Mumc+ foto online folders

Folder

24-uurs pH-metrie slokdarm kind

Zonder zuurremmers

In overleg met de behandelend arts heeft u afgesproken een 24-uurs meting van de zuurgraad van de slokdarm uit te laten voeren bij uw kind. In dit informatieblad leest u alles wat voor u belangrijk is in verband met dit onderzoek.

Het doel van de zuurmeting is vast te stellen of zure maaginhoud vanuit de maag naar de slokdarm terugstroomt (reflux). Ook kan worden onderzocht of de klachten worden veroorzaakt door terugvloed van zuur.

Voorbereiding

  • Drie dagen voor het onderzoek mag uw kind geen zuurremmende medicijnen gebruiken.
  • Uw kind moet drie uur voor het onderzoek nuchter te zijn.

Het onderzoek

Op het afgesproken tijdstip meldt u zich bij de Functiekamer MDL-ziekten op niveau 2. Volg G2 – Groen.

Bij een 24-uurs zuurmeting wordt er een dunne katheter via de neus tot in de slokdarm gebracht. Deze katheter komt een aantal centimeters boven de maagingang te liggen. Tijdens het inbrengen mag uw kind eventueel water drinken zodat de katheter makkelijk naar binnen glijdt.

Nadat de katheter is ingebracht, wordt deze gekoppeld aan een draagbaar registratiekastje. Uw kind draagt dit kastje in een tasje om zijn/haar hals of over de schouder. Uw kind kan hier gewoon mee naar huis. Voordat uw kind naar huis gaat, wordt er nog een röntgenfoto gemaakt om te kijken of de katheter goed geplaatst is.

 

Tijdens de 24 uurs zuurmeting mag en kan uw kind gewoon eten en drinken. Hij/zij hoeft geen speciaal dieet te volgen, tenzij hij/zij dat om andere redenen al doet. Probeer tijdens de meting zo veel mogelijk de “gewone” dagindeling aan te houden. Belangrijk is tijdens de meting een dagboek bij te houden. U krijgt van de verpleegkundige, die het onderzoek verricht, instructies mee. Na 24 uur komt u terug naar de functiekamer om het registratiekastje in te leveren.

Na het onderzoek mag uw kind zijn/haar medicijnen weer innemen.

Mogelijke complicaties
Bij dit onderzoek doen zich gewoonlijk geen complicaties voor.

Contact

Als u na het lezen van dit informatieblad nog vragen heeft, kunt u deze stellen aan uw behandelend arts of bellen met de Functiekamer Maag-, Darm-, Leverziekten van het Maastricht UMC+ via tel. 043 – 387 53 61  (op werkdagen van 08:00 tot 16:30 uur) of stuur een e-mail naar functiekamer.mdl@mumc.nl.

Laatst bijgewerkt op 31 mei 2022. Bekijk de meest actuele versie van deze folder op: info.mumc.nl/pub-708