Mumc+ foto online folders

Folder

Rug: Welkom op het Kinderrugspreekuur

De eerste afspraak van uw kind

Uw kind is verwezen naar het spreekuur voor kinderen met rugproblemen op de polikliniek Orthopedie, het Kinderrugspreekuur. In dit informatieblad leest u wat u en uw kind kunnen verwachten als u het Kinderrugspreekuur bezoekt.

U vindt de polikliniek Orthopedie op niveau 1. Volg Route 6 Niveau 1 (Blauw).

Voor wie?

In het Kinderrugcentrum onderzoeken en behandelen we kinderen van 0 tot 18 jaar met (mogelijke) rugaandoeningen.

Verwijzing en opvragen informatie

Voor de eerste afspraak heeft uw kind een verwijzing nodig van uw huisarts of specialist. Zo nodig vragen wij eerder gemaakte röntgenfoto’s en/of medische informatie op, voordat u met uw kind de eerste keer op ons spreekuur komt.

Patiëntenplaatje en pasfoto

Is dit het eerste bezoek van uw kind aan het
Maastricht UMC+, laat dan eerst een patiëntenpas en een
pasfoto maken bij Servicepunt Patiëntenregistratie, niveau 1 op het Poliplein. De pasfoto wordt opgenomen in het digitale medisch dossier. Neemt u een pasje van uw ziektekostenverzekering en een legitimatiebewijs mee. Kijk voor meer informatie op mumc.nl.

Het Team

Het team bestaat uit gespecialiseerde rug-orthopeden, de gespecialiseerd rugverpleegkundige, de physcian assistant, gipsverbandmeesters en de instrumentmaker/korsetmaker. Er zijn ook altijd orthopeden in opleiding lid van het team. Uw kind heeft een vaste hoofdbehandelaar.

Het Kinderrugteam
Het Kinderrugteam

Eerste bezoek

Het eerste bezoek duurt een heel dagdeel (ochtend of middag). Voordat uw kind op de polikliniek komt, worden meestal eerst röntgenfoto’s gemaakt. Kijk voor meer informatie over röntgenfoto’s bij kinderen op kinderwebsite.mumc.nl/onderzoeken.

Na het maken van de foto’s komen u en uw kind naar de polikliniek. Jullie vullen enkele vragenlijsten in op een tablet. Dan volgt het intakegesprek en onderzoek van de rug door een lid van het kinderrugteam.

Na afloop van alle onderzoeken en het intakegesprek bespreken we de resultaten met u en uw kind. In overleg met u en uw kind stellen we een behandelplan op. De superviserend orthopedisch wervelkolomchirurg (de hoofdbehandelaar) is hier altijd bij betrokken.

Voorbereiding op het eerste bezoek

Er kan veel op u afkomen bij een eerste bezoek. Wij raden u aan onze website orthopedie.mumc.nl/kinderrugcentrum te bekijken. Daar vindt u uitgebreide informatie over verschillende rugaandoeningen bij kinderen.

Ook kan het nuttig zijn om voor het eerste bezoek alvast enkele vragen op te schrijven die u tijdens het bezoek wilt stellen. Belangrijke vragen zijn vaak:

  • Wat is er aan de hand?
  • Wat zijn onze mogelijkheden?
  • Wat zijn de voor- en nadelen van onze mogelijkheden?
  • Wat betekent dat in onze situatie?

Vervolgbezoeken

Voor sommige rugproblemen is één bezoek aan het Kinderrugcentrum voldoende. Maar vaak is een vervolgbehandeling nodig.
Naast het polikliniekbezoek worden dan regelmatig (tijdens de groei tenminste jaarlijks) röntgenfoto’s van uw kind gemaakt. Dit gebeurt op dezelfde dag als het polikliniekbezoek.

Voor kinderen die naast hun rugprobleem nog andere aandoeningen hebben, werken wij nauw samen met andere teams bijvoorbeeld de kinderneurologen.
Voor deze kinderen houden wij gemeenschappelijke spreekuren, zodat u niet voor elke specialist apart naar het ziekenhuis hoeft te komen.

Kunt u niet komen op het afgesproken tijdstip?

Geef dit dan zo snel mogelijk aan ons door (043 - 387 69 00). We kunnen dan voor u een nieuwe afspraak maken en een andere patiënt kan op het vrijgekomen tijdstip de poli bezoeken. Dit helpt om de wachttijden voor alle patiënten zo kort mogelijk te houden.

Contact

Als u na het lezen van dit informatieblad nog vragen heeft, kunt u contact opnemen met:

Kinderrugteam 
+31(0)43-387 65 43 (sein 6751)

Of via Polikliniek Orthopedie
043 - 387 69 00 (tijdens kantooruren)

Websites

Laatst bijgewerkt op 16 oktober 2023. Bekijk de meest actuele versie van deze folder op: info.mumc.nl/pub-741