Mumc+ foto online folders

Folder

Rug: Spine Centrum

Centrum voor aandoeningen van de wervelkolom

In overleg met uw huisarts/behandelend arts is besloten om een afspraak te maken bij het Spine Centrum van het Maastricht UMC+. Binnen dit centrum worden patiënten behandeld met aandoeningen aan de wervelkolom en daarbij behorende pijn.

Polikliniek Orthopedie
Polikliniek Orthopedie

Het Spine Centrum

Voorlopig is het Spine Centrum nog verdeeld over verschillende poliklinieken.

Op uw afsprakenbrief staat vermeld waar u moet zijn. Kunt u uw afspraak niet nakomen? Laat het ons dit dan 24 uur van te voren weten.

Binnen het Spine Centrum zijn de volgende specialismen vertegenwoordigd:

 • Orthopedie
 • Neurochirurgie
 • Neurologie
 • Pijnbestrijding
 • Revalidatie
 • Psychologie
 • Psychiatrie

Naast specialisten werken er nog andere medewerkers op de polikliniek:

 • Specialistisch verpleegkundige
 • Polimedewerkers/doktersassistenten
 • Coassistenten (medische studenten in opleiding tot arts)
 • Basisartsen in opleiding tot medisch specialist
 • Physician assistant (professional die bepaalde taken van de arts overneemt)

Werkwijze van het Spine Centrum

Bij uw eerste bezoek aan de polikliniek vragen wij u om enkele vragenlijsten digitaal in te vullen. Het zijn vragen over uw rugklachten en hoe u hiermee omgaat. Deze vragenlijsten worden gebruikt voor onderzoek (diagnostiek) en voor inzicht in uw aandoening.

Daarnaast meten wij het effect en de kwaliteit van uw behandeling. U hoeft niet nuchter te zijn of andere specifieke maatregelen te treffen voor uw eerste polikliniek bezoek.

Een van de taken van het Maastricht UMC+ is het opleiden van coassistenten tot artsen en van arts-assistenten tot specialisten. Daardoor is het mogelijk dat een coassistent of een arts- assistent u onderzoekt. Dit gebeurt altijd onder leiding (supervisie) en verantwoordelijkheid van een specialist.

 

De specialist bepaalt ook of verder onderzoek noodzakelijk is. Afhankelijk van de diagnose en het behandelplan blijft u onder controle bij een arts-assistent, de specialist of u wordt doorverwezen binnen het Spine Centrum naar een van de andere specialismen.

Als het niet noodzakelijk is om voor verdere behandeling naar het Spine Centrum te komen, dan behandelt uw huisarts u verder of u verwijzend specialist. Deze krijgen een schriftelijke rapportage van de onderzoeken. Als u wel voor verdere behandeling in het Spine Centrum blijft komen, proberen wij u zoveel mogelijk bij dezelfde arts te plannen.

Zoals eerder al gemeld is het Spine Centrum voorlopig nog verdeeld over enkele poliklinieken. Op uw afspraak staat vermeld bij welke polikliniek wij u verwachten.

U meldt zich op het afgesproken tijdstip aan de balie van de betreffende polikliniek.

Als u nog geen patiëntenplaatje van dit ziekenhuis hebt, kunt u dit bij de Patiënten- en Verblijfsregistratie laten maken.

Het is belangrijk dat u de arts laat weten of u ergens allergisch voor bent en welke medicijnen u op dit moment gebruikt. Het streven is om de wachttijd beperkt te houden maar er kunnen altijd onvoorziene omstandigheden zijn, waardoor een spreekuur uitloopt. Na het consult bij de arts gaat u terug naar de balie. De polimedewerker handelt de administratieve zaken af en informeert u over eventuele vervolgonderzoeken en vervolgafspraken.

Wat u verder weten moet

Inzage in uw medische gegevens is altijd mogelijk in overleg met uw behandelend arts. Kopieën uit uw medisch dossier kunt u schriftelijk aanvragen. Meer informatie vindt u op www.mumc.nl/patienten-en-bezoekers/praktisch/rechten-en-plichten/medisch-dossier of bij het Patiëntenvoorlichtingscentrum, telefoonnummer 043-387 45 67.

Wij kunnen u vragen om mee te doen aan wetenschappelijk onderzoek. Dit om behandeling in de toekomst te verbeteren. Meedoen heeft geen gevolgen voor uw verdere behandeling.

Volgens een wettelijke regeling mogen uw medische gegevens voor gezondheidsonderzoek worden gebruikt, voor zover deze voor dat doel nuttig zijn. Uw toestemming hiervoor is niet nodig. Uw gegevens voor onderzoek zijn anoniem. De onderzoeker weet niet van wie de gegevens zijn en kan deze ook niet achterhalen.

Als u bezwaar hebt dat uw gegevens gebruikt worden, dan kunt u dit aan uw behandelend arts kenbaar maken. Hij/zij maakt hiervan een aantekening in uw dossier. Uw gegevens worden dan niet voor gezondheidsonderzoek gebruikt. Vraag naar de folder Gevraagd voor medisch wetenschappelijk onderzoek met uw gegevens en/of lichaamsmateriaal.

Contact

Hebt u na het lezen van deze folder nog vragen, dan willen wij die graag beantwoorden.

Coördinator Spine Centrum
043-387 65 43 (vraag naar sein 6751)

Polikliniek Orthopedie
043-387 69 00

Polikliniek Neurologie/ Neurochirurgie Polikliniek
043-387 65 00

Pijnbestrijding/ Anesthesiologie
043-387 77 87

E-mail
spinecentrum.maastricht@mumc.nl

Websites

Laatst bijgewerkt op 16 oktober 2023. Bekijk de meest actuele versie van deze folder op: info.mumc.nl/pub-745