Mumc+ foto online folders

Folder

Orthopedie polikliniek

Informatie voor uw eerste bezoek

U bent door uw huisarts of specialist doorverwezen voor een eerste afspraak bij de polikliniek Orthopedie van het Maastricht UMC+ (MUMC+). In dit informatieblad vindt u informatie over uw bezoek.

Polikliniek Orthopedie

Melden

Met de verwijzing van uw huisarts of specialist hebben we een afspraak voor u gepland.

Bent u nog nooit in het MUMC+ geweest? Komt u dan iets eerder voor uw eerste bezoek en ga naar Bureau Patiëntenregistratie, niveau 1 op het Poliplein (route H, blauw). Hier kunt u zich melden en een patiëntenpas en foto laten maken.

Om u aan te melden heeft u het volgende nodig:

  • het pasje of polisblad van uw ziektekostenverzekering
  • uw legitimatiebewijs
  • naam van uw huisarts en eventueel apotheek

Het MUMC+ maakt van alle patiënten een pasfoto. Deze foto wordt opgenomen in uw digitale medisch dossier. Dit is belangrijk voor de patiëntveiligheid: de arts ziet in één oogopslag dat u de juiste persoon bent.

U kunt de medische gegevens uit uw medisch dossier opvragen. Hiervoor heeft u ook uw legitimatiebewijs nodig. Kijk voor meer informatie op mumc.nl/patienten-en- bezoekers/praktisch.

Route

U vindt de polikliniek Orthopedie op niveau 1. Volg route 6-1 (blauw).

 

Verhinderd?

Kunt u toch niet komen op het afgesproken tijdstip? Geef dit dan zo snel mogelijk aan ons door (043 - 387 69 00). We kunnen dan voor u een nieuwe afspraak maken en een andere patiënt kan op het vrijgekomen tijdstip de poli bezoeken. Dit helpt om de wachttijden voor alle patiënten zo kort mogelijk te houden.

Eerste bezoek

Het eerste bezoek kan wat langer duren omdat we proberen op dezelfde dag röntgenfoto’s te laten maken, als dat nodig is. Plan daarom ruim de tijd voor uw eerste bezoek. Bij sommige aandoeningen vragen we u voor het gesprek een vragenlijst op een tablet in te vullen.
Na afloop van het onderzoek en het intakegesprek bespreken we de resultaten met u. In overleg stellen we een behandelplan op.

Extra onderzoeken en vervolgafspraken

Bij uw eerste bezoek kan blijken dat aanvullende onderzoeken nodig zijn. Aanvullende röntgenfoto’s kunnen meestal op dezelfde dag gemaakt worden. U hoort dit van de poli- medewerker. Andere onderzoeken, zoals een echo, MRI- of CT-scan vinden vaak plaats op een andere dag. Hiervoor moet u een afspraak maken.

U hoort de uitslagen van de aanvullende onderzoeken bij uw volgende polibezoek of u krijgt een telefonische afspraak.

Voorbereiding op het eerste bezoek

Er kan veel op u afkomen bij zo’n eerste bezoek. Dan kan het helpen het als u goed voorbereid bent. Kijkt u eens op onze website orthopedie.mumc.nl en de website www.zorgvoorbeweging.nl. Over veel aandoeningen en behandelingen vindt u daar uitgebreide informatie.

Ook kan het nuttig zijn om voor het eerste bezoek alvast enkele vragen op te schrijven die u tijdens het bezoek wilt stellen. Belangrijke vragen zijn vaak:

  • Wat is er aan de hand?
  • Wat zijn mijn mogelijkheden? Wat zijn de voor- en nadelen van deze mogelijkheden?
  • Wat betekent dat in mijn situatie?

Natuurlijk kunt u altijd een vertrouwd persoon meenemen tijdens uw bezoek, die kan meeluisteren, vragen stellen of u kan steunen.

Behandelaar en de hoofdbehandelaar

De afdeling Orthopedie leidt basisartsen op tot orthopedisch chirurgen. Deze artsen werken op de polikliniek onder toezicht van een orthopedisch chirurg, die uw hoofdbehandelaar is. Bij uw eerste bezoek krijgt u een kaartje met informatie over uw vaste hoofdbehandelaar. Het is dus mogelijk dat u niet altijd dezelfde arts ziet als u op controle komt, maar dezelfde specialist (hoofdbehandelaar) houdt altijd toezicht op uw behandeling.

Ook werken er nurse practioners en verpleegkundig specialisten die taken van de specialisten overnemen. Ook dan blijft uw eigen hoofdbehandelaar eindverantwoordelijk.

Via de homepage van de afdeling orthopedie vindt u informatie over de (hoofd)behandelaars van de afdeling orthopedie (‘Team’).

Contact

Als u na het lezen van dit informatieblad nog vragen heeft, kunt u contact opnemen met:

  • Polikliniek Orthopedie 043 - 387 69 00
  • Brugpoli 043 – 387 56 69

Laatst bijgewerkt op 31 januari 2024. Bekijk de meest actuele versie van deze folder op: info.mumc.nl/pub-744