hoofdingang

Folder

Electro-oculogram (EOG)

Registratie volgbewegingen van het oog

Samen met uw behandelend arts heeft u besloten om een oogonderzoek te laten doen. Het onderzoek bestaat uit het registreren van volgbewegingen van uw ogen (Electro-oculogram).

Het onderzoek wordt gedaan bij de afdeling Klinische Neurofysiologie van het Maastricht UMC+ op niveau 2. Volg route G2 (Groen) of bekijk de online routebeschrijving hier.

Op dit blad informeren wij u over dit onderzoek.

Voorbereiding

Draagt u een bril, breng deze dan mee naar het onderzoek.

Het onderzoek

Op het afgesproken tijdstip meldt u zich via de balie van de polikliniek Oogheelkunde. Het onderzoek wordt gedaan door een laborant van de Klinische Neurofysiologie.

De laborant schuurt met een scrubcrème de huid naast de ogen licht op. Daarna bevestigt de laborant een aantal elektroden naast beide ogen (afbeelding 1).

De elektroden zijn via dunne snoertjes verbonden met het meetapparaat. Er staat geen stroom op de elektroden. Nadat alle elektroden zijn gecontroleerd, kan het onderzoek beginnen.

Voor het onderzoek wordt u platter gelegd en met uw hoofd onder een bol geplaatst waarin lampjes gaan branden. Het licht in de onderzoekskamer gaat uit, waarna u twee kleine verspringende lampjes in de bol ziet (afbeelding 2).

Het is de bedoeling dat u deze lampjes met de ogen volgt terwijl u uw hoofd stil houdt. Na ongeveer een kwartier gaat er een felle lamp aan binnen in de bol en wordt de procedure herhaald.

Het onderzoek duurt ongeveer 30 tot 60 minuten.

Electro-oculogram (EOG)
Afbeelding 1
Electro-oculogram (EOG)
Afbeelding 2

Na het onderzoek

Na het onderzoek verwijdert de laborant de elektroden en kunt u naar huis.

Risico's

Dit onderzoek is ongevaarlijk en niet pijnlijk. Klachten na dit onderzoek komen zelden voor.

Uitslag

De uitslag van het onderzoek krijgt u van de behandelend arts die u voor het onderzoek heeft doorverwezen. Als u nog geen vervolgafspraak heeft gepland, neem dan contact op met de poli van uw behandelend arts.

Contact

Heeft u na het lezen van deze informatie nog vragen of bent u verhinderd neem dan contact op met de afdeling Klinische Neurofysiologie via tel.  043-387 72 72 (op werkdagen van 08.30 uur tot 17:00 uur) of stuur een e-mail naar secretariaat.knf@mumc.nl.

Laatst bijgewerkt op 8 februari 2024. Bekijk de meest actuele versie van deze folder op: info.mumc.nl/pub-610