Mumc+ foto online folders

Folder

Ontslaginformatie Orthopedie; hallux valgus (standcorrectie van de dikke teen)

Informatie voor thuis

U bent opgenomen geweest op verpleegafdeling A2 van het Maastricht UMC+ (MUMC+), na een operatie/behandeling. Deze informatie geeft u instructies over de nazorg thuis en wat u moet doen bij lichamelijke klachten.

Het kan ook zijn dat de arts andere afspraken met u maakt die afwijken van deze aanwijzingen.

*Arts

De wond

Het drukverband/gips wordt bij controle op de polikliniek verwisseld of verwijderd. Specifieke verbandvoorschriften vindt u onder het kopje “speciale richtlijnen”. Bescherm de wond tegen de zon!

Hechtingen

Als uw wond gehecht is, worden de hechtingen poliklinisch verwijderd.
U krijgt van de afdeling een afspraak mee voor controle op de Polikliniek Orthopedie voor ongeveer tien dagen na de operatie.

Douchen en baden

U mag douchen tenzij de arts iets anders met u heeft afgesproken. Houdt het verband/gips droog door er bijvoorbeeld een plastiek zak over te doen en deze goed af te tapen.

Werken, sporten, autorijden

Het kan zijn dat u zich de eerste dagen thuis nog niet zo lekker en fit voelt. Dit komt omdat u narcose of verdoving heeft gehad. De eerste 24 uur na de operatie/behandeling mag u dan ook niet zelf autorijden. Met gips of drukverband om de voet mag u helemaal niet autorijden! Hervatten van activiteiten zoals werken of sporten overlegt u eerst met uw arts. U kunt lichte activiteiten uitbreiden zonder te forceren.

Problemen

Wanneer u thuis problemen ondervindt, neem dan contact op met de Polikliniek Orthopedie (tijdens kantooruren), de Spoed Eisende Hulp (buiten kantooruren en in het weekend) of uw huisarts. De huisarts kan u, als dit nodig is, doorverwijzen naar het ziekenhuis.
Problemen die thuis kunnen voorkomen zijn:

 • Aanhoudende pijnklachten die niet verdwijnen na het innemen van pijnstillende medicatie.
 • Aanhoudende temperatuur verhoging boven 38 graden.
 • Nabloeding.
 • Roodheid en zwelling van het wondgebied.
 • Verlies van vies geurend wondvocht.

Speciale richtlijnen bij Hallux Valgus operatie

 • Het drukverband blijft zitten tot aan de eerste polikliniek controle. Dan worden ook de hechtingen verwijderd en een nachtspalk aangemeten. De spalk moet u drie maanden ’s nachts dragen.
 • U mag op de hak steunen. U krijgt een speciale schoen aangemeten, de Darco-schoen. Bij het lopen kunt u gebruik maken van een kruk.
 • De eerste twee weken de voet zoveel mogelijk hoog houden.

Speciale richtlijnen bij Hohman operatie

 • Twee weken onbelast lopen met krukken.
 • Bij het eerste polikliniek bezoek worden de hechtingen verwijderd en krijgt u een hal onder het gips en mag u belast lopen.
 • Na zes weken wordt het gips verwijderd en een röntgenfoto gemaakt.
 • De zes weken dat gips draagt moet u dagelijks u zelf een spuitje Fraxiparine (bloedverdunner) zetten om trombose in het been te voorkomen

Speciale richtlijnen

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Pijnmedicatie

 

...........................................maal daags..................tablet(ten)
...........................................maal daags...................tablet(ten)
...........................................maal daags...................tablet(ten) 

Regelmatige inname van pijnstilling bevordert het herstel!

Contact

Als u nog vragen heeft, kunt u deze stellen aan de orthopeed tijdens de polikliniek controle.

Polikliniek Orthopedie
043-387 69 00 (tijdens kantooruren)

Spoedeisende Hulp (SEH)
043-387 67 00 (buiten kantooruren en in het weekend)

Laatst bijgewerkt op 16 oktober 2023. Bekijk de meest actuele versie van deze folder op: info.mumc.nl/pub-738