hoofdingang

Patiëntinformatie

Magnetische hersenstimulatie (rTMS)

Behandeling bij depressieve klachten

U bent door uw behandelend arts doorverwezen naar de polikliniek Psychiatrie, omdat uw depressieve klachten niet of onvoldoende reageren op uw huidige behandeling.  De psychiater bekijkt of u in aanmerking komt voor een nieuwe behandeling voor depressie ( rTMS).  rTMS is de afkorting voor repetitieve (herhaalde) Transcraniële (via de schedel) Magnetische Stimulatie.

In dit blad informeren wij u over deze behandeling.

U vindt de Polikliniek Psychiatrie op niveau 1.
Route: Volg 7 Niveau 1 (Blauw)

Wanneer komt u in aanmerking voor rTMS?

In het eerste gesprek op de polikliniek Psychiatrie kijkt een verpleegkundig specialist of arts-assistent Psychiatrie of u in aanmerking komt voor rTMS.

  • Passen uw klachten bij een depressie.
  •  Heeft u minimaal twee verschillende antidepressiva gebruikt en heeft u hier onvoldoende op gereageerd.

Wie komt niet in aanmerking voor rTMS?

  • Als u een cochleair implantaat heeft.
  •  Als u een ernstige vorm van epilepsie heeft, komt u in sommige gevallen niet in aanmerking voor rTMS.

Wat zijn de voordelen van rTMS?

rTMS kan uw depressieve klachten in korte tijd aanzienlijk doen afnemen. Ongeveer 50 procent tot 70 procent van de depressieve patiënten reageert goed op deze behandeling binnen een aantal weken.

 rTMS kan in combinatie met uw antidepressieve medicatie worden toegepast en gebeurt poliklinisch. Een opname in het ziekenhuis is dus niet nodig.

Wat zijn de mogelijke risico’s van rTMS?

rTMS is een veilige behandeling waar de meeste patiënten weinig last van hebben. 90 tot 95 van de 100 patiënten heeft geen last van bijwerkingen zoals:

  • hoofdpijn, de meest voorkomende bijwerking;
  • kortdurend last van een licht gevoel in het hoofd;
  • spiertrekkingen in het gezicht.

De meest ernstige bijwerking, die kan optreden is een epileptische aanval. Dit komt echter zeer zelden voor (bij minder dan drie op de 100 000 patiënten).

Voorbereiding

Als u in aanmerking komt voor rTMS, vult u tijdens het eerste gesprek op de polikliniek Psychiatrie een aantal vragenlijsten in. Dit om de ernst van uw klachten, uw dagelijks functioneren en eventuele risico’s vast te stellen. Wij vragen u bijvoorbeeld of u bekend bent met epilepsie of migraine.

Tenslotte maken we een overzicht van de medicijnen die u gebruikt. Wij vragen u dan ook om een actueel medicatie overzicht mee te brengen.

Hoe is de verdere gang van zaken?

Als u een geschikte kandidaat bent voor deze behandeling en u deze behandeling ook wilt, vragen wij u een “Informed Consent” te tekenen. Een Informed Consent is een toestemmingsverklaring waarin u aangeeft dat u begrijpt wat de behandeling inhoudt en dat u ermee akkoord gaat.

Daarnaast vragen we uw toestemming voor het anoniem gebruik van uw medische gegevens voor wetenschappelijk onderzoek.

U krijgt twee afspraken mee.

1. De eerste rTMS-sessies op de afdeling Klinische Neurofysiologie (KNF);  Volg route G – 2 groen.

2. Een afspraak voor een tweede gesprek op de polikliniek Psychiatrie, twee weken na de behandeling.

De behandeling

De behandeling is drie maal per week gedurende drie weken op maandag-, woensdag-, en vrijdagochtend op de afdeling KNF van het Maastricht UMC+.

Tijdens een behandeling, die ongeveer twee uur duurt, wordt u drie keer gedurende drie minuten met magnetische hersenstimulatie behandeld.  Tussen de behandelsessies is er een pauze van ongeveer 45 minuten. Tijdens deze pauzes kunt u zich vrij bewegen in het MUMC+ en bijvoorbeeld koffiedrinken in de wachtruimte van de polikliniek Psychiatrie.

Tijdens de eerste behandeling op maandagochtend wordt gestart met het instellen van het behandelapparaat.  Hiervoor neemt u plaats in een stoel (zie afbeelding). Er zal een magnetische spoel boven de linkerkant van uw hoofd worden geplaatst, boven het hersengebied wat de motoriek aanstuurt. Voordat we starten met stimuleren, wordt de drempelwaarde bepaald waarmee gestimuleerd zal worden.

Het apparaat geeft snelle magnetische pulsen af. Dit kan als luidruchtig ervaren worden en u kan lichte trekkingen van de gezichtsspieren voelen. Om uw gehoor te beschermen, krijgt u oordopjes tijdens de behandeling.

Als de drempelwaarde bepaald is, merkt u dat door lichte spiercontracties in uw rechterduim.

Als alles goed ingesteld is, vindt gedurende drie minuten de stimulatie plaats. Ook hier kunt u gedurende deze 3 minuten lichte trekkingen van de gezichtsspieren voelen. Wanneer de 3 minuten voorbij zijn, heeft u 45 minuten pauze.

Deze procedure herhalen we dezelfde ochtend nog twee maal. Aan het eind van de behandeling vragen wij u of last heeft van bijwerkingen en of er veranderingen zijn in de door u gebruikte medicijnen.

Na 3 sessies bent u klaar voor die ochtend en kunt u uw dagelijkse bezigheden hervatten. U wordt in die week opnieuw behandeld op woensdag- en vrijdagochtend. Aan het eind van iedere behandelweek vragen wij u een stemmingslijst in te vullen. U moet deze invullen op de Dagbehandeling van verpleegafdeling B1 (Volg Route: 9, niveau 1).

Dit is dezelfde lijst die u eerder heeft ingevuld tijdens uw eerste afspraak op de polikliniek Psychiatrie.

Magnetische hersenstimulatie

Controle

Na de behandeling zien wij u binnen de twee weken terug op de polikliniek Psychiatrie. Tijdens dit gesprek bespreken we het effect van de behandeling en eventuele bijwerkingen.

Dan vragen we u weer om een aantal vragenlijsten in te vullen. Tenslotte maken we afspraken voor de nazorg en verwijzen we u meestal terug door naar uw behandelend arts.

Contact

Hebt u na het lezen van deze informatie, neem dan contact met ons op.

Polikliniek Psychiatrie    043-387 71 00 tijdens kantooruren

Laatst bijgewerkt op 25 oktober 2021