Mumc+ foto online folders

Folder

Parkinson of Tremor: Diepe Hersenstimulatie (DBS), de screeningsfase

Wij gaan onderzoeken of Diepe Hersenstimulatie een geschikte operatie is voor u. Afgekort noemen we deze operatie DBS. Uw arts heeft hierover met u gesproken. U wordt voor deze screening, ofwel voor dit onderzoek, opgenomen in het ziekenhuis. Dit doen we om te bekijken of deze behandeling helpt om uw klachten te verminderen.

Het is belangrijk om te bepalen of u de ziekte van Parkinson, Essentiële Tremor of een andere aandoening heeft. Sommige aandoeningen geven namelijk bijna dezelfde klachten. Maar DBS helpt niet voor alle aandoeningen.

Tijdens de screening verzamelen we gegevens. Deze helpen om te bepalen of DBS zinvol is.

In deze folder leest u meer over het onderzoek en de opname in het ziekenhuis.

De screeningsfase
Inwendige pacemaker, hoog op de borst geplaatst

Doel van diepe hersenstimulatie

Bij de Diepe Hersenstimulatie plaatsen we 1 of 2 fijne elektroden in uw hersenen. Dat doen we om een specifiek punt diep in de hersenen te beïnvloeden via elektrische stroomstootjes. Dat punt in de hersenen noemen we de Nucleus Subthalamicus, Globus Pallidus of de Thalamus. De operatie is bedoeld om stoornissen in uw beweging te verbeteren.

Het Bewegingsstoornissenteam

Tijdens de opname in het ziekenhuis wordt u begeleid door verschillende hulpverleners. Het team dat zich bezighoudt met stoornissen aan uw beweging bestaat uit:

 • Neuroloog
 • Neurochirurg
 • Psychiater
 • Arts-assistent (in opleiding tot specialist)
 • Klinisch neuropsycholoog
 • Verpleegkundig specialist
 • Casemanager
 • Verpleegkundige van de afdeling
 • Logopedist
 • Fysiotherapeut
 • Ergotherapeut
 • Maatschappelijk werker

De verschillende hulpverleners worden alleen ingeschakeld als dit nodig is.

De screeningsopname

Voor de screening wordt u opgenomen in het ziekenhuis. U krijgt hiervoor een uitnodiging van het secretariaat Neurologie. U blijft ongeveer 2 dagen in het ziekenhuis, op verpleegafdeling C5. Tijdens de opname plannen wij de volgende onderzoeken en gesprekken.

 • Tijdens dit onderzoek vullen we samen een vragenlijst in. Dat doen we mét medicatie en zonder medicatie. Met dit onderzoek leggen we vast hoe u reageert op medicatie. En hoe ernstig uw klachten zijn. Wij vragen u ook om opdrachten uit te voeren. Zo zien we welke verschijnselen van de ziekte van Parkinson of Tremor u heeft. Hiervan maken wij video-opnames. Dit doen we ook 2 keer. Eén keer met en één keer zonder medicatie. Het is daarom belangrijk dat u op de dag van dit onderzoek niet zelf uw medicatie inneemt. In de uitnodigingsbrief leest u wanneer u de laatste medicatie inneemt voor dit onderzoek.

 • Samen met de casemanager kijkt u naar een film. Deze laat zien wat er op de dag van de operatie gebeurt. Tijdens de film kunt u vragen stellen.

 • U krijgt uitleg over de narcose/anesthesie tijdens uw operatie. Dit is de verdoving die u krijgt. U hoort ook welke risico’s er zijn voor uw gezondheid. U krijgt deze uitleg van een anesthesiemedewerker.

 • We maken een MRI-scan van de hersenen. Dat doen we om te beoordelen of de operatie technisch uitvoerbaar is. In de folder over de MRI-scan leest u meer over dit onderzoek.

 • In een gesprek met de neuropsycholoog krijgt u uitleg over het neuropsychologisch onderzoek. Dit onderzoek richt zich op uw denkvermogen, stemming en gedrag. Uw partner of een familielid mag bij dit gesprek aanwezig zijn. Ook krijgt u een testonderzoek met diverse opdrachten.

De uitslag

De resultaten van deze onderzoeken en gesprekken worden besproken in het team. Daarna hoort u of een Diepe Hersenstimulatie zinvol is.

De neuroloog bespreekt deze beslissing met u. Dat gebeurt telefonisch of tijdens een afspraak. Komt u in aanmerking voor deze operatie? Dan beslist u samen met de neuroloog of u dit wilt. Soms lukt het niet meteen om al een datum voor de operatie door te geven. Dan hoort u die later.

Voor de operatie volgt er nog een afspraak met de neurochirurg. Hij/zij legt dan nog een keer uit wat de operatie inhoudt. En welke risico’s er zijn. U krijgt ook de folder "Diepe hersenstimulatie bij Parkinsonpatiënten en Essentiële Tremor. De operatie". Hierin leest u meer over de operatie.

Contact

Heeft u tijdens de opname vragen? Dan kunt u deze stellen aan de verpleegkundige, uw arts of de casemanager. Of aan de mensen die de verschillende onderzoeken uitvoeren.

Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen? Neem dan contact op met de casemanager DBS (). Telefoon: 043- 3874054

Polikliniek Neurologie
Telefoon: 043 – 387 65 00

Websites

Laatst bijgewerkt op 12 september 2023. Bekijk de meest actuele versie van deze folder op: info.mumc.nl/pub-722