Mumc+ foto online folders

Folder

Spraak- en taalproblemen bij kinderen

Informatie voor ouders

U bent door uw huisarts of medisch specialist verwezen naar de polikliniek Logopedie bij het Maastricht UMC+ voor een onderzoek naar spraak- en taalproblemen bij uw kind. Dit in verband met de spraak- en taalontwikkeling die niet goed op gang komt of niet goed verloopt.

We onderzoeken kinderen tussen 1 tot 18 jaar. Het onderzoek wordt vergoed door de zorgverzekeraar. In dit blad krijgt u meer informatie over het onderzoek.

Het kan zijn dat u voor de eerste keer voor onderzoek komt. Ook is het mogelijk dat u komt voor een second opinion omdat met de huidige logopedische behandeling onvoldoende resultaat wordt bereikt en er vragen zijn naar de oorzaak of reden hiervan.

U vindt de Polikliniek Logopedie op niveau 0. Volg B - 0 paars.

 Informatie voor ouders

Onderzoek

Wij zien u en uw kind doorgaans 2 keer voor onderzoek. Houd er rekening mee dat het onderzoek per keer ruim een uur duurt. Wanneer uw kind alleen voor een spraakonderzoek komt wordt het onderzoek over het algemeen in één keer uitgevoerd.

Het onderzoek ziet er als volgt uit:

  • Allereerst vindt er een gesprek plaats met u als ouders / verzorgers om de ontwikkeling van uw kind en het huidige functioneren te bespreken. We stellen vragen over de vroege ontwikkeling, zoals informatie over onder andere voedingsvaardigheden, motorische vaardigheden en het gehoor.
  • Er worden spraak- en taaltesten afgenomen met als doel de spraak- en taalontwikkeling van uw kind in kaart te brengen. Deze zijn afgestemd op de leeftijd en het ontwikkelingsniveau van uw kind. Het kind moet bijvoorbeeld taalopdrachten uitvoeren om zicht te krijgen op het niveau van het taalbegrip, de woordenschat, de zinsbouw, de klankontwikkeling en als uw kind daaraan toe is doen we ook onderzoek naar zijn manier/wijze van vertellen. Tijdens het onderzoek wordt het kind geobserveerd wat betreft taaluitingen en gedrag tijdens communicatie. Als het nodig is, nemen we een articulatietest af en de verstaanbaarheid wordt dan beoordeeld.

Vanuit dit onderzoek volgt een advies dat met u besproken wordt. Verder wordt een schriftelijke rapportage van het advies verstuurd aan de verwijzer, de huisarts, uzelf en eventueel een behandelend logopedist,  als uw kind door ons verwezen wordt voor logopedische behandeling bij u in de buurt.

Vervolgonderzoek

Wanneer we vermoeden dat de taalstoornis niet een op zichzelf staand probleem is, kan het nodig zijn om u door te verwijzen naar de KNO-arts (met gehoortest), de kinderarts, de kinderneuroloog en/of de medisch psycholoog. Ook is het mogelijk dat wij uw kind na een half jaar terug zien voor een vervolgafspraak ter evaluatie van zijn spraak- en taalontwikkeling.

Contact

Mocht u na het lezen van dit blad nog vragen hebben, neem dan gerust contact met ons op. Onze medewerkers van de polikliniek Logopedie staan u graag te woord.

Polikliniek Logopedie                        043-387 71 42

Laatst bijgewerkt op 26 mei 2023. Bekijk de meest actuele versie van deze folder op: info.mumc.nl/pub-637