_

Folder

Echogeleide barbotage van de schouder

Onderzoek op de afdeling Beeldvorming

Uw arts verwees u voor een infiltratie van het bewegingsapparaat, het gaat hier om een gewricht, pees of slijmbeurs. Een infiltratie is een inspuiting met een vloeistof.
Dit is besproken met uw behandelend arts. Deze behandeling geven we om de klachten rondom het bewegen te verminderen zonder dat u daarvoor een operatie hoeft te krijgen.
De radioloog voert de infiltratie uit. 

Dit onderzoek vindt plaats op de afdeling Beeldvorming van het MUMC+.
De afdeling Beeldvorming heeft verschillende locaties. Kijkt u goed op uw afspraakbrief waar u moet zijn.
Meldt u zich aan de receptie van de aangegeven locatie.

Voorbereiding algemeen

Eten en drinken
U mag voor de behandeling gewoon eten en drinken. 
Behalve als uw behandelend arts u vertelde dat u nuchter moet blijven.

Kleding 
Draag kleding die u gemakkelijk aan en uit kunt trekken. 

Medicijnen 
Over het algemeen kunt u uw medicijnen op de normale manier en tijd innemen.
Kan dat niet? Dan hoort u dit van tevoren van uw behandelend arts.

Meld het als u bloedverdunners gebruikt of kortgeleden gebruikt hebt. Ook wanneer u een stollingsziekte hebt, moet u dit vóór de behandeling doorgeven aan uw arts.

Als u diabetes heeft, kan de infiltratiebehandeling leiden tot een tijdelijke hyperglycemie. We raden aan om de eerste 2 dagen na de infiltratiebehandeling uw glucosespiegel vaker te controleren.

Meld bijzonderheden vooraf 
Laat het ons weten wanneer u een lichamelijke beperking of handicap hebt. Zo kunnen we als het nodig is extra tijd inplannen voor de behandeling.

Infiltratie van het bewegingsapparaat

U heeft al een lange tijd pijnklachten aan een onderdeel van het lichaam wat met bewegen te maken heeft (het bewegingsapparaat). Om uw klachten te verminderen, spuit de radioloog een vloeistof in een onderdeel van het bewegingsapparaat. De radioloog bepaalt met een echoapparaat de plaats waar de vloeistof moet worden toegediend. 
De vloeistof bestaat uit een mengsel van een verdovende vloeistof en een ontstekingsremmer (corticosteroïd).

Duur van de behandeling
Een infiltratie duurt ongeveer 15 minuten.

Risico's
Elke ingreep heeft risico's en dat geldt ook voor een echogeleide infiltratie. Het is een veilige ingreep die meestal zonder problemen verloopt. Een enkele keer treden er complicaties op, zoals een bloeduitstorting rond de plek van de ingreep of een infectie.

Na het onderzoek

U mag na de behandeling naar huis.

De plaats van de infiltratie kan in het begin wat stijf en opgeblazen aanvoelen. 
De pijnstiller werkt ongeveer 8 uur. De ontstekingsremmer begint pas na 2 dagen te werken, met de verwachting dat vanaf dat moment de pijn zal afnemen. De periode dat de ontstekingsremmer werkzaam is kan verschillend zijn, maar in het algemeen maximaal enkele maanden.

Omdat u last kunt hebben van het gebied waar de infiltratie is verricht, raden wij u af om een auto te besturen. Daarnaast kan een autoverzekeraar problemen hebben met het feit dat u na deze behandeling zelf een auto bestuurt.

De uitslag

In een vervolgafspraak bespreekt uw behandelend specialist de resultaten met u. Deze afspraak moet u zelf  maken.

Contact

Kunt u niet komen of heeft u vragen? Bel dan zo
snel mogelijk met de afdeling Beeldvorming.

Afdeling Beeldvorming, Radiologie
Telefoonnummer: 043 - 387 75 00
We zijn bereikbaar van maandag tot en met
vrijdag van 8.00 tot 16.30 uur

Laatst bijgewerkt op 15 februari 2023