf te mogen vervoeren en eventueel thuis op te baren. De kosten variëren en zijn afhankelijk van uw wensen en van de tarieven van de begraafplaats en het crematorium. Sommige uitvaartverzekeringen vergoeden deze kosten. Wilt u graag dat uw kind tot aan de begrafenis of crematie in het mortuarium van het ziekenhuis blijft, dan worden hiervoor kosten in rekening gebracht.

Praktische zaken

Voor de opname

 • Neem 36 uur voor de opname de tablet Mifegyne met een glas water in.
 • Zorg voor opvang voor eventuele andere kinderen en/of huisdieren.

Meenemen naar het ziekenhuis

 • Toiletspullen om te overnachten, zowel voor uzelf als voor u partner
 • makkelijk zittende kleren.
 • Iets te lezen, een laptop, of iets anders dat voor een beetje afleiding kan zorgen, en uw telefoon met oplader.
 • Uw medicijnenkaart, als u die hebt.
 • Als u dit wilt kunt persoonlijke spulletjes voor uw kind meenemen.

Ontslag

 • Neem een twee euro munt mee voor de rolstoel.
 • U krijgt afspraken mee bij de verloskundige en de gynaecoloog.

Op gang komen van melkproductie
Uw borsten kunnen reageren op de veranderde hormonale situatie. Meestal is het voldoende een paar dagen een wat strakkere bh te dragen. U kunt bij een zwangerschapstermijn vanaf 18 weken medicijnen krijgen die deze klachten voorkomen of verminderen, maar gezien de bijwerkingen worden deze liever niet gegeven.

Aangifte/bijschrijven in trouwboekje / registreren
Uw kind is geboren vóór een zwangerschapsduur van 24 weken, is doodgeboren of heeft korter dan 24 uur geleefd. In zulke gevallen gelden er geen regels voor de aangifte of registratie. Als u dit wilt, kunt u uw kindje toch officieel aangeven bij de burgerlijke stand van de gemeente Maastricht. Wij adviseren dan wel om eerst online een afspraak te maken en uw situatie alvast kenbaar te maken. Er wordt dan gewoonlijk een ‘akte van een levenloos geboren kind’ opgemaakt. Als uw kind levend geboren is en enkele minuten geleefd heeft, kunt u ervoor kiezen om bij de gemeente zowel een geboorte- als een overlijdensakte aan te vragen.
Bent u ongehuwd en u uw kind de achternaam van de vader wilt geven, moet u van tevoren de ‘erkenning van de ongeboren vrucht’ regelen bij de burgerlijke stand van uw eigen gemeente. U mag als ouders zelf, onafhankelijk van de duur van de zwangerschap, uw kind bijschrijven in uw trouwboekje. U hoeft hiervoor niet naar de burgerlijke stand. Sinds februari 2019 is er een nieuwe wet van kracht voor de registratie van het kind. Ouders die dat willen, kunnen een doodgeboren kind nu ook laten registreren in de Basisregistratie Personen (BRP).

Medische zaken

Obductie en onderzoeken
Soms is het nodig of wenselijk om na de geboorte de doodsoorzaak of afwijkingen van uw kind te onderzoeken door middel van een obductie (sectie) door een arts (patholoog). De gynaecoloog of verlieskundige bespreekt dit onderzoek vooraf met u.
De obductie duurt enkele uren en vindt meestal pas de volgende werkdag plaats. De patholoog neemt stukjes organen uit voor verder onderzoek. In sommige gevallen worden hele organen verwijderd, zoals bij het hart, de longen en de hersenen.
Kiest u tijdens of na de behandeling voor extra onderzoeken, bijvoorbeeld een consult bij de Klinische Genetica, kan dit tot extra kosten leiden. Mogelijk spreekt uw zorgverzekering uw eigen risico hiervoor aan en/of wordt er een extra bijdrage in rekening gebracht. Deze kosten worden niet vergoed door het ziekenhuis.
Vraag bij uw eigen zorgverzekering na welke onderzoeken die voor u belangrijk zijn, vergoed worden. Zo komt u achteraf niet voor onverwachte kosten te staan.

 

De nacontrole in het ziekenhuis
twee tot drie weken na de bevalling krijgt u in het Maastricht UMC+ een gesprek bij de verlieskundige om de gebeurtenissen nog eens door te nemen. Na ongeveer tien weken komt u voor de nacontrole terug bij de gynaecoloog. De uitslagen van eventuele onderzoeken zijn dan ook bekend en worden met u besproken.

Nazorg thuis
De verloskundige en huisarts zullen u in de thuissituatie begeleiden. In bijzondere situaties kan er ook kraamzorg geboden worden bij een onderbroken zwangerschap vanaf 18 weken.Wilt u hiervan gebruikmaken, dan wordt uw verzoek beoordeeld door de verloskundige en in overleg met de kraamzorgaanbieder. De omvang van de kraamzorg zal in de regel beperkt zijn tot een inzet van twee uur per dag, gedurende vier dagen.

Contact

Hebt u na het lezen van deze informatie nog vragen, neem dan contact op met verlieskundige.

Vrouw, Moeder en Kindcentrum MUMC+
Polikliniek prenatale diagnostiek
043-387 48 00
Opnamelocatie
Afdeling D2 verloskunde (volg route 2 groen)
043-387 62 40
Gemeente Maastricht
Mosae Forum 10, 6211 DW Maastricht
14043
Bellen vanuit het buitenland
+31 43 350 40 40
WhatsApp
+31 6 31 99 39 44

Laatst bijgewerkt op 26 mei 2023