MUMC+

Folder

Endeldarmoperatie - rectumresectie

U hebt samen met uw arts besproken dat wij u opnemen voor een rectumoperatie, een rectumresectie. Hier vindt u informatie over onder andere de verschillende operatietechnieken die wij hierbij hanteren, de complicaties en leefregels na de operatie. Bekijk ook de voorlichtingsfilm "naar de operatiekamer". Voor meer informatie kunt u op de vermelde websites kijken.

Naar de OK - ondertitels

De operatie

Bij rectumkanker (endeldarmkanker) is een operatie de meest toegepaste behandeling. Er zijn twee verschillende operatietechnieken mogelijk bij rectumkanker. Afhankelijk van de grootte, de uitgebreidheid, de plaats van de tumor en eventuele operaties die u heeft ondergaan, kan de operatie op traditionele (open) manier plaatsvinden met een grote snee in uw buik of door middel van een kijkoperatie (laparoscopische operatie). Bij een kijkoperatie wordt een kijkbuis en andere operatie-instrumenten via enkele gaatjes in uw buik naar binnen gebracht, en door middel van een kleine snee wordt het darmdeel verwijderd.

Bij de keuze voor een operatietechniek spelen ook uw lichamelijke en/of geestelijke conditie een rol en de eventueel aanwezige uitzaaiingen. Uw behandelend arts zal de verschillende mogelijkheden met u bespreken. Tijdens de operatie wordt het aangedane stuk darm verwijderd. Dit wordt een rectumresectie genoemd. Behalve de tumor worden ook de lymfklieren verwijderd die behoren bij het deel van de darm waarin de tumor zich bevindt. Vooraf aan deze operatie wordt vaker een voorbehandeling gegeven in de vorm van chemotherapie en radiotherapie, of alleen radiotherapie.

Rectumamputatie
APR: abdomino perineale resectie/ rectumresectie

APR: abdomino perineale resectie/rectumresectie

Voor deze ingreep wordt gekozen als de tumor te dicht bij de kringspier ligt om nog een goede aansluiting te kunnen maken. Hierbij wordt het onderste gedeelte van de endeldarm inclusief de anus verwijderd. Van het bovenste uiteinde van de darm wordt een definitief colostoma gemaakt.

Complicaties

Aan elke operatie zijn risico’s verbonden. De kans is klein, maar de arts zal voor de operatie de complicaties met u bespreken. Complicaties zorgen altijd voor een langer herstel.
Algemene complicaties na elke operatie zijn:

 • Nabloeding
 • Infectie of ontsteking
 • Longontsteking
 • Trombose

Na deze operatie kunnen zich de volgende specifieke complicaties voordoen:

 • Vertraagd op gang komen van de darmen: de darm heeft stil gelegen tijdens de operatie en heeft soms langer  tijd nodig om weer op gang te komen

Ontslag en weer thuis

Als alles goed gaat, mag u naar huis vanaf de derde dag na de operatie mits aan de volgende voorwaarden is voldaan:

 • u heeft ontlasting gehad
 • u bent in staat uzelf weer te verzorgen
 • u geen koorts heeft
 • u goed kan bewegen
 • u verdraagt normaal eten
 • u heeft goede pijnbestrijding

Uiteraard wordt de definitieve beslissing of u naar huis mag in overleg met u genomen. Bij ontslag krijgt u een afspraak mee voor de poliklinische controle.

Na de operatie heeft u twee wonden: de wond van de buik en een wond van de bilnaad (perineum). De wond van de bilnaad is een wond op een lastige plek die pijn kan veroorzaken,  met name tijdens het zitten. Deze pijn kan tot enkele weken na de operatie aanhouden. De wond zit op een broeierige plek tussen uw billen en kan gemakkelijk ontstoken raken. Ook kan deze nog langer tijd (bloederig) vocht lekken, dit wordt na verloop van tijd helder. Het kan daardoor soms langer duren voordat de wond geheeld is.

 

Wij geven de volgende adviezen met betrekking tot de wond van de bilnaad.

 • Spoel de wond 1 a 2 keer per dag schoon met de douchekop. Gebruikt zo nodig een maandverband of een gaasje om het vocht op te vangen en verschoon dit regelmatig.
 • Douchen en bad: Bij een normale wondgenezing mag u thuis gewoon weer douchen. Zolang de wonden niet helemaal hersteld zijn, mag u niet in bad. Voor mensen met een open wond of een lekkende wond, gelden andere richtlijnen. Deze worden ( als deze van toepassing zijn) met u besproken.
 • Als u na de operatie naar huis gaat, zult u nog niet volledig hersteld zijn. U kunt nog verzwakt zijn van de operatie. U kunt ook nog last hebben van uw wonden, maag of darmen. Deze klachten kunnen u ongerust maken. Zolang het eten en drinken goed gaat en u goed kan bewegen zoals tijdens uw ziekenhuisopname, gaan wij ervan uit dat u rustig aan het herstellen bent.

Het is belangrijk dat u ontlasting heeft, goed blijft plassen en geen koorts heeft (38.5 of hoger).

Bij twijfel of verslechtering van uw conditie, zoals minder eetlust, (misselijkheid en braken), geen ontlasting meer hebben of juist veel ontlasting bij een dunne darm stoma, wondproblemen, aanhoudende pijnklachten die niet verdwijnen na het innemen van pijnstillende medicatie, of koorts (boven 38.5), kunt u contact opnemen.

 

Lichte huishoudelijke taken, zoals koken, afwassen en afstoffen kunt u vrij snel naar eigen inzicht weer doen. Vermijd de eerste 6 weken zware huishoudelijke werkzaamheden. U mag in principe doen, waar u toe in staat bent, maar probeer naar uw lichaam te luisteren en rekening te houden met pijnklachten en vermoeidheidsklachten. Het is wel belangrijk om na een operatie weer in beweging te komen. Als u niet of weinig beweegt, gaan de spieren snel achteruit. Wandelen is een goede vorm van bewegen.

Wandelen is goed om uw conditie te verbeteren. U kunt weer fietsen zodra de wond in de bilnaad is genezen.

MUMC+

Contact

Bij vragen of problemen vóór uw behandeling, kunt u zich het beste wenden tot de verpleegkundig specialist of  uw behandelend arts in het ziekenhuis. Wanneer zich na de operatie thuis problemen voordoen, neem dan contact op met de verpleegkundig specialist of de polikliniek Oncologie tijdens kantooruren. ’s Avonds of in het weekend belt u met de Spoed Eisende Hulp van het ziekenhuis. Vraagt u naar de dienstdoende chirurg.

 • Polikliniek Oncologie 043 - 387 64 00
 • Verpleegkundig specialist coloncare Christel Gielen 043-3876543, sein 7852
 • Verpleegkundig specialist coloncare Kim Reynders 043-3876543, sein 1507
 • Spoed Eisende Hulp 043 - 397 67 00 

Voor informatie over de opnamedag en tijd belt u met bureau opname: 
043 - 387 53 30

Websites

Laatst bijgewerkt op 23 maart 2023. Bekijk de meest actuele versie van deze folder op: info.mumc.nl/pub-69