Mumc+ foto online folders

Folder

Laryngologisch spreekuur

Onderzoek strottenhoofd

Na overleg met uw huisarts heeft u een afspraak bij de polikliniek Keel-, neus- en oorheelkunde (KNO). Op dit blad informeren wij u over het onderzoek.

U vindt de polikliniek KNO op niveau 2. Volg H - 2 groen.

Voor wie is het Laryngologisch spreekuur bedoeld?

Dit spreekuur is bedoeld voor mensen met stemklachten of andere klachten die zich rond en om het strottenhoofd (de larynx) bevinden, zoals benauwdheid, chronisch hoesten of het gevoel hebben dat er iets in uw keel zit.

Melden

U meldt zich op het afgesproken tijdstip bij de polikliniek KNO. Naast de balie staat een aanmeldzuil. U meldt zich aan met uw patiëntenpasje, afsprakenbrief of via e-mail. Vervolgens krijgt u een routebriefje waarop staat in welke wachtruimte u kunt plaatsnemen.

Voorbereiding

Voor dit onderzoek hoeft u niet nuchter te zijn.
U mag uw medicijnen gewoon innemen, neem wel uw medicatieoverzicht mee.

Onderzoek

Het onderzoek vindt plaats in de behandelkamer van de polikliniek KNO.
De KNO-arts onderzoekt uw strottenhoofd via de mond of via de neus. Langs de mond gebruikt de arts een dun recht kijkbuisje en via de neus een dun beweegbaar buisje.
Zo kan de arts de stembandtrilling en het strottenhoofd goed in beeld brengen en beoordelen. U kunt op het scherm mee kijken.

Het onderzoek duurt ongeveer 40 minuten . Na het onderzoek mag u gewoon eten en en drinken.

Aansluitend aan of voor het onderzoek van de KNO -arts, onderzoekt de logopedist uw manier van spreken en uw ademhaling. Dit gebeurt in de behandelkamer van de polikliniek KNO.

Het kan ook zijn dat u voor het onderzoek bij de logopedist een aparte afspraak krijgt voor uitgebreider onderzoek.

Ook vragen wij u om enkele vragenlijsten in te vullen, zodat de KNO-arts en de logopedist een beter beeld krijgen van uw slikprobleem. Deze vragenlijst ontvangt u 2 weken voor de afspraak.

Onderzoek strottenhoofd

Contact

Hebt u na het lezen van deze informatie nog vragen, neem dan contact met ons op. Polikliniek KNO 043-387 54 00 tijdens de kantooruren

Laatst bijgewerkt op 4 oktober 2023. Bekijk de meest actuele versie van deze folder op: info.mumc.nl/pub-626