MUMC+ getekend

Folder

Beenmergpunctie / botbiopsie

U krijgt een beenmergpunctie of een botbiopsie  op het Dagcentrum Interne Ziekten of op de verpleegafdeling. In dit informatieblad informeren wij u over dit onderzoek.

Voorbereiding als u vanuit thuis komt

  • Neem u patiëntkaartje mee.
  • U hoeft niet nuchter te zijn voor dit onderzoek.
  • Neem uw medicijnen in zoals u dat gewend bent.
  • Het is moeilijk in te schatten hoe u zich voelt na het onderzoek. We adviseren u daarom om niet zelf te rijden.

Het onderzoek

Bloedcellen worden aangemaakt in het beenmerg (het binnenste van uw botten). Beenmerg is een zacht week weefsel dat zich binnen de centrale holten van verschillende botten in het lichaam bevindt. Voor de diagnostiek (onderzoek) is het belangrijk dat het beenmerg wordt onderzocht. Meestal is dit het beenmerg van het bekken of het borstbeen (sternum). 

Het doel van een beenmergpunctie / botbiopsie is om de functie en de werking van het beenmerg te beoordelen. De verpleegkundige vraagt u om het gebied rond uw bekken of borstbeen vrij te maken van kleding en plaats te nemen op een onderzoeksbed. De huid wordt gedesinfecteerd met een vloeistof die koud aanvoelt.

Beenmergpunctie
Beenmergpunctie

Beenmergpunctie

Een beenmergpunctie kan zowel door een arts als een verpleegkundig specialist met aandachtsgebied hematologie worden uitgevoerd. De punctie kan plaatsvinden in het borstbeen of in het bekken (rugzijde) plaatsvinden. Nadat de arts of verpleegkundig specialist u een injectie heeft gegeven voor de plaatselijke verdoving, wordt er door middel van een beenmergpunctie naald beenmerg opgezogen. Dit beenmerg wordt vervolgens voor onderzoek naar het laboratorium gebracht.

Het verdoven kan even pijn doen, omdat de buitenkant van het botgedeelte verdoofd moet worden.  Ook het opzuigen van het beenmerg kan even onaangenaam zijn, maar duurt slechts enkele seconde. Soms moet er een paar keer beenmerg opgezogen worden. Dit omdat het beenmergmateriaal voor verschillende onderzoeken gebruikt moet worden.

Botbiopsie

Een botbiopsie gebeurt in het bekken (rugzijde). Nadat de arts of verpleegkundig specialist u een injectie heeft gegeven voor de plaatselijke verdoving wordt met behulp van een bot- biopsienaald een stukje botweefsel weggenomen. Dit weefsel wordt voor onderzoek naar het laboratorium gebracht. Meestal gebeurt het biopt in combinatie met de punctie. In totaal duurt een punctie met een biopt ongeveer een half uur.

Ondanks de verdoving kan het verwijderen van een stukje botweefsel gevoelig zijn.

Na het onderzoek

We plakken een pleister op de plek waar geprikt is. Daarna is het belangrijk dat u nog een tijdje op uw rug blijft liggen om het prikgaatje af te drukken met het eigen gewicht. Vindt het onderzoek poliklinisch plaats dan mag u naar huis als de punctieplaats na 15 minuten niet lekt en u zich goed voelt.

Het kan zijn dat voor of na het onderzoek nog bloed wordt afgenomen uit uw arm. Dit is soms nodig als aanvulling op de resultaten uit de punctie.

Mogelijke risico’s
Complicaties bij deze onderzoeken zijn zeldzaam. Wel kunt u een beurs of pijnlijk gevoel overhouden bij de punctie plaats en is er een risico op een nabloeding of ontsteking van de punctie plaats.

Waarom wordt een beenmergpunctie niet standaard onder narcose gedaan?
De risico’s van narcose, hoe licht die ook zijn, wegen  niet op tegen het ongemak van een beenmergonderzoek. Bij de meesten duurt een beenmergonderzoek niet langer dan 15 tot 30 minuten en de pijn is vaak van korte duur.

Als u erg opziet tegen het beenmergonderzoek bespreek dit dan met uw behandelend arts. Soms kunt een kalmerend medicijn krijgen, om deze spanningen te verminderen. Na gebruik van deze medicijnen is het echter niet toegestaan een auto te besturen!

Weer thuis
U mag thuis weer alles doen. De pleister op de punctie plaats mag u na 24uur afhalen. Wij adviseren u om de eerste dagen te douchen en niet in bad te gaan. Na afloop kan de plek beurs aanvoelen, zoals een flinke blauwe plek. Als u na afloop nog pijn heeft, mag u daar altijd één of twee tabletten paracetamol 500 milligram voor innemen.

Krijgt u thuis problemen, denk bijvoorbeeld aan rood/warm gevoel bij de punctie plaats of een nabloeding, neem dan contact op met het ziekenhuis. De telefoonnummers vindt u onder het kopje Contact.

De uitslag
De uitslag van het onderzoek is niet direct bekend. Afhankelijk van het verkregen materiaal (beenmerg of botbiopt) kan de uitslag 1-2 dagen of 5 werkdagen duren. Uw behandelend arts bespreekt de uitslag met u tijdens uw polikliniek bezoek of op de verpleegafdeling.

MUMC+

Contact

Heeft u na het lezen van deze informatie nog vragen, bespreek dit dan met uw behandelend arts of verpleegkundige.                            

Werkdagen (8.30-17.00)
Poli Oncologie T: 043-387 64 00
Dagcentrum Interne Ziekten T: 043-387 42 50

Avond-, nachturen, weekenden en feestdagen
Verpleegafdeling A5 Hematologie & Oncologie T: 043-387 65 10 / 043-387 45 10

Laatst bijgewerkt op 4 januari 2023. Bekijk de meest actuele versie van deze folder op: info.mumc.nl/pub-750