hoofdingang

Folder

Magnetische hersenstimulatie (rTMS)

Behandeling bij depressieve klachten

U bent door uw behandelend arts doorverwezen naar de polikliniek Psychiatrie. Omdat u een depressie heeft en omdat u niet of niet genoeg reageert op uw huidige behandeling. De psychiater bekijkt of u in aanmerking komt voor een nieuwe behandeling tegen depressie: rTMS. 
rTMS is de afkorting voor:

 • repetitieve (herhaalde)
 • Transcraniële (via de schedel) 
 • Magnetische
 • Stimulatie.

In deze folder informeren wij u over deze behandeling.

U vindt de polikliniek Psychiatrie op niveau 1.
Route: Volg 7 Niveau 1 (Blauw)

Wanneer kunt u behandeld worden met rTMS?

Uw eerste gesprek vindt plaats op de polikliniek Psychiatrie.
Een verpleegkundig specialist of arts-assistent Psychiatrie kijkt of rTMS voor u een goede behandeling kan zijn.
U kunt met rTMS behandeld worden als:

 • U een depressie heeft.
 • U minimaal 2 verschillende antidepressiva heeft gebruikt die niet goed genoeg werken.

Wie kan niet behandeld worden met rTMS?

U kunt niet behandeld worden met rTMS als:

 • U een cochleair implantaat heeft.
 •  U een ernstige vorm van epilepsie heeft. Dan kunt u in sommige gevallen niet behandeld worden met rTMS.

Wat zijn de voordelen van rTMS?

 • rTMS kan uw depressie in korte tijd sterk verminderen.
  Ongeveer 50 procent tot 70 procent van de patiënten reageert goed op deze behandeling binnen een aantal weken.
 • Als u rTMS krijgt, kunt u uw antidepressie medicatie blijven slikken.
 • De behandeling met rTMS vindt plaats op de poli. Een opname in het ziekenhuis is dus niet nodig.

Wat zijn de mogelijke risico’s van rTMS?

rTMS is een veilige behandeling waar de meeste patiënten weinig last van hebben.
90 tot 95 van de 100 patiënten heeft geen last van bijwerkingen.
De overige patiënten kunnen last krijgen van:

 • hoofdpijn, dit is de meest voorkomende bijwerking
 • kortdurend last van een licht gevoel in het hoofd
 • spiertrekkingen in het gezicht

De meest ernstige bijwerking die kan optreden is een epileptische aanval. Dit komt echter zeer zelden voor (bij minder dan 3 op de 100.000 patiënten).

Voorbereiding

Als u behandeld kunt worden met rTMS, vult u tijdens uw eerste gesprek op de polikliniek Psychiatrie een aantal vragenlijsten in. Dit om te kijken:

 • Wat de ernst van uw klachten is.
 • Hoe u dagelijks functioneert.
 • Welke risico’s de behandeling eventueel kan hebben.
  Wij vragen u bijvoorbeeld of u epilepsie of migraine heeft.

Tenslotte maken we een overzicht van de medicijnen die u gebruikt. Wij vragen u daarom om de laatste versie van uw medicatie-overzicht mee te brengen naar de afspraak. Dit kunt u opvragen bij uw apotheek

Wat gebeurt er verder?

Bent u een geschikte kandidaat voor de rTMS-behandeling en wilt u deze behandeling ook? Dan vragen wij u om een formulier ‘Informed Consent’ te ondertekenen.
Een Informed Consent is een formulier waarin u zegt dat u begrijpt wat de behandeling is en dat u het goed vindt dat u deze behandeling krijgt.

Daarnaast vragen we uw toestemming voor het anoniem gebruik van uw medische gegevens voor wetenschappelijk onderzoek. Iemand anders kan dus niet zien welke medische gegevens van u zijn.

In de week voor de start van de behandeling bellen we u op. Een medewerker van de Dagbehandeling Psychiatrie nodigt u uit voor een kennismakingsgesprek. De dagbehandeling Psychiatrie vindt u op route 9 niveau 1. Tijdens dit gesprek krijgt u uitleg over wat er allemaal gaat gebeuren.
Daarnaast gaat u deze dag ook kennismaken met de afdeling KNF (Klinische Neurofysiologie). Daar wordt de behandeling met rTMS gegeven. Tijdens deze kennismaking krijgt u uitleg over de behandeling en krijgt u een muts aangemeten. Deze muts gebruiken we bij de behandelingen.

Magnetische hersenstimulatie

De rTMS-behandeling

De behandeling met rTMS is 3 keer per week en dat 4 weken achter elkaar.  
De behandelingen zijn op maandag, woensdag en vrijdag op de afdeling KNF van het Maastricht UMC+. Volg route G niveau 2 (blauw).

Een behandeling duurt ongeveer vier en half uur (inclusief lunchpauze). In die vier en een half uur krijgt u 3 keer een behandeling van 19 minuten lang met magnetische hersenstimulatie. Tussen de 3 behandelingen is er steeds een pauze van (minimaal) 60 minuten.

Tijdens de eerste behandeling op maandagochtend beginnen wij met het instellen van het rTMSapparaat. We kijken eerst wat uw ‘prikkeldrempel’ voor de magnetische hersenstimulatie is. Dit doen we door het
gebied in uw hersenen dat de bewegingen regelt, magnetisch te prikkelen.

Hierbij zit u rechtop in een stoel (zie afbeelding). We plaatsen een magnetische spoel op de linkerkant van uw hoofd. Het apparaat geeft snelle prikkels af. Dit maakt veel lawaai. Om uw gehoor te beschermen, krijgt u oordopjes tijdens de behandeling.

Als uw prikkeldrempel gevonden is, merkt u dat door lichte spierschokjes in uw rechter duim. Als alles goed ingesteld is, krijgt u 19 minuten lang magnetische hersenstimulatie. Daarna heeft u dan 60
minuten pauze.

Dit herhalen we dezelfde dag nog 2 keer. Aan het eind van de 3 behandelingen vragen wij u of u last heeft van bijwerkingen. Daarna bent u klaar voor die dag en mag u naar huis. U krijgt in die week opnieuw een behandeling op woensdag en vrijdag.

Aan het eind van iedere behandelweek vragen wij u een lijst in te vullen met vragen over uw stemming. Dit is dezelfde lijst die u eerder heeft ingevuld tijdens uw eerste afspraak op de polikliniek Psychiatrie.

Controle

Na de laatste behandeling zien wij u binnen 2 weken terug op de polikliniek Psychiatrie.
Tijdens dit gesprek praten we over het effect van de rTMS-behandeling en of u last heeft van bijwerkingen. Dan vragen we u weer om een paar vragenlijsten in te vullen.

Tenslotte maken we afspraken met u voor de nazorg en verwijzen we u meestal terug door naar uw behandelend arts.

Contact

Heeft u na het lezen van deze informatie nog vragen of opmerkingen? Neem dan gerust contact met ons op via telefoonnummer 043-387 71 00. We zij telefonisch bereikbaar van 8.30 tot 13.00 uur.

Websites

Laatst bijgewerkt op 4 juli 2023. Bekijk de meest actuele versie van deze folder op: info.mumc.nl/pub-623