Mumc+ foto online folders

Folder

Slikspreekuur

Multidisciplinair spreekuur bij de polikliniek KNO

U bent verwezen door uw behandelend arts naar het multidisiplinair spreekuur voor slikstoornissen. Dit spreekuur vindt plaats bij de polikliniek
Keel-, Neus-, Oorheelkunde (KNO) van het Maastricht UMC+.

In dit blad informeren wij u over het onderzoek naar uw slikstoornis. U vindt de polikliniek KNO op niveau 2. Volg H – 2 groen.

Wat betekent multidisiplinair?

Multidiciplinair betekent dat meerdere afdelingen en/of specialisten samenwerken bij uw onderzoek en/of behandeling.

Het spreekuur

Op het afgesproken tijdstip meldt u zich aan de balie van de polikliniek KNO. Houdt u er rekening mee dat een afspraak voor het slikspreekuur ongeveer drie uur kan duren.

De KNO-arts en de logopedist onderzoeken u om de aard en ernst van de slikstoornis te kunnen bepalen. Tijdens het spreekuur krijgt u een aantal onderzoeken.

Onderzoek strottenhoofd

Endoscopisch slikonderzoek

Met behulp van een kleine flexibele camera kijkt de KNO-arts, terwijl u eet en drinkt, via de neus in de keelholte. Dit onderzoek is niet pijnlijk.

Radiologisch slikonderzoek

Met behulp van een röntgenvideo wordt van de slikbeweging een opname gemaakt tijdens het slikken van een kleine hoeveelheid contrastvloeistof of voedingsmiddelen gedrenkt in contrastvloeistof. Dit is niet pijnlijk.

Eet-observatie (op indicatie)

De logopedist observeert u bij het eten van enkele voedinsgmiddelen en doet eventueel een aantal slikoefeningen.

Ook vragen wij u om enkele vragenlijsten in te vullen, zodat de KNO-arts en de logopedist een beter beeld krijgen van uw slikprobleem. Deze vragenlijst ontvangt u 2 weken voor de afspraak.

Contact

Heeft u na het lezen van deze informatie nog vragen. Neem dan contact met ons op:

Polikliniek KNO
043-387 54 00
maandag t/m vrijdag van 8:30 uur tot 17:00 uur

Laatst bijgewerkt op 4 oktober 2023. Bekijk de meest actuele versie van deze folder op: info.mumc.nl/pub-638