MUMC+

Folder

Zorgprogramma dikke darmkanker

Met deze informatie willen we u informeren over de
onderzoeken en afspraken die u in de komende periode heeft.

Iedereen die hoort dat de kans groot is dat hij/zij dikke darmkanker heeft, schrikt en wil zo snel mogelijk zekerheid hierover hebben.

Het colorectale team van de polikliniek oncologie is gespecialiseerd in het onderzoeken, behandelen en begeleiden van patiënten met dikke darmkanker. Door de nauwe samenwerking tussen de maag-darm-leverarts (MDL-arts), internist/oncoloog, chirurg, radioloog, patholoog en de verpleegkundig specialist coloncare is het mogelijk u binnen ongeveer twee weken de uitslag van alle onderzoeken te geven en de behandeling te bespreken. Bovendien kunnen snel afspraken worden gemaakt over de verdere begeleiding.

Overzicht onderzoeken

Het kan zijn dat in uw specifieke situatie wordt afgeweken van onderstaand overzicht. Als dit zo is wordt dat met u besproken.

  • U heeft een kijkonderzoek van de dikke darm (colonoscopie) gehad. Hierbij zijn biopten (stukjes weefsel) afgenomen die in het laboratorium worden onderzocht. De definitieve uitslag van dit onderzoek is pas na drie dagen beschikbaar.
  • De arts die de colonoscopie verrichtte, acht de kans groot dat u dikke darmkanker heeft. Daarom krijgt u binnen drie dagen (na de colonoscopie) een gesprek met de verpleegkundig specialist coloncare.
  • De behandeling van dikke darmkanker bestaat bijna altijd uit een operatie. Ondanks dat het nog niet helemaal zeker is dat u kanker hebt, wordt al begonnen met de voorbereidingen voor de eventuele operatie. Zo hoeft u, als u geopereerd moet worden, minder lang te wachten.

Uw eerste polikliniek bezoek

De coloncare verpleegkundige informeert u over het traject dat u gaat volgen. U krijgt een map met daarin informatie en de afspraken voor de onderzoeken en polikliniek bezoeken.

balie OC MUMC+

Onderzoeken

De verpleegkundig specialist coloncare vraagt onderzoeken aan om te kijken in welk stadium de ziekte zich bevindt. Het gaat hierbij om de volgende onderzoeken:

  • Bloedonderzoek
  • CT scan van de buik en longen

Sommige onderzoeken vragen enige voorbereiding van u. De verpleegkundig specialist coloncare legt u, als dit nodig is, een en ander uit. Ook ontvangt u vooraf nog schriftelijke informatie hierover. We proberen deze onderzoeken en afspraken zoveel mogelijk op één dag te regelen.

Uw tweede polikliniekbezoek

De MDL- arts of chirurg informeert u over de aandoening, neemt uw ziektegeschiedenis met u door en doet lichamelijk onderzoek.

Nadat alle onderzoeken zijn afgerond is er een bespreking waarin een behandelvoorstel voor u wordt besproken met alle betrokken specialisten. U bent hierbij niet aanwezig. Daarna bezoekt u de polikliniek Chirurgie (locatie polikliniek Oncologie) en het behandelplan wordt met u besproken.

U krijgt de uitslagen van de onderzoeken en een behandelvoorstel van de chirurg. Ook wordt besproken of u naar verwachting een stoma krijgt of niet. Overigens kan dit niet altijd van tevoren bepaald worden. U krijgt verdere informatie van de verpleegkundig specialist coloncare over de ziekenhuisopname en de operatie. Als dit nodig is wordt u doorverwezen naar de stomaverpleegkundige.

U krijgt telefonisch én schriftelijk bericht over de opnamedatum voor uw operatie. We streven ernaar u binnen drie weken, na het stellen van de diagnose, te opereren.

Als het nodig is, regelt de verpleegkundige van de verpleegafdeling, na de operatie, thuiszorg voor u.

Na de operatie wordt u geïnformeerd over het vervolgtraject. De uitslagen zijn ongeveer twee weken na de operatie bekend. Op de polikliniek wordt u hierover geïnformeerd. Wat de mogelijkheden zijn is sterk afhankelijk van uw persoonlijke situatie en het resultaat van de operatie.

Afspraken

Als blijkt dat uw voedingstoestand niet voldoende is krijgt u een afspraak met een diëtist.

U krijgt een afspraak bij de anesthesioloog (op de polikliniek Anesthesie). Deze afspraak is vóór of na dat u bij de chirurg bent geweest. De anesthesioloog geeft u alleen informatie over alles wat met de anesthesie te maken heeft. Vragen over operatietechnieken kunt u stellen aan de chirurg. De anesthesioloog bepaalt of er nog aanvullend onderzoek nodig is.

balie OC MUMC+
MUMC+

Contact

Bij vragen of problemen kunt u bellen of mailen met onze verpleegkundig specialisten coloncare. Zij zijn bereikbaar van maandag t/m vrijdag tijdens kantooruren: 043 - 3876543.

Christel Gielen: sein 7852 E: christel.gielen@mumc.nl
Kim Reynders:   sein 1507  E: kim.reynders@mumc.nl
(vermeld in de mail uw volledige naam, uw geboortedatum en uw telefoonnummer)

Websites

Laatst bijgewerkt op 29 februari 2024. Bekijk de meest actuele versie van deze folder op: info.mumc.nl/pub-71