Mumc+ foto online folders

Folder

Ontslaginformatie Orthopedie; verwijderen van pennen, schroeven of platen (osteosynthese-materiaal)

Informatie voor thuis

U bent opgenomen geweest op verpleegafdeling A2 van het Maastricht UMC+ (MUMC+) na een operatie/behandeling.

Deze informatie geeft u instructies over de nazorg thuis en wat u moet doen bij lichamelijke klachten. Het kan ook zijn dat de arts andere afspraken met u maakt die afwijken van deze aanwijzingen.

*Arts

De wond

Het drukverband om de wond mag u thuis na drie dagen verwijderen. De pleister kan dan verschoond worden.
Bescherm de wond tegen de zon!

Belasten/bewegen

Uw arts maakt met u afspraken over hoe en wanneer u het geopereerde lichaamsdeel weer mag bewegen/belasten.

Hechtingen

Als uw wond gehecht is, worden de hechtingen poliklinisch verwijderd. Mogelijk zitten er nog bruine steunpleistertjes (steri-strips) op de wond. Deze laten in de loop van de week los, zo niet dan worden ze op de poli verwijderd. U krijgt van de afdeling een afspraak mee voor controle op de Polikliniek Orthopedie voor ongeveer tien dagen na de operatie. U vindt de polikliniek Orthopedie op niveau 1. Volg 7- H blauw.

Douchen en baden

U mag douchen nadat het drukverband verwijderd is, tenzij de arts iets anders met u heeft afgesproken. Zorgt u er wel voor dat de wond na het douchen weer goed droog gedept wordt met een schone handdoek. Het wordt afgeraden om een bad te nemen omdat de wond dan kan verweken.

Werken, sporten, autorijden

Het kan zijn dat u zich de eerste dagen thuis nog niet zo lekker en fit voelt. Dit komt omdat u narcose of verdoving heeft gehad. De eerste 24 uur na de operatie/behandeling mag u dan ook niet zelf autorijden. Uw arts zal u vertellen of u het bot weer mag belasten. Hervatten van activiteiten zoals werken of sporten dient u te overleggen met uw arts.

Problemen

Wanneer u thuis problemen ondervindt, neem dan contact op met de Polikliniek Orthopedie (tijdens kantooruren), de Spoed Eisende Hulp (buiten kantooruren en in het weekend) of uw huisarts. De huisarts kan u, als dit nodig is, doorverwijzen naar het ziekenhuis.

Problemen die thuis kunnen voorkomen zijn:

  • Aanhoudende pijnklachten die niet verdwijnen na het innemen van pijnstillende medicatie.
  • Aanhoudende temperatuur verhoging boven 38 graden.
  • Nabloeding.
  • Roodheid en zwelling van het wondgebied.
  • Verlies van vies geurend wondvocht.

Speciale richtlijnen

 

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Pijnmedicatie


...........................................maal daags..................tablet(ten)
...........................................maal daags...................tablet(ten)
...........................................maal daags...................tablet(ten) 

Regelmatige inname van pijnstilling bevordert het herstel!

Contact

Als u nog vragen heeft, dan kunt u deze stellen aan de orthopeed tijdens de polikliniek controle.

Polikliniek Orthopedie
043-387 69 00 (tijdens kantooruren)

Spoed Eisende Hulp (SEH)
043-387 67 00 (buiten kantooruren en in het weekend)

Laatst bijgewerkt op 16 oktober 2023. Bekijk de meest actuele versie van deze folder op: info.mumc.nl/pub-737