Mumc+ foto online folders

Patiëntinformatie

Parkinson of Tremor: Diepe Hersenstimulatie (DBS), de screeningsfase

De screeningsfase

U hebt met uw behandelend arts besloten omte onderzoeken of Diepe Hersenstimulatie (DHS) een geschikte behandeling is voor u.

Het doel van de screeningsopname in het ziekenhuis is om een goede inschatting te maken of DHS gaat helpen uw klachten te verminderen.

Allereerst is het belangrijk om te bepalen of u de ziekte van Parkinson dan wel essentiële tremor of een andere aandoening heeft.

Sommige aandoeningen geven namelijk bijna dezelfde klachten, maar niet voor alle aandoeningen helpt DHS.

Er worden gegevens verzameld tijdens de screeningsopname die helpen om te bepalen of de een diepe herstenstimulatie operatie zinvol is.

Op dit informatieblad leest u hoe deze screeningsopname verloopt.

De screeningsfase

Doel van diepe hersenstimulatie

Bij de diepe hersen stimulatie worden één of twee fijne elektroden in de hersenen geïmplanteerd om een specifiek punt diep in de hersenen door middel van elektrische stroompulsjes te beïnvloeden. Dat punt heet de Nucleus Subthalamicus, Globus Pallidus of de Thalamus. Het doel van de operatie is vooral gericht op verbetering van uw bewegingsstoornissen.

Het Bewegingsstoornissenteam

Tijdens de screeningsopname wordt u begeleid doorverschillende hulpverleners. Het bewegingsstoornissenteam bestaat uit een neuroloog, een neurochirurg, een psychiater, een klinisch neuropsycholoog, een verpleegkundig specialist en een casemanager.

Ook een verpleegkundige van de afdeling maakt deel uit van het team evenals een logopediste, fysiotherapeut, ergotherapeut, en een maatschappelijk werker. De verschillende leden worden alleen ingeschakeld als dit nodig is.

De screeningsopname

U krijgt een uitnodiging van het secretariaat Neurologie voor een opname van ongeveer 2 dagen op verpleegafdeling C5. Tijdens de opname worden de volgende onderzoeken gepland:

 • ON-OFF/tremor-onderzoek

  dit is een onderzoek waarbij wij samen met u een scorelijst/vragenlijst invullen zowel mét en zonder medicatie. Dit onderzoek is belangrijk om de reactie van medicatie en de ernst van uw klachten te kunnen vastleggen. Ook vragen wij u opdrachten uit te voeren om te zien welke verschijnselen van de ziekte van Parkinson of tremor u heeft. Hiervan maken wij video-opnames. Het onderzoek wordt tweemaal uitgevoerd, eenmaal zonder en eenmaal met medicatie. Het is daarom belangrijk dat u op de dag van dit onderzoek geen medicatie heeft ingenomen. In de uitnodigingsbrief leggen we uit wanneer u de laatste medicatie inneemt.

 • Voorlichtingsfilm

  tijdens de opname wordt een film waarin de dag van de operatie wordt getoond samen met de case-manager afgespeeld. Tijdens de film is er gelegenheid tot het stellen van aanvullende vragen.

 • Anesthesie

  u krijgt apart informatie over de narcose/anesthesie tijdens uw operatie en een beoordeling van de gezondheidsrisico`s voor de operatie door een anesthesie medewerker.

 • MRI-scan van de hersenen

  u krijgt het patiënten informatieblad MRI- en een MRI onderzoek van de hersenen. Een MRI onderzoek is nodig om te beoordelen of de operatie technisch uitvoerbaar is.

 • Neuropsychologisch onderzoek

  het neuropsychologisch onderzoek richt zich op uw denkvermogen, stemming en gedrag. U krijgt een gesprek met de neuropsycholoog samen met uw partner of familielid. Ook krijgt u een testonderzoek met diverse opdrachten.

De uitslag

In een vergadering met het Bewegingsstoornissenteam worden de resultaten besproken. Dan wordt er besloten of het team een diepe hersenstimulatie zinvol acht.

De beslissing van het behandelteam wordt telefonisch of in een aparte afspraak met uw neuroloog met u besproken. Als naar voren komt dat u in aanmerking komt voor deze operatie, dan beslist u samen met de neuroloog over de eventuele operatie.

Wanneer de beslissing op een operatie is gevallen dan lukt het ons helaas niet altijd om u meteen al de exacte operatiedatum te vertellen.

Voor de operatie volgt er nog een aparte afspraak met de neurochirurg om u nogmaals in te lichten over de operatie en de risico`s.

Er is ook een apart informatieblad die uitlegt hoe de gang van zaken is rondom de operatie.
De titel van dit blad is: "Diepe hersenstimulatie bij Parkinsonpatiënten en Essentiële tremor. De operatie".

Contact

Tijdens de opname kunt u vragen stellen aan de verpleegkundige, uw behandelend arts en/of de casemanager of degenen die de verschillende onderzoeken uitvoeren.

Als u na het lezen van dit informatieblad thuis nog dringende vragen hebt, dan kunt u op werkdagen, tijdens kantooruren, contact opnemen met de case manager.

Polikliniek Neurologie: 043 - 3876500

Laatst bijgewerkt op 25 oktober 2021