MUMC+

Folder

Zorgprogramma endeldarmkanker

Informatie over het zorgprogramma.

De polikliniek colon (darm)care is gespecialiseerd in het onderzoeken, behandelen en begeleiden van patiënten met endeldarmkanker. Door de werkwijze van de polikliniek is het mogelijk binnen korte tijd alle benodigde informatie te krijgen om zo snel mogelijk de juiste behandeling te starten. Door de nauwe samenwerking tussen de maag-darm-leverarts (MDL- arts), internist-oncoloog, chirurg, radioloog, patholoog en coloncare verpleegkundige is het mogelijk u binnen ongeveer twee weken de uitslag van alle onderzoeken te geven en de behandeling te bespreken. Ook worden afspraken gemaakt over de verdere begeleiding.

Overzicht onderzoeken

Het kan zijn dat in uw specifieke situatie wordt afgeweken van onderstaand overzicht. Als dit zo is, wordt dat met u besproken.

  • U heeft een kijkonderzoek van de dikke darm (colonoscopie) gehad. Hierbij zijn biopten (stukjes weefsel) afgenomen die in het laboratorium worden onderzocht. De definitieve uitslag van dit onderzoek is pas na minimaal drie dagen beschikbaar.
  • De arts die de colonoscopie verrichtte, acht de kans groot dat u endeldarmkanker heeft en daarom krijgt u binnen drie dagen (na de colonoscopie) een gesprek met de coloncare verpleegkundige.
  • De behandeling van endeldarmkanker bestaat bijna altijd uit een operatie. Het moment van de operatie hangt af van de eventuele voorbehandeling die nodig is in de vorm van bestraling en/of chemotherapie. Ondanks dat het nog niet helemaal zeker is dat u kanker heeft, wordt al begonnen met de voorbereidingen voor de eventuele operatie. Zo hoeft u, als u geopereerd moet worden, minder lang te wachten.

Uw eerste polikliniekbezoek

De coloncare verpleegkundige informeert u over het traject dat u gaat volgen. U krijgt een informatiemap met daarin informatie en de afspraken voor de onderzoeken en polikliniek bezoeken.

balie OC MUMC+

Onderzoeken

De coloncare verpleegkundige vraagt onderzoeken aan om te kijken in welk stadium de ziekte zich bevindt. Het gaat hierbij om de volgende onderzoeken:

  •  Bloedonderzoek
  •  CT van de buik en longen
  •  MRI endeldarm

Sommige onderzoeken vragen enige voorbereiding van u. De coloncare verpleegkundige legt u, als dit nodig is, een en ander uit. Ook ontvangt u vooraf nog schriftelijke informatie hierover.

We proberen deze onderzoeken en afspraken zoveel mogelijk te regelen binnen één week.

Afspraken en tweede polikliniekbezoek

Als blijkt dat uw voedingstoestand niet voldoende is krijgt u een afspraak met een diëtist.

Uw behandelend arts

.....................................
Afspraak chirurg
 
.....................................
Afspraak röntgen, niveau 3
 
.....................................
Afspraak radiotherapeut
 
.....................................
Afspraak internist/oncoloog
 
.....................................
Afspraak diëtist
 
.....................................
Afspraak anesthesie
 
.....................................
Afspraak stomaverpleegkundige .....................................

 

Uw tweede polikliniekbezoek

De arts (MDL- arts of chirurg) informeert u over de aandoening en neemt u voorgeschiedenis met u door en doet lichamelijk onderzoek. Nadat alle onderzoeken zijn afgerond is er een bespreking, waarin een behandelvoorstel voor u wordt besproken met alle betrokken specialisten. U bent hierbij niet aanwezig.

U wordt hierover door de chirurg of MDL- arts geïnformeerd na de bespreking. Daarna bezoekt u de polikliniek Chirurgie (locatie polikliniek Oncologie).

Als u voorbehandeld moet worden met radiotherapie en eventueel chemotherapie wordt dit met u besproken.

U krijgt verdere informatie van de coloncare verpleegkundige over eventuele vervolgafspraken bij radiotherapeut en internist-oncoloog.

De voorbehandeling kan bestaan uit 5 bestraling of een cyclus van 25 bestralingen met chemotherapie. Afhankelijk daarvan kan de operatiedatum dan bepaald worden.

Als u geen voorbehandeling krijgt informeert de coloncare verpleegkundige u over de vermoedelijke operatiedatum, ziekenhuisopname en de operatie. Krijgt u een stoma dan wordt u doorverwezen naar de stomaverpleegkundige.

U krijgt een afspraak bij de anesthesioloog (op de polikliniek Anesthesie). Deze afspraak vindt plaats vóór of na dat u bij de chirurg bent geweest. De anesthesioloog geeft u alleen informatie over alles wat met de anesthesie te maken heeft. Vragen over operatietechnieken kunt u stellen aan de chirurg. De anesthesioloog bepaald of er nog aanvullend onderzoek nodig is.

  • U krijgt telefonisch en schriftelijk bericht over de opnamedatum voor uw operatie.
  • Als het nodig is, regelt de verpleegkundige van de verpleegafdeling, na de operatie, thuiszorg voor u.
  • Na de operatie wordt u geïnformeerd over het vervolgtraject. De uitslagen zijn ongeveer twee weken na de operatie bekend. Op de polikliniek wordt u hierover geïnformeerd. Wat de mogelijkheden zijn is sterk afhankelijk van uw persoonlijke situatie en het succes van de operatie.
MUMC+

Contact

Bij vragen of problemen kunt u bellen of mailen met onze verpleegkundig specialisten coloncare. Zij zijn bereikbaar op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag tijdens kantooruren: 043 - 3876543.

Christel Gielen: sein 7852 E: christel.gielen@mumc.nl
Kim Reynders:   sein 1507  E: kim.reynders@mumc.nl
(vermeld in de mail uw volledige naam, uw geboortedatum en uw telefoonnummer)

Websites

Websites

Laatst bijgewerkt op 31 oktober 2023. Bekijk de meest actuele versie van deze folder op: info.mumc.nl/pub-72