MUMC+

Patiëntinformatie

Rechtszijdige dikke darmoperatie

U hebt samen met uw arts besproken dat wij u opnemen voor een dikke darmoperatie, een rechtszijdige dikke darmoperatie in verband met darmkanker. Hier vindt u informatie over onder andere de verschillende operatietechnieken die wij hierbij hanteren, de complicaties en leefregels na de operatie. Voor meer informatie kunt u op de vermelde websites kijken.

De operatie

 

Bij dikke darmkanker is een operatie de meest toegepaste behandeling. Er zijn twee verschillende operatietechnieken mogelijk bij dikke darmkanker. Afhankelijk van de grootte, de uitgebreidheid, de plaats van de tumor en eventuele eerdere operaties die u heeft ondergaan, kan de operatie op de traditionele (open) manier plaatsvinden met een grote snee in uw buik of door middel van een kijkoperatie (laparoscopische operatie). Bij een kijkoperatie wordt een kijkbuis en andere operatie-instrumenten via enkele gaatjes in uw buik naar binnen gebracht, en door middel van een kleine snee wordt het darmdeel verwijderd.

Bij de keuze voor een operatietechniek spelen ook uw lichamelijke en/of geestelijke conditie een rol en de eventueel aanwezige uitzaaiingen. Uw behandelend arts zal de verschillende mogelijkheden met u bespreken. Tijdens de operatie wordt het aangedane stuk darm verwijderd. Dit wordt hemicolectomie genoemd. Behalve de tumor worden ook de lymfklieren verwijderd die behoren bij het deel van de darm waarin de tumor zich bevindt. Daarna worden de beide delen van de darm weer aan elkaar gezet.

Bij een hemicolectomie rechts wordt het rechter deel van dikke darm (A) verwijderd en de dunne darm vervolgens op het colon transversum (B) geplaatst. Bij deze operatie wordt de rechter helft van de dikke darm verwijderd. Op het eerste plaatje hieronder een overzicht (groene lijn) van de ligging van het rechter gedeelte van de dikke darm in de buik.

Na verwijdering van de rechter dikkedarmhelft wordt de dunnedarm zijdelings aan dikkedarmdeel "B" vastgehecht, zoals op het tweede plaatje.

Hemicolectomie MUMC+

Complicaties

Aan elke operatie kleven risico’s. De kans is klein, maar de arts zal voor de operatie de complicaties met u bespreken. Complicaties zorgen altijd voor een langer herstel. Algemene complicaties na elke operatie zijn:

  • Nabloeding
  • Infectie of ontsteking
  • Longontsteking
  • Trombose

Na deze operatie kunnen zich de volgende specifieke complicaties voordoen:

  • Vertraagd op gang komen van de darmen: de darm heeft stil gelegen tijdens de operatie en heeft soms langer tijd nodig om weer op gang te komen.
  • Naadlekkage (als de darmdelen weer aan elkaar vast zijn gemaakt, kan er door zwakte van het weefsel lekkage ontstaan). Hiervoor kan het zijn dat u opnieuw geopereerd moet worden en dan zelfs een stoma krijgt.

Ontslag en weer thuis

Als alles goed gaat, mag u naar huis vanaf de derde dag na de operatie mits aan de volgende voorwaarden is voldaan:

• u heeft ontlasting gehad
• u verdraagt normaal eten
• u bent in staat uzelf weer te verzorgen

• u heeft goede pijnbestrijding
• u heeft geen koorts

Uiteraard wordt de definitieve beslissing of u naar huis mag in overleg met u genomen. Bij ontslag krijgt u een afspraak mee voor de poliklinische controle.

De eerste 24 uur na de operatie mag u geen zware arbeid verrichten. Om de buik zo goed mogelijk te laten genezen adviseren wij de eerste zes weken niet zwaar te tillen. Lichte huishoudelijke taken, zoals koken, afwassen en afstoffen kunt u vrij snel naar eigen inzicht weer doen. Vermijd de eerste zes weken zware huishoudelijke werkzaamheden. U mag in principe doen waar u toe in staat bent, maar probeer naar uw lichaam te luisteren en rekening te houden met pijnklachten en vermoeidheidsklachten. Het is wel belangrijk om na een operatie weer in beweging te komen. Als u niet of weinig beweegt, gaan de spieren snel achteruit. Wandelen is een goede vorm van bewegen. Indien u zich probleemloos kunt bewegen, mag u ook weer fietsen en autorijden. Vraag bij uw verzekeraar na of u de eerste tijd na de operatie verzekerd bent.

MUMC+

Contact

Bij vragen of problemen vóór uw behandeling, kunt u zich het beste wenden tot de verpleegkundig specialist of uw behandelend arts in het ziekenhuis. Wanneer zich na de operatie thuis problemen voordoen, neem dan contact op met de verpleegkundig specialist of de polikliniek Oncologie tijdens kantooruren. ’s Avonds of in het weekend belt u met de Spoed Eisende Hulp van het ziekenhuis. Vraagt u naar de dienstdoende chirurg.

  • Polikliniek Oncologie 043 - 387 64 00
  • Verpleegkundig specialist coloncare Christel Gielen 043-3876543, sein 7852
  • Verpleegkundig specialist coloncare Kim Reynders 043-3876543, sein 1507
  • Spoed Eisende Hulp 043 - 397 67 00 

Voor informatie over de opnamedag en tijd belt u met bureau opname:
043 - 387 53 30

Websites

Laatst bijgewerkt op 11 januari 2022